Ključni pokazatelji

Pregled ključnih pokazatelja za 1.-6. 2022.

Ključni pokazatelji 1.-6. 2022. 1.-6. 2021. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 624.9 537.3 16.3%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 26.1 11.2 133.4%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,484 1,108 33.8%
Ključni pokazatelji 30.6.2022. 31.12.2021. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 590.0 632.0  (0.1%)
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 7,015,078 7,008,269 0.1%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 4,138.9 4,429.2  (0.1%)
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 4,375.5 4,953.0  (0.1%)
Dobit po dionici (u kunama) 43.0 43.4  (0.0%)
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 541.8 616.3  (0.1%)
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.9 1.0  (0.1%)
EV / Prihodi od prodaje 0.9 1.1  (0.2%)
EV / EBITDA 7.1 8.2  (0.1%)
EV / EBIT 11.2 12.7  (0.1%)
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 13.7 14.6  (0.1%)
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 1.1 1.0 6.2%
Dividenda po dionici (u kunama)  - 9.0
Dividendni prinos  - 1.5%

Napomene:
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja.
Tržišna kapitalizacija = Ponderirani prosječni broj dionica * Cijena po dionici na kraju razdoblja.
Dobit po dionici i knjigovodstvena vrijednost po dionici računati na osnovi ponderiranog prosječnog broja dionica.
EV (eng. Enterprise Value) = Tržišna kapitalizacija + Neto dug + Manjinski interesi.
Neto dug = Financijski dug - Novac i novčani ekvivalenti.
Knjigovodstvena vrijednost = Ukupna imovina - Ukupne obveze.
Dividendni prinos = (Dividenda po dionici / Cijena po dionici) * 100.