Informacije o projektu:

Naziv programa/poziva: Strukturni i investicijski fondovi EU (www.strukturnifondovi.hr) u sklopu Operativnog programa ‘’Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.’’ Poziv: Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija KK.01.2.1.02.

Naziv projekta/oznaka: Razvoj inovativnih proizvoda od nusproizvoda tijekom prerade povrća KK.01.2.1.02.0069

Korisnik bespovratnih sredstava: Podravka d.d.

Ukupna vrijednost projekta: 6.899.956,33 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 3.055.545,56 HRK

Intenzitet potpore: 60,4304906 %

Razdoblje provedbe projekta: od 1.9.2020. do 1.9.2022.

Kratki opis projekta: Projektom se planira istražiti inovativni tehnološko učinkoviti proces odvajanja nutritivno vrijednog biootpada te mogućnost njegovog recikliranja u svrhu razvoja novih i inovativnih prehrambenih proizvoda. Dodatno će se istražiti potencijal proizvodnje bioplina iz svih otpadnih tokova proizvodnje Tvornice Kalnik, Varaždin.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

 • Novi i inovativni prehrambeni proizvodi biljnog porijekla; povećanje prihoda od prodaje od 26% u kategoriji kondimenti do 2029.
 • Nova tehnološka rješenja odvajanja nusproizvoda tijekom prerade povrća; povećanje efikasnosti procesa; patentibilna rješenja
 • Tehničko-tehnološka dokumentacija tehnološkog rješenja procesa anaerobne digestije razmatranih vrsta biorazgradivog otpada; pretpostavke za integralni načina gospodarenja otpadnim tokovima iz proizvodnih procesa Podravke, prelazak na kružno gospodarstvo
 • Nova laboratorijska oprema
 • Doktorat, znanstveno-istraživački radovi

Kontakt: Voditeljica projekta dr.sc. Jasmina Ranilović, znan.suradnik, Podravka d.d. Istraživanje i razvoj, Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, Telefon: +385 48 651 650 E-mail: jasmina.ranilovic@podravka.hr

Novosti:

Laboratorijskom prototipu proizvoda koji je nastao kao rezultat projekta, hladno prešano ulje sjemenki paprike sorti Podravka i Slavonka, dodijeljena je najviša nagrada za okus, miris, teksturu – tri zvjezdice i Superior Taste Award u 2022., koju dodjeljuje neovisni International Taste & Quality Institute (iTQi), koji okuplja više od 200 kuhara i sommeliera. U pet ocjenjivačkih kategorija (prvi dojam, vizija, miris, okus, tekstura), hladno prešano ulje sjemenki paprike postiglo je ukupni rezultat od 90,4%.

Pregledni rad: Cvetković, T., Ranilović, J., Jokić, S. (2022.). Quality of Pepper Seed By-Products: A Review. Foods, 11(5), 748; https://doi.org/10.3390/foods11050748.

Stručni rad: Knežević, N., Ranilović, J., Cvetković, T., Grbavac, S., Palfi, M. (2021). Vegetable by-products in the European food legislative framework. Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition vol. 16 (3-4), pp. 115-122.

Izvorni znanstveni rad: Cvetković, T., Ranilović, J., Gajari, D., Tomić-Obrdalj, H., Šubarić, D., Moslavac, T., Cikoš, A-M., Jokić, S. (2020.). Podravka and Slavonka Varieties of Pepper Seeds (Capsicum annuum L.) as a New Source of Highly Nutritional Edible Oil. Foods, 9(9), 1262; https://doi.org/10.3390/foods9091262

Sudjelovanja na znanstveno-stručnim skupovima:

 • Podravka d.d. je predstavila rezultate projekta na Sustainable Foods Summit u Amsterdamu, 7. i 8. srpnja 2022., kroz prezentaciju i sponzorstvo.
 • Podravka d.d. predstavila projekt i kao zlatni sponzor poduprla 13. međunarodni znanstveno-stručni skup ''HRANOM DO ZDRAVLJA'' 16. i 17. rujna 2021. u Osijeku
 • Podravka d.d. je predstavila projekt u okviru tribine ''Digitalizacija u poljoprivredi'', predstavila projekt na 12. međunarodnom sajmu inovacija u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i poljoprivrednoj mehanizaciji AGRO ARCA u Prelogu, 2. srpnja 2021.
 • Podravka d.d. je predstavila  projekt na 2. međunarodnom znanstveno-stručno skupu ''FOOD INDUSTRY BY-PRODUCTS'', 28. lipnja 2021. u Kopačkom ritu, Baranja

Objave u medijima: 

Zanimljivosti o Podravkinoj paprici i ajvaru

 • 1995. izgrađen je pogon za proizvodnju ajvara, a paralelno se rađa ideja o vlastitim sortama paprike komercijalno najpogodnijih za proizvodnju
 • Od 1995. i narednih 10-tak godina, Podravkin istraživački tim na čelu sa dr.sc. Zdravkom Matotanom, radi na preliminarnim testiranjima sortimenta crvene rog paprike i križanjima izabranih roditeljskih linija podrijetlom iz domaćih genskih izvora radi razvoja vlastitih sorti paprike
 • 2008. i 2009. u Mađarskoj su provedena neovisna testiranja različitosti, ujednačenosti i stabilnosti novih sorti paprike (tzv. DUS test)
 • 2010. Podravka i njezin istraživački tim, dobivaju veliko priznanje: nove sorte paprike Podravka i Slavonka su prve hrvatske sorte povrća s međunarodnim DUS testom, upisane na Sortnu listu Republike Hrvatske i Zajednički katalog sorti povrća Europske unije
 • 2011. počinje komercijalna proizvodnja sjemena novostvorenih sorti paprike Podravka i Slavonka
 • 2016. Hrvatsko agronomsko društvo „Zlatno sjeme“ dodjeljuje Podravki priznanje za sortu paprike Podravka, kao najzastupljenije sorte paprike u Republici Hrvatskoj
 • Od 2011. do 2021. od 400 kg proizvedenog sjemena sorti paprike Podravka i Slavonka, zasijanog na preko 1500 hektara poljoprivrednih površina u Hrvatskoj, dobiveno je više od 30.000 tona paprike, koje su prerađene u više od 30 milijuna staklenki Podravkinog ajvara
 • Danas Podravka proizvodi 6 vrsta ajvara, povrtne i riblje namaze sa ajvarom
 • Ajvar dolazi iz turskog jezika hajvar ili Kavyar, što znači slana ikra; popularan je u balkanskoj kuhinji kao prilog jelima osobito mesu s roštilja, a može biti i namaz na kruhu