Ključni pokazatelji

Pregled ključnih pokazatelja za 1.-12. 2017.

Ključni pokazatelji 1.-12. 2017. 1.-12. 2016. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 352.2 348.7 1.0%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 397.3 387.8 2.5%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,128 1,112 1.4%
Ključni pokazatelji 2017. 2016. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 270.0 377.5 -28.5%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,952,372 6,929,648 0.3%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 1,877.1 2,615.9 -28.2%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,822.9 3,706.9 -23.8%
Dobit po dionici (u kunama) 7.8 26.3 -70.3%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 416.6 422.3 -1.4%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.5 0.6 -26.9%
EV / Prihodi od prodaje 0.7 0.9 -22.5%
EV / EBITDA 7.5 7.9 -4.1%
EV / EBIT 20.9 13.8 51.5%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 34.5 14.3 140.6%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.6 0.9 -27.5%
Dividenda po dionici (u kunama) 7.0 7.0 0.0%
Dividendni prinos 2.6% 1.9% +74 bb
Ključni pokazatelji 1.-9. 2017. 1.-9. 2016. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 362.4 341.6 6.1%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 452.5 405.0 11.7%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,249 1,185 5.3%
Ključni pokazatelji 30.09.2017. 2016. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 297.0 377.5 -21.3%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,943,135 6,929,648 0.2%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,062.0 2,615.9 -21.2%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,246.1 3,706.9 -12.4%
Dobit po dionici (u kunama) 13.6 26.3 -48.4%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 421.5 422.3 -0.2%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.5 0.6 -20.3%
EV / Prihodi od prodaje 0.8 0.9 -11.4%
EV / EBITDA 8.4 7.9 6.4%
EV / EBIT 18.2 13.8 32.1%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 21.9 14.3 52.5%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.7 0.9 -21.2%
Dividenda po dionici (u kunama) 7.0 7.0 0.0%
Dividendni prinos 2.4% 1.9% +50 bb
Ključni pokazatelji 1.-6. 2017. 1.-6. 2016. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 370.0 329.2 12.4%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 614.7 352.2 74.5%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,661 1,070 55.3%
Ključni pokazatelji 30.06.2017. 2016. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 324.2 377.5 -14.1%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,935,391 6,929,648 0.1%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,248.1 2,615.9 -14.1%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,383.6 3,706.9 -8.7%
Dobit po dionici (u kunama) 15.9 26.3 -39.8%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 424.9 422.3 0.6%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.5 0.6 -13.3%
EV / Prihodi od prodaje 0.8 0.9 -7.9%
EV / EBITDA 8.7 7.9 10.6%
EV / EBIT 18.4 13.8 33.5%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 20.4 14.3 42.6%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.8 0.9 -14.7%
Dividenda po dionici (u kunama) - 7.0 n/p
Dividendni prinos - 1.9% n/p
Ključni pokazatelji 1.-3. 2017. 1.-3. 2016. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 388.6 319.4 21.7%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 763.0 316.6 141.0%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,964 991 98.1%
Ključni pokazatelji 31.03.2017. 2016. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 358.8 377.5 -5.0%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,931,431 6,929,648 0.0%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,487.0 2,615.9 -4.9%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,624.8 3,706.9 -2.2%
Dobit po dionici (u kunama) 20.2 26.3 -23.1%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 424.2 422.3 0.4%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.6 -3.0%
EV / Prihodi od prodaje 0.9 0.9 -0.2%
EV / EBITDA 8.7 7.9 9.7%
EV / EBIT 16.8 13.8 21.7%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 17.7 14.3 23.6%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.8 0.9 -5.4%
Dividenda po dionici (u kunama) - 7.0 n/p
Dividendni prinos - 1.9% n/p
Ključni pokazatelji 1.-12. 2016. 1.-12. 2015. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 348.7 318.8 9.4%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 387.8 554.3 -30.0%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,112 1,739 -36.0%
Ključni pokazatelji 2016. 2015. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 377.5 334.0 13.0%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 5,420,003 31.4%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,929,648 5,987,697 15.7%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,615.9 2,000.0 30.8%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,706.9 2,990.0 24.0%
Dobit po dionici (u kunama) 26.3 66.4 -60.3%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 422.3 470.6 -10.3%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.6 13.3%
EV / Prihodi od prodaje 0.9 0.8 7.4%
EV / EBITDA 7.9 6.4 23.7%
EV / EBIT 13.8 10.5 31.5%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 14.3 5.0 184.9%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.9 0.7 25.9%
Dividenda po dionici (u kunama) 7.0 - n/p
Dividendni prinos 1.9% - n/p
Ključni pokazatelji 1.-9. 2016. 1.-9. 2015. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 341.6 313.2 9.1%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 403.4 556.8 -27.6%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,180.8 1,778.0 -33.6%
Ključni pokazatelji 1.-9. 2016. 2015. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 379.0 334.0 13.5%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 5,420,003 31.4%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,935,102 5,987,697 15.8%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,628.4 2,000.0 31.4%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,832.2 2,990.0 28.2%
Dobit po dionici (u kunama) 58.9 66.4 -11.2%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 414.8 470.6 -11.9%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.6 13.6%
EV / Prihodi od prodaje 0.9 0.8 10.8%
EV / EBITDA 7.2 6.4 13.4%
EV / EBIT 12.0 10.5 14.4%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 6.4 5.0 27.8%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.9 0.7 28.7%
Dividenda po dionici (u kunama) 7.0 - n/p
Dividendni prinos 1.8% - n/p
Ključni pokazatelji 1.-6. 2016. 1.-6. 2015. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 329.2 306.2 7.5%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 350.2 433.0 -19.1%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 1,063.6 1,414.1 -24.8%
Ključni pokazatelji 1.-6. 2016. 2015. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 328.2 334.0 -1.7%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 5,420,003 31.4%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,828,314 5,987,697 14.0%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,241.3 2,000.0 12.1%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,309.9 2,990.0 10.7%
Dobit po dionici (u kunama) 59.0 66.4 -11.1%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 422.0 470.6 -10.3%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.6 0.6%
EV / Prihodi od prodaje 0.8 0.8 -0.6%
EV / EBITDA 6.7 6.4 4.9%
EV / EBIT 11.3 10.5 8.2%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 5.6 5.0 10.6%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.8 0.7 9.6%
Dividenda po dionici (u kunama) 7.0 - n/p
Dividendni prinos 2.1% - n/p

Napomene:
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja.
Tržišna kapitalizacija = Ponderirani prosječni broj dionica * Cijena po dionici na kraju razdoblja.
Dobit po dionici i knjigovodstvena vrijednost po dionici računati na osnovi ponderiranog prosječnog broja dionica.
EV (eng. Enterprise Value) = Tržišna kapitalizacija + Neto dug + Manjinski interesi.
Neto dug = Financijski dug - Novac i novčani ekvivalenti.
Knjigovodstvena vrijednost = Ukupna imovina - Ukupne obveze.
Dividendni prinos = (Dividenda po dionici / Cijena po dionici) * 100.