Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima devet članova koji nadziru vođenje poslova Društva, a o pitanjima iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor odlučuje u skladu s Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Dubravko Štimac

Predsjednik Nadzornog odbora

Dubravko Štimac izabran je predsjednikom Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2012. godine. Zamjenikom predsjednika NO Podravke postaje početkom 2012. godine, a članom Nadzornog odbora Podravke imenovan je 2006. godine.

Član Odbora za
nagrađivanje Podravke.

Profesionalnu karijeru započinje kao samostalni referent prodaje u Zagrebačkoj tvornici papira te nastavlja na poslovima samostalnog referenta vanjskotrgovinskog poslovanja u PBZ Investholding, gdje ujedno postaje voditelj sektora u istoj firmi. Početkom 2001. postaje voditelj projekta mirovinske reforme u Privrednoj banci Zagreb, a od listopada 2001. godine predsjednik je Uprave PBZ Croatia osiguranje, društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

Diplomirao je 1992. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a dvije godine kasnije magistrirao smjer Organizacija i menadžment. Profesionalno se usavršavao na Securities Processing Training Programu u New Yorku u organizaciji The Bank of New York te programu Fund Managementa na City University Business School u Londonu.


Luka Burilović

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Luka Burilović izabran je za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2017. godine.

Profesionalnu karijeru započinje kao vlasnik tvrtke Agrotehna Lipovac te 1996. godine postaje zamjenik načelnika općine Nijemci. U travnju 2004. godine prelazi na mjesto pomoćnika ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Početkom 2006. godine postaje zamjenikom predsjednika Uprave Sladorane d.d. Županja, a zatim početkom 2008. godine predsjednik Uprave Sladorane d.d. Županja. 2014. godine prelazi na mjesto predsjednika Hrvatske gospodarske komore.

Diplomirao je 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, a šest godina kasnije završio poslijediplomski doktorski studij menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Profesionalno se usavršavao kao savjetnik za poduzetništvo u malom gospodarstvu pri Ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetništvo te 2008. godine stekao kvalifikaciju za Korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora i upravnih tijela na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. 


Ksenija Horvat 

Članica Nadzornog odbora

Ksenija Horvat imenovana je članicom Nadzornog odbora Podravke d.d u srpnju 2015. godine, od strane Radničkog vijeća Društva

Profesionalnu karijeru započinje u Podravki 1984. godine na administrativnim poslovima, a nakon uspješnog školovanja uz rad, počela je raditi na referentskim poslovima u Tržištu RH gdje je i danas sistematizirana.
Od 2001. godine kao povjerenica većinskog sindikata u Podravki – Sindikata PPDIV-a, prelazi na puno radno vrijeme za sindikat i od tog vremena pa sve do danas jedna je od vodećih sindikalnih pregovarača za unaprjeđenje prava Podravkinih radnika kroz kolektivni ugovor za Grupu Podravka.
2002. godine prvi je put izabrana u  Radničko vijeće Podravke d.d. u kojem od 2013. godine do danas obnaša dužnost predsjednice.
Predstavnica radnika u Nadzornom odboru Podravke prvi je put bila od 2004. – 2012. godine i u tom razdoblju obnašala je dužnost i zamjenice predsjednika Nadzornog odbora, te vršiteljice  dužnosti predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 2009./2010. godine.


Petar Vlaić

Član Nadzornog odbora

Petar Vlaić izabran je članom Nadzornog odbora Podravke d.d. u rujnu 2010. godine.

Član Revizorskog odbora i 
predsjednik Odbora za
nagrađivanje Podravke.

Profesionalnu karijeru započinje kao broker Ilirike, a kasnije napreduje kao portfolio manager i voditelj trgovanja. Po dolasku u Zagreb postaje prvi fond manager u RH, u prvom hrvatskom investicijskom fondu Kaptol Proinvestu. Kasnije radi kao voditelj trgovanja u IB Austria, nakon čega prelazi na mjesto fond managera u Središnjem nacionalnom fondu. 2001. godine postaje predsjednik Uprave Adriatic Investa za upravljanje Plavim obveznim mirovinskim fondom. Krajem 2003. godine Plavom fondu pripajaju se Erste OMF i Helios OMF te fond mijenja ime u Erste Plavi obvezni mirovinski fond. U vrijeme rada u društvu za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondom bio je član većeg broja Nadzornih odbora hrvatskih poduzeća.

Diplomirao je na Fakultetu za Elektrotehniku i računarstvo u Ljubljani, nakon čega stiče i titulu CFA (Chartered Financial Analyst), program u organizaciji američkog udruženja investicijskih profesionalaca ICFA.


Petar Miladin

Član Nadzornog odbora

Petar Miladin izabran je članom Nadzornog odbora Podravke d.d. u rujnu 2010. godine.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se 1997. u suradničkom zvanju mlađeg asistenta na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. U prosincu 1999. izabran je u suradničko zvanje asistenta na istoj katedri na kojoj kasnije radi kao viši asistent. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radi kao docent od 2005., a od 2009. kao izvanredni profesor. Objavio je dvadesetak znanstvenih radova iz područja trgovačkog prava, prava društava i bankarskog prava. Neposredno po završetku studija radio je kao pripravnik na Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Magistrirao je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorsku disertaciju pod naslovom Plaćanje doznakom obranio je 2005. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. 


Marko Kolaković

Član Nadzornog odbora

Marko Kolaković izabran je za člana Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2017. godine.

Profesionalnu karijeru započinje 1995. pripravništvom u "Sloboda" Samobor i Ledo d.d., a 1996. godine postaje znanstveni novak – asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu. 2001. godine postaje docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje radi kao redovni profesor. Obnašao je funkciju savjetnika gradonačelnika Grada Samobora za područje strateškog planiranja i razvoja grada.

Diplomirao je 1994. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Četiri godine kasnije magistrirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2001. godine i doktorirao.


Slavko Tešija

Član Nadzornog odbora

Slavko Tešija izabran je za člana Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2017. godine. 

Profesionalnu karijeru započinje 1981. godine u Privredna banka d.d. Zagreb. 1983. godine prelazi u Hrvatsku narodnu banku na mjesto inspektora u odjelu za devizno poslovanje i monetarnu inspekciju, a 1994. godine postaje direktor tog odjela. 1995. godine prelazi u Vladu Republike Hrvatske kao direktor Agencije za sanaciju banaka. 1996. godine prelazi u Hrvatsku narodnu banku gdje radi do danas i to najprije kao direktor odjela za devizno poslovanje i monetarnu inspekciju, 2 godine kasnije kao direktor odjela za međunarodno bankarstvo, a 2014. godine prelazi na mjesto glavnog savjetnika u odjelu za pružanje podrške uslugama.

Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Stekao je kvalifikaciju Stalni sudski vještak za financije, bankarstvo, devizno poslovanje i vanjsku trgovinu na Trgovačkom sudu u Zagrebu.


Damir Grbavac

Član Nadzornog odbora

Damir Grbavac izabran je za člana Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2017. godine.

Profesionalnu karijeru započinje 1978. u grupaciji Đuro Đaković na poslovima od kreditnog referenta do zamjenika generalnog direktora Holdinga. 1997. godine prelazi u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb na mjesto direktora Sektora investicijskog bankarstva. 1997. godine postaje i članom Uprave Raiffeisen Investment, a dvije godine kasnije postaje predsjednikom Uprave Raiffeisen Vrijednosnica d.o.o. 2003. godine postaje savjetnik Uprave u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Od 2004. godine obnaša funkciju predsjednika Uprave Raiffeisen mirovinskog društva. Damir Grbavac obnaša funkciju člana nadzornog odbora društva Hrvatski Telekom d.d. i predsjednika Nadzornog odbora društva Quaestus Nekretnine dioničko društvo za poslovanje nekretninama u likvidaciji.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1978., a magistrirao na istom fakultetu 1985. godine.

Ima licencu ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima.


Ivana Matovina

Članica Nadzornog odbora

Ivana Matovina postala je članicom Nadzornog odbora u listopadu 2017. godine.

Profesionalnu karijeru započela je 1996. godine kao Voditelj računovodstva i 1997. godine postaje direktor KPMG Croatia d.o.o. Dvije godine kasnije postaje partner i direktor kompanije Cinotti revizija d.o.o./Cinotti savjetovanje d.o.o. koja pruža usluge revizije, interne revizije, računovodstvenog i poslovnog savjetovanja te edukacije. Od 2011. godine je osnivač i direktor kompanije Antares revizija d.o.o./ Antares savjetovanje d.o.o. koja se bavi revizijama, internim revizijama, računovodstvenim i poslovnim savjetovanjem te edukacijama. Od 2009. do 2012. godine bila je član Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore te od 2012. godine član Odbora za standarde financijskog izvještavanja te član Savjeta HANFA-e.

1996. godine diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i financije. 2000. godine postaje Ovlašteni računovođa Velike Britanije te dvije godine kasnije stječe zvanje Hrvatskog ovlaštenog revizora.