Ključni pokazatelji

Pregled ključnih pokazatelja za 1.-3. 2020.

Ključni pokazatelji 1.-3. 2020. 1.-3. 2019. % promjene
Prosječna ponderirana cijena tijekom razdoblja (u kunama) 392.9 373.9 5.1%
Prosječni dnevni promet tijekom razdoblja (000 kuna) 816,476.3 169,641.4 381.3%
Prosječni dnevni volumen tijekom razdoblja (jedinice) 2,078.2 454 358.0%
Ključni pokazatelji 31.03.2020. 31.12.2019. % promjene
Cijena po dionici na kraju razdoblja (u kunama) 370 484.0 -23.6%
Ukupan broj emitiranih dionica 7,120,003 7,120,003 0.0%
Ponderirani prosječni broj emitiranih dionica 6,989,215 6,984,803 0.1%
Tržišna kapitalizacija na kraju razdoblja (mil. kuna) 2,586.0 3,380.6 -23.5%
EV na kraju razdoblja (mil. kuna) 3,389.9 4,249.3 -20.2%
Dobit po dionici (u kunama) 33.3 32.0 4.0%
Knjigovodstvena vrijednost po dionici (u kunama) 475.5 460.9 3.2%
Tržišna kapitalizacija / Prihodi od prodaje 0.6 0.8 -27.0%
EV / Prihodi od prodaje 0.9 1.0 -8.4%
EV / EBITDA 8.0 8.3 -3.9%
EV / EBIT 14.1 15.0 -6.2%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Dobit po dionici 11.1 15.1 -26.5%
Cijena po dionici na kraju razdoblja / Knjigovodstvena vrijednost po dionici 0.8 1.1 -25.9%
Dividenda po dionici (u kunama)  -  -  -
Dividendni prinos  -  -  -

Napomene:
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja.
Tržišna kapitalizacija = Ponderirani prosječni broj dionica * Cijena po dionici na kraju razdoblja.
Dobit po dionici i knjigovodstvena vrijednost po dionici računati na osnovi ponderiranog prosječnog broja dionica.
EV (eng. Enterprise Value) = Tržišna kapitalizacija + Neto dug + Manjinski interesi.
Neto dug = Financijski dug - Novac i novčani ekvivalenti.
Knjigovodstvena vrijednost = Ukupna imovina - Ukupne obveze.
Dividendni prinos = (Dividenda po dionici / Cijena po dionici) * 100.