Ključni pokazatelji

Pregled ključnih pokazatelja za 1.-6. 2020.

Ključni pokazatelji 1.-6. 2020. 1.-6. 2019. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 397.3 391.5 1.5%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 638.7 390.4 63.6%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,607.4 997.2 61.2%
Ključni pokazatelji 30.06.2020. 31.12.2019. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 416.0 484.0 -14.0%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,991,494 6,984,803 0.1%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,908.5 3,380.6 -14.0%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,674.5 4,249.3 -13.5%
Dobit po dionici (u kunama) 34.5 32.0 7.7%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 476.1 460.9 3.3%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.8 -16.0%
EV / Prihodi od prodaje 0.8 1.0 -15.6%
EV / EBITDA 6.8 8.2 -17.7%
EV / EBIT 11.4 14.2 -19.8%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 12.1 15.1 -20.2%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.9 1.1 -18.4%
Dividenda po dionici (u kunama) 9.0 0.0  -
Dividendni prinos 2.2% 0.0%  -

Napomene:
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja.
Tržišna kapitalizacija = Ponderirani prosječni broj dionica * Cijena po dionici na kraju razdoblja.
Dobit po dionici i knjigovodstvena vrijednost po dionici računati na osnovi ponderiranog prosječnog broja dionica.
EV (eng. Enterprise Value) = Tržišna kapitalizacija + Neto dug + Manjinski interesi.
Neto dug = Financijski dug - Novac i novčani ekvivalenti.
Knjigovodstvena vrijednost = Ukupna imovina - Ukupne obveze.
Dividendni prinos = (Dividenda po dionici / Cijena po dionici) * 100.