Dionica

Podravka d.d. je privatizirana i registrirana kao dioničko društvo 1993. godine, a od 1994. godine se njenim dionicama slobodno trguje na hrvatskom tržištu kapitala. Dionica Podravke d.d. se od 1998. godine nalazi u Službenom tržištu Zagrebačke burze pod simbolom PODR-R-A, a jedina je dionica koja niti jednom nije izašla iz sastava dioničkog indeksa CROBEX od početka njegovog računanja. Dionice Podravke d.d. su dana 27. prosinca 2018. godine uvrštene na Vodeće tržište Zagrebačke burze.

Kretanje dionice

Ukupan broj dionica Podravke d.d. iznosi 7.120.003 redovnih dionica koje kotiraju na Zagrebačkoj burzi pod simbolom PODR-R-A. Dionice se mogu kupovati i prodavati posredstvom članova Zagrebačke burze. Postojeći dioničari mogu provjeriti stanje svojih dionica pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu ili Tajništvu Grupe na broj 048 651 504.

Prema Pravilima Zagrebačke burze postotak dionica koji je distribuiran javnosti ne obuhvaća dionice koje su u vlasništvu Izdavatelja (trezorske ili vlastite dionice) te dionice u vlasništvu osoba koje raspolažu s najmanje 5% od broja dionica koje su predmet uvrštenja, od čega su izuzete dionice na zbirnim skrbničkim računima te dionice koje drže mirovinski i investicijski fondovi (uz uvjet da njihov udio ne prelazi 25%).

Zbog visoke likvidnosti i ostvarenih prosječnih dnevnih prometa, dionica Podravke uvrštena je u nekoliko burzovnih indeksa. Uz hrvatske dioničke indekse CROBEX  i CROBEX10, CROBEXprimeCROBEXplus i CROBEXnutris, dionica je uvrštena i u STOXX® indekse.

S ciljem povećanja likvidnosti dionice i smanjenja njene volatilnosti, Podravka d.d. potpisala je ugovor sa specijalistima o obavljanju poslova specijalističke trgovine. Svrha specijalista je povećati likvidnost pojedinih dionica kako bi se investitori s više povjerenja mogli odlučiti za investiranje u takve vrijednosne papire. 

U srpnju 2015. godine uspješno je izvršena dokapitalizacija Podravke d.d. čime je broj dionica povećan za 1.700.000. Svrha dokapitalizacije je bila prikupljanje sredstava za akvizicije i širenje poslovanja. Iskazani interes za upis novih dionica bio je 33% veći od raspoloživih novih dionica. U nastavku možete preuzeti Prospekt izdanja i uvrštenja novih redovnih dionica Podravke d.d..