Milan Tadić

Član Uprave

Imenovan je članom Uprave Podravke d.d. u veljači 2022. godine.

Svoju profesionalnu karijeru započinje 1986. godine u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje kao imovinskopravni zastupnik. 2001. godine dolazi u Podravku d.d. kao specijalisti i direktor imovinskopravnih poslova, a nakon toga obavlja poslove direktora Službe za imovinskopravne poslove i ugovore. 2003. godine postaje savjetnik u Upravi Podravke d.d. za međunarodna tržišta, a nakon toga Izvršni direktor za međunarodne ključne kupce. 2005. godine postaje Izvršni direktor za tržišta središnje Europe. 2009. godine odlazi u Tvornicu duhana Rovinj (Adris Grupa) gdje obavlja poslove Izvršnog direktora za nova tržišta, a nakon toga i poslove Izvršnog direktora za sva tržišta Tvornice duhana Rovinj. U Podravku d.d. vraća se 2014. godine na poziciju Izvršnog direktora za jugoistočnu Europu. 2015. godine postaje Stariji potpredsjednik za Adria Regiju a 2016. godine i član uprave Žito Grupe te 2018. godine i prokurist Žito Grupe. Od 2021. godine glavni je direktor za Adria Regiju.

Završio je pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku te osnove administracije i program menadžerske edukacije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom karijere usavršavao se na brojnim menadžerskim treninzima i edukacijama iz područja upravljanja i prodaje.

Predsjednik Uprave i članovi Uprave obavljaju poslove Društva po pojedinim područjima i imaju posebna i konkretna zaduženja koja obavljaju u skladu sa važećim propisima i aktima Društva.

Milan Tadić, član Uprave, odgovoran je za koordinaciju i vođenje poslova u području:

  • strateškog upravljanja svim tržištima poslovnog područja Prehrane;
  • širenja prodaje na nova tržišta;
  • rada organizacijskih dijelova koji osiguravaju provedbu strateških ciljeva u prodaji;
  • politike prodaje;
  • politike cijena u suradnji s poslovnim programima;
  • prodaje i distribucije na svim tržištima poslovnog područja Prehrane;
  • marketinga tržišta (trade marketing);
  • upravljanja kupcima i indeksom distribucije po kanalima prodaje.