Ključni pokazatelji

Pregled ključnih pokazatelja za 1.-9. 2021.

Ključni pokazatelji 1.-9. 2021. 1.-9. 2020. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 573.4 404.1 41.9%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 11.6 15.8 -26.7%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,581 1,416 11.7%
Ključni pokazatelji 30.09.2021. 31.12.2020. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 664.0 485.0 36.9%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 7,002,724 6,984,803 0.3%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 4,649.8 3,391.2 37.1%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 5,273.9 4,179.4 26.2%
Dobit po dionici (u kunama) 42.0 35.0 20.2%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 519.6 490.1 6.0%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 1.0 0.8 35.5%
EV / Prihodi od prodaje 1.2 0.9 24.7%
EV / EBITDA 8.8 7.7 14.1%
EV / EBIT 13.8 12.9 7.3%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 15.8 13.9 13.9%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 1.3 1.0 29.1%
Dividenda po dionici (u kunama) 9.0 9.0
Dividendni prinos 1.5% 2.2%

Napomene:
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja.
Tržišna kapitalizacija = Ponderirani prosječni broj dionica * Cijena po dionici na kraju razdoblja.
Dobit po dionici i knjigovodstvena vrijednost po dionici računati na osnovi ponderiranog prosječnog broja dionica.
EV (eng. Enterprise Value) = Tržišna kapitalizacija + Neto dug + Manjinski interesi.
Neto dug = Financijski dug - Novac i novčani ekvivalenti.
Knjigovodstvena vrijednost = Ukupna imovina - Ukupne obveze.
Dividendni prinos = (Dividenda po dionici / Cijena po dionici) * 100.