Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima devet članova koji nadziru vođenje poslova Društva, a o pitanjima iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor odlučuje u skladu s Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Želimir Vukina

Predsjednik Nadzornog odbora

Želimir Vukina izabran je u lipnju 2019. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d.

Predsjednik Odbora za imenovanja, član Revizorskog odbora i Odbora za primitke Podravke d.d.

Profesionalnu karijeru započinje u Pliva d.d. 1988. godine kao Rukovoditelj Izvoza u Programu Farmaceutike te 1989. godine postaje Direktor Marketinga i Prodaje u Programu Farmaceutike te 1991 Direktog Programa farmaceutike. 1993. godine postaje Potpredsjednik Uprave za Marketing i prodaju te funkciju obnaša sljedećih 6 godina. 1999. godine prelazi u Lura d.d. na mjesto Generalnog direktora. Nakon 3 godine prelazi u Adris grupa d.d. na mjestu člana Uprave za Razvoj. Od 2012. godine do danas radi u Odvjetničko društvo Vukina i Partneri d.o.o. kao poslovni savjetnik.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1985. godine.

Poslovno se usavršavao na IEDC Poslovna škola Bled, fakultetu Cleveland State University u Ohio, SAD, fakultetu Cornell University, Johnson Graduate School of Management u New Yorku, SAD te Insead, Fontanableau u Francuskoj.


Luka Burilović

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Luka Burilović imenovan je za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2017. godine.

Predsjednik Odbora za primitke i član Odbora za imenovanja Podravke d.d. 

Profesionalnu karijeru započinje 1990. kao vlasnik poduzeća Agrotehna Lipovac. 1996. postaje zamjenik načelnika općine Nijemci.

U travnju 2004. imenovan je pomoćnikom ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Svoj profesionalni put nastavlja u Sladorani Županja na mjestu zamjenika predsjednika Uprave. 2008. postaje predsjednik Uprave Sladorane; na tom mjestu ostat će do travnja 2014. kada stupa na sadašnju dužnost predsjednika Hrvatske gospodarske komore.

Završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku i stekao zvanje upravni pravnik; školovanje nastavlja na Fakultetu za poslovne studije u Banja Luci gdje stječe zvanje diplomirani ekonomist.  Na visokoj poslovnoj školi u Višnjanu stekao je titulu stručnog specijalista ekonomije, a na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku titulu sveučilišnog specijalista ekonomije. 

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku doktorirao je 2019., područje društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija.

Svoju profesionalnu karijeru kontinuirano je usavršavao te je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku stekao  kvalifikacije na polju korporativnog upravljanja za članove nadzornih odbora i upravnih tijela. Pri Ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetništvo stekao je znanja i kompetencije savjetnika za poduzetništvo u malom gospodarstvu.

Luka Burilović je predsjednik Hrvatskog nacionalnog odbora međunarodne trgovačke komore (ICC), član je Upravnog odbora udruženja europskih gospodarskih komora (Eurochambres), Upravnog odbora Zaklade HAZU, član je Gospodarskog  savjeta predsjednice RH te predsjednik Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu.

Član je Nadzornog odbora INA-e i HBOR-a.

Sudionik je Domovinskog rata, odlikovan Spomenicom Domovinskog rata.

Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge za gospodarstvo te izniman doprinos razvoju gospodarskih odnosa s drugim državama.


Ksenija Horvat 

Članica Nadzornog odbora

Ksenija Horvat imenovana je članicom Nadzornog odbora Podravke d.d u srpnju 2015. godine, od strane Radničkog vijeća Društva

Profesionalnu karijeru započinje u Podravki 1984. godine na administrativnim poslovima, a nakon uspješnog školovanja uz rad, počela je raditi na referentskim poslovima u Tržištu RH gdje je i danas sistematizirana.
Od 2001. godine kao povjerenica većinskog sindikata u Podravki – Sindikata PPDIV-a, prelazi na puno radno vrijeme za sindikat i od tog vremena pa sve do danas jedna je od vodećih sindikalnih pregovarača za unaprjeđenje prava Podravkinih radnika kroz kolektivni ugovor za Grupu Podravka.
2002. godine prvi je put izabrana u  Radničko vijeće Podravke d.d. u kojem od 2013. godine do danas obnaša dužnost predsjednice.
Predstavnica radnika u Nadzornom odboru Podravke prvi je put bila od 2004. – 2012. godine i u tom razdoblju obnašala je dužnost i zamjenice predsjednika Nadzornog odbora, te vršiteljice  dužnosti predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 2009./2010. godine.


Petar Miladin

Član Nadzornog odbora

Petar Miladin izabran je članom Nadzornog odbora Podravke d.d. u rujnu 2010. godine.

Član Odbora za primitke Podravke d.d.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se 1997. u suradničkom zvanju mlađeg asistenta na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. U prosincu 1999. izabran je u suradničko zvanje asistenta na istoj katedri na kojoj kasnije radi kao viši asistent. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radi kao docent od 2005., a od 2009. kao izvanredni profesor. Objavio je dvadesetak znanstvenih radova iz područja trgovačkog prava, prava društava i bankarskog prava. Neposredno po završetku studija radio je kao pripravnik na Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Magistrirao je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorsku disertaciju pod naslovom Plaćanje doznakom obranio je 2005. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.


Ivana Matovina

Članica Nadzornog odbora

Ivana Matovina postala je članicom Nadzornog odbora u lipnju 2017. godine.

Predsjednica Revizorskog odbora

Profesionalnu karijeru započela je 1996. godine kao Voditelj računovodstva i 1997. godine postaje direktor KPMG Croatia d.o.o. Dvije godine kasnije postaje partner i direktor kompanije Cinotti revizija d.o.o./Cinotti savjetovanje d.o.o. koja pruža usluge revizije, interne revizije, računovodstvenog i poslovnog savjetovanja te edukacije. Od 2011. godine je osnivač i direktor kompanije Antares revizija d.o.o./ Antares savjetovanje d.o.o. koja se bavi revizijama, internim revizijama, računovodstvenim i poslovnim savjetovanjem te edukacijama. Od 2009. do 2012. godine bila je član Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore te od 2012. godine član Odbora za standarde financijskog izvještavanja te član Savjeta HANFA-e.

1996. godine diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i financije. 2000. godine postaje Ovlašteni računovođa Velike Britanije te dvije godine kasnije stječe zvanje Hrvatskog ovlaštenog revizora.


Krunoslav Vitelj

Član Nadzornog odbora

Krunoslav Vitelj izabran je u lipnju 2018. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 8. rujna 2018. godine.

Član Odbora za imenovanja Podravke d.d.

Profesionalnu karijeru započeo je 1977. godine u Podravki gdje je do 1991. godine radio na više radnih mjesta, između ostalog i na poziciji Direktora Transporta. 1991. godine postaje Načelnik za zaštitu od požara Koprivnica u Skupštini Općine Koprivnica, a 1993. godine prelazi u MUP RH, Policijsku upravu Koprivničko-križevačke županije na radno mjesto Načelnika Odjela civilne zaštite, zaštite od požara i inspekcije. U Podravku se vraća 1995. godine kao Savjetnik predsjednika Uprave za kadrove i pravo a 1996. godine postaje Direktor HGK – Županijska komora Koprivnica na kojem radnom mjestu radi i danas.

Diplomirao je 1993. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  na kojem je i magistrirao 1995. godine.

2008. godine je stekao kvalifikaciju za Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Dajana Milodanović

Članica Nadzornog odbora

Dajana Milodanović izabrana je u lipnju 2018. za članicu  Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 8. rujna 2018. godine.

Profesionalnu karijeru započela je 2004. godine u Banka Kovanica d.d., Varaždin, na radnom mjestu Voditelj poslovnice – Bjelovar, Virovitica i Koprivnica. 2011. godine prelazi u Hrvatsku poštansku banku d.d., Zagreb na radno mjesto Voditelja poslovnice Koprivnica, Regionalni centar Varaždin. Nastavlja karijeru u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb te od 2015. godine radi u Sektoru poslovanja sa stanovništvom najprije u Direkciji upravljanja prodajom u mreži kao Viši specijalist za prodaju i nadzor poslovanja, a zatim u Direkciji razvoja poslovanja kao Viši specijalist za edukaciju i unaprjeđenje prodaje gdje radi i danas.

Dajana Milodanović članica je Gradskog vijeća Grada Đurđevca, Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije te Upravnog vijeća „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji. Također obnaša dužnost predsjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac te predsjednice Nadzornog odbora Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

2004. godine je završila Računovodstvo i financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu a 2011. godine je stekla titulu Stručni specijalist ekonomije završivši Menadžment financija, bankarstva i osiguranja na Visokoj poslovnoj školi Libertas s pravom javnosti, Zagreb.


Tomislav Kitonić

Član Nadzornog odbora

Tomislav Kitonić izabran je u lipnju 2019. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d.

Profesionalnu karijeru započinje kao tehnolog u proizvodnji u Ledo d.d., a kasnije napreduje kao zamjenik voditelja laboratorija. 2000. godine postaje asistent voditelja proizvodnje, 3 godine kasnije Voditelj međunarodnih proizvodnih operacija te 2004. godine Direktor proizvodnje. Predsjednikom Uprave Ledo d.d. postaje 2008. godine te je na toj funkciji bio sljedećih 6 godina.

Član Revizorskog odbora

Od 2003. godine suvlasnike je tvrtke Bik d.o.o. iz Čazme, a od 2014. godine njen 100% - tni vlasnik i Prokurist. 2012. godine postaje suvlasnik tvrtke Moslavina proizvodi d.o.o. iz mjesta Siščani. Tijekom perioda 2015. – 2016. godina obavlja funkciju Imenovani direktor za Pestova Shpk kod Europske Banke za obnovu i razvitak (EBRD).

Diplomirao je na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu. Profesionalno se usavršavao edukacijama na IEDC – Poslovna škola Bled u Sloveniji, Management Centralne Europe u Belgiji te stekao klalifikaciju za na Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora u Zagrebu.


Marina Dabić

Članica Nadzornog odbora

Marina Dabić izabrana je u lipnju 2019. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d.

Profesionalnu karijeru započinje 1983. godine dolaskom u tvrtku Đuro Đaković, Marsonia Commerce na poslovnima uvoza, izvoza i kasnije kao Direktorica uvoza. Od 1995. do 2007. godine radi na Strojarskom fakultetu u Slavonskom brodu te je od 2004. prodekanica za suradnju s gospodarstvom. Od 2007. godine do danas radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je redovna profesorica u trajnom zvanju te povezani profesor na Nottingham Business School, Nottingham Trent University (Velika Britanija) na kolegijima Međunarodno poslovanje i Međunarodno poduzetništvo.

Tijekom 2006.-2007. bila je direktorica za strateški razvoj konzorcija regionalne suradnje u znanosti, medicini i tehnologiji (RECOOP HST Cedars - Sinai Medical Center), Los Angeles, USA i Medicinskih fakulteta Srednje i istočne Europe.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru Marketing 1983. godine, a na istom fakultetu stekla titulu magistra znanosti u području Teorija i politika plasmana - Marketing s temom Zajednička ulaganja 2000. godine.

Profesionalno se usavršavala na Ceder Sinai Hospital, Los Angeles u području transfera znanja i strateškog menadžmenta.

Urednica je i autorica 7 knjiga objavljenih u Republici Hrvatskoj, Poljskoj, Sloveniji i Velikoj Britaniji i SAD. Objavila je 30 poglavlja u knjigama, autorica je više od stotine znanstvenih radova. Od 2010.-2018. urednica je The International Journal of Transition and Innovation Systems (izdavač Inderscience, Ujedinjeno Kraljevstvo). Od 2018. kourednica je prestižnih časopisa Technology in Society, Elsevier i IEEE- Transaction in Engineering Management. Članica je nekoliko uredničkih odbora kao što su: Journal of Word Business, Whiley, –International Journal of Physical Distribution & Logistics Management-IJPDLM, Emerald i drugi. Od 2015. prof. Marina Dabić redoviti je evaluator za Europsku komisiju prestižnih projekata Obzor 2020 u području kružne ekonomije i drugih projekata u okviru projekata Obzor 2020. Članica je EPAS evaluacijskog odbora za European Foundation Management Development (EFMD). Bila je predsjednica AZVO reakreditacijskog tima za Ekonomski fakultet u Rijeci i Ekonomski fakultet u Osijeku, članica izvršnog evaluacijskog odbora BICRO-a i konzultantica za Svjetsku banku.