Ključni pokazatelji

Pregled ključnih pokazatelja za 1.-9. 2020.

Ključni pokazatelji 1.-9. 2020. 1.-9. 2019. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 404.1 412.2 -2.0%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 572.0 439.1 30.3%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,415.6 1,065.4 32.9%
Ključni pokazatelji 30.09.2020. 31.12.2019. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 445.0 484.0 -8.1%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,992,087 6,984,803 0.1%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,111.5 3,380.6 -8.0%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,919.7 4,249.3 -7.8%
Dobit po dionici (u kunama) 33.9 32.0 6.0%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 483.4 460.9 4.9%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.8 -16.0%
EV / Prihodi od prodaje 0.9 1.0 -9.6%
EV / EBITDA 7.3 8.2 -11.1%
EV / EBIT 12.4 14.2 -12.9%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 13.1 15.1 -13.3%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.9 1.1 -16.8%
Dividenda po dionici (u kunama) 9.0 9.0
Dividendni prinos 2.2% 1.9%

Napomene:
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja.
Tržišna kapitalizacija = Ponderirani prosječni broj dionica * Cijena po dionici na kraju razdoblja.
Dobit po dionici i knjigovodstvena vrijednost po dionici računati na osnovi ponderiranog prosječnog broja dionica.
EV (eng. Enterprise Value) = Tržišna kapitalizacija + Neto dug + Manjinski interesi.
Neto dug = Financijski dug - Novac i novčani ekvivalenti.
Knjigovodstvena vrijednost = Ukupna imovina - Ukupne obveze.
Dividendni prinos = (Dividenda po dionici / Cijena po dionici) * 100.