Ključni pokazatelji

Pregled ključnih pokazatelja za 1.-3. 2023.

Ključni pokazatelji 1.-3.2023. 1.-3.2022. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u eurima) 92.8 84.6 9.8%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 eura) 66.6 118.0 -43.5%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 729 1,418 -48.6%
Ključni pokazatelji 31.3.2023. 31.12.2022. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u eurima) 92.0 84.1 9.3%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 7,018,447 7,018,424 0.0%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. eura) 645.7 590.6 9.3%
EV na kraju razdoblja (mil. eura) 701.1 662.1 5.9%
Dobit po dionici (u eurima) 6.5 5.9 9.9%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u eurima) 77.4 75.3 2.8%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.9 0.9 6.1%
EV / Prihodi od prodaje 1.0 1.0 2.8%
EV / EBITDA 7.9 7.9 -0.0%
EV / EBIT 12.2 12.5 -2.2%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 14.2 14.3 -0.5%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 1.2 1.1 6.3%
Dividenda po dionici (u eurima) - 1.7
Dividendni prinos - 2.2%

Napomene:
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja.
Tržišna kapitalizacija = Ponderirani prosječni broj dionica * Cijena po dionici na kraju razdoblja.
Dobit po dionici i knjigovodstvena vrijednost po dionici računati na osnovi ponderiranog prosječnog broja dionica.
EV (eng. Enterprise Value) = Tržišna kapitalizacija + Neto dug + Manjinski interesi.
Neto dug = Financijski dug - Novac i novčani ekvivalenti.
Knjigovodstvena vrijednost = Ukupna imovina - Ukupne obveze.
Dividendni prinos = (Dividenda po dionici / Cijena po dionici) * 100.