Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima devet članova koji nadziru vođenje poslova Društva, a o pitanjima iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor odlučuje u skladu s Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Dubravko Štimac

Predsjednik Nadzornog odbora

Dubravko Štimac izabran je predsjednikom Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2012. godine. Zamjenikom predsjednika NO Podravke postaje početkom 2012. godine, a članom Nadzornog odbora Podravke imenovan je 2006. godine.

Član Odbora za
nagrađivanje Podravke.

Profesionalnu karijeru započinje kao samostalni referent prodaje u Zagrebačkoj tvornici papira te nastavlja na poslovima samostalnog referenta vanjskotrgovinskog poslovanja u PBZ Investholding, gdje ujedno postaje voditelj sektora u istoj firmi. Početkom 2001. postaje voditelj projekta mirovinske reforme u Privrednoj banci Zagreb, a od listopada 2001. godine predsjednik je Uprave PBZ Croatia osiguranje, društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

Diplomirao je 1992. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a dvije godine kasnije magistrirao smjer Organizacija i menadžment. Profesionalno se usavršavao na Securities Processing Training Programu u New Yorku u organizaciji The Bank of New York te programu Fund Managementa na City University Business School u Londonu.


Luka Burilović

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Luka Burilović izabran je za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2017. godine.

Profesionalnu karijeru započinje kao vlasnik tvrtke Agrotehna Lipovac te 1996. godine postaje zamjenik načelnika općine Nijemci. U travnju 2004. godine prelazi na mjesto pomoćnika ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Početkom 2006. godine postaje zamjenikom predsjednika Uprave Sladorane d.d. Županja, a zatim početkom 2008. godine predsjednik Uprave Sladorane d.d. Županja. 2014. godine prelazi na mjesto predsjednika Hrvatske gospodarske komore.

Diplomirao je 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, a šest godina kasnije završio poslijediplomski doktorski studij menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Profesionalno se usavršavao kao savjetnik za poduzetništvo u malom gospodarstvu pri Ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetništvo te 2008. godine stekao kvalifikaciju za Korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora i upravnih tijela na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. 


Ksenija Horvat 

Članica Nadzornog odbora

Ksenija Horvat imenovana je članicom Nadzornog odbora Podravke d.d u srpnju 2015. godine, od strane Radničkog vijeća Društva

Profesionalnu karijeru započinje u Podravki 1984. godine na administrativnim poslovima, a nakon uspješnog školovanja uz rad, počela je raditi na referentskim poslovima u Tržištu RH gdje je i danas sistematizirana.
Od 2001. godine kao povjerenica većinskog sindikata u Podravki – Sindikata PPDIV-a, prelazi na puno radno vrijeme za sindikat i od tog vremena pa sve do danas jedna je od vodećih sindikalnih pregovarača za unaprjeđenje prava Podravkinih radnika kroz kolektivni ugovor za Grupu Podravka.
2002. godine prvi je put izabrana u  Radničko vijeće Podravke d.d. u kojem od 2013. godine do danas obnaša dužnost predsjednice.
Predstavnica radnika u Nadzornom odboru Podravke prvi je put bila od 2004. – 2012. godine i u tom razdoblju obnašala je dužnost i zamjenice predsjednika Nadzornog odbora, te vršiteljice  dužnosti predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 2009./2010. godine.


Petar Vlaić

Član Nadzornog odbora

Petar Vlaić izabran je članom Nadzornog odbora Podravke d.d. u rujnu 2010. godine.

Član Revizorskog odbora i 
predsjednik Odbora za
nagrađivanje Podravke.

Profesionalnu karijeru započinje kao broker Ilirike, a kasnije napreduje kao portfolio manager i voditelj trgovanja. Po dolasku u Zagreb postaje prvi fond manager u RH, u prvom hrvatskom investicijskom fondu Kaptol Proinvestu. Kasnije radi kao voditelj trgovanja u IB Austria, nakon čega prelazi na mjesto fond managera u Središnjem nacionalnom fondu. 2001. godine postaje predsjednik Uprave Adriatic Investa za upravljanje Plavim obveznim mirovinskim fondom. Krajem 2003. godine Plavom fondu pripajaju se Erste OMF i Helios OMF te fond mijenja ime u Erste Plavi obvezni mirovinski fond. U vrijeme rada u društvu za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondom bio je član većeg broja Nadzornih odbora hrvatskih poduzeća.

Diplomirao je na Fakultetu za Elektrotehniku i računarstvo u Ljubljani, nakon čega stiče i titulu CFA (Chartered Financial Analyst), program u organizaciji američkog udruženja investicijskih profesionalaca ICFA.


Dinko Novoselec

Član Nadzornog odbora

Dinko Novoselec  izabran je članom Nadzornog odbora Podravke d.d. u rujnu 2010. godine.

Predsjednik Revizorskog
odbora Podravke.

Profesionalnu karijeru započeo je u Hrvatskoj narodnoj banci na poslovima upravljanja deviznim pričuvama. Krajem 1998. godine prelazi u Zagrebačku banku na mjesto voditelja analitičke službe, a potom prelazi u ZB Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima na mjesto člana Uprave. Od 2001. član je Uprave Allianz ZB d.o.o., društva za upravljanje AZ obveznim mirovinskim fondom, a u travnju 2003. imenovan je predsjednikom Uprave Allianz ZB, društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

Diplomirao je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a 2000. godine stekao je titulu CFA (Chartered Financial Analyst), program u organizaciji američkog udruženja investicijskih profesionalaca ICFA. 


Petar Miladin

Član Nadzornog odbora

Petar Miladin izabran je članom Nadzornog odbora Podravke d.d. u rujnu 2010. godine.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se 1997. u suradničkom zvanju mlađeg asistenta na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. U prosincu 1999. izabran je u suradničko zvanje asistenta na istoj katedri na kojoj kasnije radi kao viši asistent. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radi kao docent od 2005., a od 2009. kao izvanredni profesor. Objavio je dvadesetak znanstvenih radova iz područja trgovačkog prava, prava društava i bankarskog prava. Neposredno po završetku studija radio je kao pripravnik na Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Magistrirao je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorsku disertaciju pod naslovom Plaćanje doznakom obranio je 2005. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. 


Marko Kolaković

Član Nadzornog odbora

Marko Kolaković izabran je za člana Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2017. godine.

Profesionalnu karijeru započinje 1995. pripravništvom u "Sloboda" Samobor i Ledo d.d., a 1996. godine postaje znanstveni novak – asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu. 2001. godine postaje docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje radi kao redovni profesor. Obnašao je funkciju savjetnika gradonačelnika Grada Samobora za područje strateškog planiranja i razvoja grada.

Diplomirao je 1994. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Četiri godine kasnije magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2001. godine i doktorirao.


Slavko Tešija

Član Nadzornog odbora

Slavko Tešija izabran je za člana Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2017. godine. 

Profesionalnu karijeru započinje 1981. godine u Privredna banka d.d. Zagreb. 1983. godine prelazi u Hrvatsku narodnu banku na mjesto inspektora u odjelu za devizno poslovanje i monetarnu inspekciju, a 1994. godine postaje direktor tog odjela. 1995. godine prelazi u Vladu Republike Hrvatske kao direktor Agencije za sanaciju banaka. 1996. godine prelazi u Hrvatsku narodnu banku gdje radi do danas i to najprije kao direktor odjela za devizno poslovanje i monetarnu inspekciju, 2 godine kasnije kao direktor odjela za međunarodno bankarstvo, a 2014. godine prelazi na mjesto glavnog savjetnika u odjelu za pružanje podrške uslugama.

Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Stekao je kvalifikaciju Stalni sudski vještak za financije, bankarstvo, devizno poslovanje i vanjsku trgovinu na Trgovačkom sudu u Zagrebu.


Damir Grbavac

Član Nadzornog odbora

Damir Grbavac izabran je za člana Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2017. godine.

Profesionalnu karijeru započinje 1978. u grupaciji Đuro Đaković na poslovima od kreditnog referenta do zamjenika generalnog direktora Holdinga. 1997. godine prelazi u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb na mjesto direktora Sektora investicijskog bankarstva. 1997. godine postaje i članom Uprave Raiffeisen Investment, a dvije godine kasnije postaje predsjednikom Uprave Raiffeisen Vrijednosnica d.o.o. 2003. godine postaje savjetnik Uprave u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Od 2004. godine obnaša funkciju predsjednika Uprave Raiffeisen mirovinskog društva. Damir Grbavac obnaša funkciju člana nadzornog odbora društva Hrvatski Telekom d.d. i predsjednika Nadzornog odbora društva Quaestus Nekretnine dioničko društvo za poslovanje nekretninama u likvidaciji.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1978., a magistrirao na istom fakultetu 1985. godine.

Ima licencu ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima.