Ključni pokazatelji

Pregled ključnih pokazatelja za 1.-9. 2019.

Ključni pokazatelji 1.-9. 2019. 1.-9. 2018. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 412.2 297.9 38.4%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 439.1 410.6 6.9%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,065 1,378 -22.7%
Ključni pokazatelji 30.09.2019. 2018. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 476.0 375.0 26.9%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,980,302 6,964,479 0.2%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,322.6 2,611.7 27.2%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 4,223.4 3,409.1 23.9%
Dobit po dionici (u kunama) 30.7 29.5 4.0%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 456.0 437.6 4.2%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.8 0.6 22.6%
EV / Prihodi od prodaje 1.0 0.8 19.4%
EV / EBITDA 8.5 7.4 15.5%
EV / EBIT 15.5 13.2 17.8%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 15.5 10.1 53.6%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 1.0 0.9 21.8%
Dividenda po dionici (u kunama) 9.0 7.0 28.6%
Dividendni prinos 1.9% 1.9%
Ključni pokazatelji 1.-6. 2019. 1.-6. 2018. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 391.5 281.8 38.9%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 390.4 420.8 -7.2%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 997 1,493 -33.2%
Ključni pokazatelji 30.06.2019. 2018. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 405.0 375.0 8.0%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,974,970 6,964,479 0.2%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,824.9 2,611.7 8.2%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,645.3 3,409.1 6.9%
Dobit po dionici (u kunama) 34.1 29.5 15.6%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 448.1 437.6 2.4%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.7 0.6 5.6%
EV / Prihodi od prodaje 0.8 0.8 0.0%
EV / EBITDA 7.2 7.4 -2.7%
EV / EBIT 12.5 13.2 -5.3%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 11.9 10.1 17.8%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.9 0.9 0.0%
Dividenda po dionici (u kunama) - 7.0 n/p
Dividendni prinos - 1.9% n/p
Ključni pokazatelji 1.-3. 2019. 1.-3. 2018. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 373.9 265.0 41.1%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 169.6 406.5 -58.3%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 454 1,534 -70.4%
Ključni pokazatelji 31.03.2019. 2018. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 371.0 375.0 -1.1%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,968,618 6,964,479 0.1%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,585.4 2,611.7 -1.0%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,468.3 3,409.1 1.7%
Dobit po dionici (u kunama) 31.0 29.5 5.1%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 449.2 437.6 2.7%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.6 -1.7%
EV / Prihodi od prodaje 0.8 0.8 1.1%
EV / EBITDA 7.2 7.4 -2.6%
EV / EBIT 12.6 13.2 -4.4%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 12.0 10.1 18.4%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.8 0.9 -3.6%
Dividenda po dionici (u kunama) - 7.0 n/p
Dividendni prinos - 1.9% n/p
Ključni pokazatelji 1.-12. 2018. 1.-12. 2017. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 317.1 352.2 -10.0%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 461.9 397.3 16.2%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,457 1,128 29.1%
Ključni pokazatelji 2018. 2017. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 375.0 270.0 38.9%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,964,479 6,952,372 0.2%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,611.7 1,877.1 39.1%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,409.1 2,822.9 20.8%
Dobit po dionici (u kunama) 29.5 2.6 1025.3%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 437.6 416.7 5.0%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.5 35.2%
EV / Prihodi od prodaje 0.8 0.7 17.3%
EV / EBITDA 7.4 7.5 -2.6%
EV / EBIT 13.2 31.0 -57.4%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 12.7 102.9 -87.7%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.9 0.6 32.2%
Dividenda po dionici (u kunama) 7.0 7.0 0.0%
Dividendni prinos 1.9% 2.6% -72,6 bb
Ključni pokazatelji 1.-9. 2018. 1.-9. 2017. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 297.9 362.4 -17.8%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 410.6 452.5 -9.3%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,378 1,249 10.4%
Ključni pokazatelji 30.09.2018. 2017. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 349.0 270.0 29.3%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,960,248 6,952,372 0.1%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,429.1 1,877.1 29.4%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,338.7 2,822.9 18.3%
Dobit po dionici (u kunama) 21.6 2.6 721.6%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 416.2 416.7 -0.1%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.5 26.5%
EV / Prihodi od prodaje 0.8 0.7 15.6%
EV / EBITDA 6.7 7.5 -11.4%
EV / EBIT 15.2 31.0 -50.9%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 16.2 102.9 -84.3%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.8 0.6 29.4%
Dividenda po dionici (u kunama) 7.0 7.0 0.0%
Dividendni prinos 2.0% 2.6% -59 bb
Ključni pokazatelji 1.-6. 2018. 1.-6. 2017. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 281.8 370.0 -23.8%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 420.8 614.7 -31.5%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,493 1,661 -10.1%
Ključni pokazatelji 30.06.2018. 2017. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 322.0 270.0 19.3%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,956,718 6,952,372 0.1%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,240.1 1,877.1 19.3%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,136.1 2,822.9 11.1%
Dobit po dionici (u kunama) 16.4 2.6 525.0%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 424.6 416.7 1.9%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.5 0.5 16.9%
EV / Prihodi od prodaje 0.7 0.7 8.9%
EV / EBITDA 6.6 7.5 -13.0%
EV / EBIT 16.0 31.0 -48.2%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 19.6 102.9 -80.9%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.8 0.6 17.0%
Dividenda po dionici (u kunama) - 7.0 n/p
Dividendni prinos - 2.6% n/p
Ključni pokazatelji 1.-3. 2018. 1.-3. 2017. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 265.0 388.6 -31.8%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 406.5 763.0 -46.7%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,534 1,964 -21.9%
Ključni pokazatelji 31.03.2018. 2017. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 260.0 270.0 -3.7%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,954,588 6,952,372 0.0%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 1,808.2 1,877.1 -3.7%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,811.6 2,822.9 -0.4%
Dobit po dionici (u kunama) 10.1 2.6 283.6%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 425.6 416.7 2.1%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.4 0.5 -5.4%
EV / Prihodi od prodaje 0.7 0.7 -2.2%
EV / EBITDA 6.5 7.5 -14.1%
EV / EBIT 18.7 31.0 -39.7%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 25.8 102.9 -74.9%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.6 0.6 -5.7%
Dividenda po dionici (u kunama) - 7.0 n/p
Dividendni prinos - 2.6% n/p
Ključni pokazatelji 1.-12. 2017. 1.-12. 2016. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 352.2 348.7 1.0%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 397.3 387.8 2.5%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,128 1,112 1.4%
Ključni pokazatelji 2017. 2016. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 270.0 377.5 -28.5%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,952,372 6,929,648 0.3%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 1,877.1 2,615.9 -28.2%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,822.9 3,706.9 -23.8%
Dobit po dionici (u kunama) 2.6 26.3 -90.0%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 416.7 422.3 -1.3%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.5 0.6 -26.9%
EV / Prihodi od prodaje 0.7 0.9 -22.5%
EV / EBITDA 7.5 7.9 -4.1%
EV / EBIT 31.0 13.8 124.8%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 102.9 14.3 617.2%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.6 0.9 -27.5%
Dividenda po dionici (u kunama) 7.0 7.0 0.0%
Dividendni prinos 2.6% 1.9% +74 bb
Ključni pokazatelji 1.-9. 2017. 1.-9. 2016. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 362.4 341.6 6.1%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 452.5 405.0 11.7%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,249 1,185 5.3%
Ključni pokazatelji 30.09.2017. 2016. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 297.0 377.5 -21.3%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,943,135 6,929,648 0.2%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,062.0 2,615.9 -21.2%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,246.1 3,706.9 -12.4%
Dobit po dionici (u kunama) 13.6 26.3 -48.4%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 421.5 422.3 -0.2%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.5 0.6 -20.3%
EV / Prihodi od prodaje 0.8 0.9 -11.4%
EV / EBITDA 8.4 7.9 6.4%
EV / EBIT 18.2 13.8 32.1%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 21.9 14.3 52.5%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.7 0.9 -21.2%
Dividenda po dionici (u kunama) 7.0 7.0 0.0%
Dividendni prinos 2.4% 1.9% +50 bb
Ključni pokazatelji 1.-6. 2017. 1.-6. 2016. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 370.0 329.2 12.4%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 614.7 352.2 74.5%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,661 1,070 55.3%
Ključni pokazatelji 30.06.2017. 2016. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 324.2 377.5 -14.1%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,935,391 6,929,648 0.1%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,248.1 2,615.9 -14.1%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,383.6 3,706.9 -8.7%
Dobit po dionici (u kunama) 15.9 26.3 -39.8%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 424.9 422.3 0.6%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.5 0.6 -13.3%
EV / Prihodi od prodaje 0.8 0.9 -7.9%
EV / EBITDA 8.7 7.9 10.6%
EV / EBIT 18.4 13.8 33.5%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 20.4 14.3 42.6%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.8 0.9 -14.7%
Dividenda po dionici (u kunama) - 7.0 n/p
Dividendni prinos - 1.9% n/p
Ključni pokazatelji 1.-3. 2017. 1.-3. 2016. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 388.6 319.4 21.7%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 763.0 316.6 141.0%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,964 991 98.1%
Ključni pokazatelji 31.03.2017. 2016. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 358.8 377.5 -5.0%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,931,431 6,929,648 0.0%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,487.0 2,615.9 -4.9%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,624.8 3,706.9 -2.2%
Dobit po dionici (u kunama) 20.2 26.3 -23.1%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 424.2 422.3 0.4%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.6 -3.0%
EV / Prihodi od prodaje 0.9 0.9 -0.2%
EV / EBITDA 8.7 7.9 9.7%
EV / EBIT 16.8 13.8 21.7%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 17.7 14.3 23.6%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.8 0.9 -5.4%
Dividenda po dionici (u kunama) - 7.0 n/p
Dividendni prinos - 1.9% n/p
Ključni pokazatelji 1.-12. 2016. 1.-12. 2015. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 348.7 318.8 9.4%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 387.8 554.3 -30.0%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,112 1,739 -36.0%
Ključni pokazatelji 2016. 2015. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 377.5 334.0 13.0%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 5,420,003 31.4%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,929,648 5,987,697 15.7%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,615.9 2,000.0 30.8%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,706.9 2,990.0 24.0%
Dobit po dionici (u kunama) 26.3 66.4 -60.3%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 422.3 470.6 -10.3%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.6 13.3%
EV / Prihodi od prodaje 0.9 0.8 7.4%
EV / EBITDA 7.9 6.4 23.7%
EV / EBIT 13.8 10.5 31.5%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 14.3 5.0 184.9%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.9 0.7 25.9%
Dividenda po dionici (u kunama) 7.0 - n/p
Dividendni prinos 1.9% - n/p
Ključni pokazatelji 1.-9. 2016. 1.-9. 2015. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 341.6 313.2 9.1%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 403.4 556.8 -27.6%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,180.8 1,778.0 -33.6%
Ključni pokazatelji 1.-9. 2016. 2015. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 379.0 334.0 13.5%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 5,420,003 31.4%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,935,102 5,987,697 15.8%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,628.4 2,000.0 31.4%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,832.2 2,990.0 28.2%
Dobit po dionici (u kunama) 58.9 66.4 -11.2%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 414.8 470.6 -11.9%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.6 13.6%
EV / Prihodi od prodaje 0.9 0.8 10.8%
EV / EBITDA 7.2 6.4 13.4%
EV / EBIT 12.0 10.5 14.4%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 6.4 5.0 27.8%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.9 0.7 28.7%
Dividenda po dionici (u kunama) 7.0 - n/p
Dividendni prinos 1.8% - n/p
Ključni pokazatelji 1.-6. 2016. 1.-6. 2015. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 329.2 306.2 7.5%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 350.2 433.0 -19.1%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,063.6 1,414.1 -24.8%
Ključni pokazatelji 1.-6. 2016. 2015. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 328.2 334.0 -1.7%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 5,420,003 31.4%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,828,314 5,987,697 14.0%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,241.3 2,000.0 12.1%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,309.9 2,990.0 10.7%
Dobit po dionici (u kunama) 59.0 66.4 -11.1%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 422.0 470.6 -10.3%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.6 0.6%
EV / Prihodi od prodaje 0.8 0.8 -0.6%
EV / EBITDA 6.7 6.4 4.9%
EV / EBIT 11.3 10.5 8.2%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 5.6 5.0 10.6%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.8 0.7 9.6%
Dividenda po dionici (u kunama) 7.0 - n/p
Dividendni prinos 2.1% - n/p

Napomene:
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja.
Tržišna kapitalizacija = Ponderirani prosječni broj dionica * Cijena po dionici na kraju razdoblja.
Dobit po dionici i knjigovodstvena vrijednost po dionici računati na osnovi ponderiranog prosječnog broja dionica.
EV (eng. Enterprise Value) = Tržišna kapitalizacija + Neto dug + Manjinski interesi.
Neto dug = Financijski dug - Novac i novčani ekvivalenti.
Knjigovodstvena vrijednost = Ukupna imovina - Ukupne obveze.
Dividendni prinos = (Dividenda po dionici / Cijena po dionici) * 100.