Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima devet članova koji nadziru vođenje poslova Društva, a o pitanjima iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor odlučuje u skladu s Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Dubravko Štimac

Predsjednik Nadzornog odbora

Dubravko Štimac imenovan je predsjednikom Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2012. godine. Zamjenikom predsjednika NO Podravke postaje početkom 2012. godine, a članom Nadzornog odbora Podravke izabran je 2006. godine.

Član Odbora za
nagrađivanje Podravke i
Revizorskog odbora Podravke

Profesionalnu karijeru započinje kao samostalni referent prodaje u Zagrebačkoj tvornici papira te nastavlja na poslovima samostalnog referenta vanjskotrgovinskog poslovanja u PBZ Investholding, gdje ujedno postaje voditelj sektora u istoj firmi. Početkom 2001. postaje voditelj projekta mirovinske reforme u Privrednoj banci Zagreb, a od listopada 2001. godine predsjednik je Uprave PBZ Croatia osiguranje, društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

Diplomirao je 1992. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a dvije godine kasnije magistrirao smjer Organizacija i menadžment. Profesionalno se usavršavao na Securities Processing Training Programu u New Yorku u organizaciji The Bank of New York te programu Fund Managementa na City University Business School u Londonu.


Luka Burilović

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Luka Burilović imenovan je za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2017. godine.

Predsjednik Odbora za
nagrađivanje Podravke

Profesionalnu karijeru započinje kao vlasnik tvrtke Agrotehna Lipovac te 1996. godine postaje zamjenik načelnika općine Nijemci. U travnju 2004. godine prelazi na mjesto pomoćnika ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Početkom 2006. godine postaje zamjenikom predsjednika Uprave Sladorane d.d. Županja, a zatim početkom 2008. godine predsjednik Uprave Sladorane d.d. Županja. 2014. godine prelazi na mjesto predsjednika Hrvatske gospodarske komore.

Diplomirao je 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, a šest godina kasnije završio poslijediplomski doktorski studij menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Profesionalno se usavršavao kao savjetnik za poduzetništvo u malom gospodarstvu pri Ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetništvo te 2008. godine stekao kvalifikaciju za Korporativno upravljanje za članove nadzornih odbora i upravnih tijela na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. 


Ksenija Horvat 

Članica Nadzornog odbora

Ksenija Horvat imenovana je članicom Nadzornog odbora Podravke d.d u srpnju 2015. godine, od strane Radničkog vijeća Društva

Profesionalnu karijeru započinje u Podravki 1984. godine na administrativnim poslovima, a nakon uspješnog školovanja uz rad, počela je raditi na referentskim poslovima u Tržištu RH gdje je i danas sistematizirana.
Od 2001. godine kao povjerenica većinskog sindikata u Podravki – Sindikata PPDIV-a, prelazi na puno radno vrijeme za sindikat i od tog vremena pa sve do danas jedna je od vodećih sindikalnih pregovarača za unaprjeđenje prava Podravkinih radnika kroz kolektivni ugovor za Grupu Podravka.
2002. godine prvi je put izabrana u  Radničko vijeće Podravke d.d. u kojem od 2013. godine do danas obnaša dužnost predsjednice.
Predstavnica radnika u Nadzornom odboru Podravke prvi je put bila od 2004. – 2012. godine i u tom razdoblju obnašala je dužnost i zamjenice predsjednika Nadzornog odbora, te vršiteljice  dužnosti predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 2009./2010. godine.


Petar Vlaić

Član Nadzornog odbora

Petar Vlaić izabran je članom Nadzornog odbora Podravke d.d. u rujnu 2010. godine.

Član Revizorskog odbora

Profesionalnu karijeru započinje kao broker Ilirike, a kasnije napreduje kao portfolio manager i voditelj trgovanja. Po dolasku u Zagreb postaje prvi fond manager u RH, u prvom hrvatskom investicijskom fondu Kaptol Proinvestu. Kasnije radi kao voditelj trgovanja u IB Austria, nakon čega prelazi na mjesto fond managera u Središnjem nacionalnom fondu. 2001. godine postaje predsjednik Uprave Adriatic Investa za upravljanje Plavim obveznim mirovinskim fondom. Krajem 2003. godine Plavom fondu pripajaju se Erste OMF i Helios OMF te fond mijenja ime u Erste Plavi obvezni mirovinski fond. U vrijeme rada u društvu za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondom bio je član većeg broja Nadzornih odbora hrvatskih poduzeća.

Diplomirao je na Fakultetu za Elektrotehniku i računarstvo u Ljubljani, nakon čega stiče i titulu CFA (Chartered Financial Analyst), program u organizaciji američkog udruženja investicijskih profesionalaca ICFA.


Petar Miladin

Član Nadzornog odbora

Petar Miladin izabran je članom Nadzornog odbora Podravke d.d. u rujnu 2010. godine.

Član Odbora za
nagrađivanje Podravke

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se 1997. u suradničkom zvanju mlađeg asistenta na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. U prosincu 1999. izabran je u suradničko zvanje asistenta na istoj katedri na kojoj kasnije radi kao viši asistent. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radi kao docent od 2005., a od 2009. kao izvanredni profesor. Objavio je dvadesetak znanstvenih radova iz područja trgovačkog prava, prava društava i bankarskog prava. Neposredno po završetku studija radio je kao pripravnik na Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Magistrirao je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorsku disertaciju pod naslovom Plaćanje doznakom obranio je 2005. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.


Damir Grbavac

Član Nadzornog odbora

Damir Grbavac izabran je za člana Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2017. godine.

Profesionalnu karijeru započinje 1978. u grupaciji Đuro Đaković na poslovima od kreditnog referenta do zamjenika generalnog direktora Holdinga. 1997. godine prelazi u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb na mjesto direktora Sektora investicijskog bankarstva. 1997. godine postaje i članom Uprave Raiffeisen Investment, a dvije godine kasnije postaje predsjednikom Uprave Raiffeisen Vrijednosnica d.o.o. 2003. godine postaje savjetnik Uprave u Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb. Od 2004. godine obnaša funkciju predsjednika Uprave Raiffeisen mirovinskog društva. Damir Grbavac obnaša funkciju člana nadzornog odbora društva Hrvatski Telekom d.d. i predsjednika Nadzornog odbora društva Quaestus Nekretnine dioničko društvo za poslovanje nekretninama u likvidaciji.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1978., a magistrirao na istom fakultetu 1985. godine.

Ima licencu ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondovima i mirovinskim osiguravajućim društvima.


Ivana Matovina

Članica Nadzornog odbora

Ivana Matovina postala je članicom Nadzornog odbora u lipnju 2017. godine.

Predsjednica Revizorskog odbora

Profesionalnu karijeru započela je 1996. godine kao Voditelj računovodstva i 1997. godine postaje direktor KPMG Croatia d.o.o. Dvije godine kasnije postaje partner i direktor kompanije Cinotti revizija d.o.o./Cinotti savjetovanje d.o.o. koja pruža usluge revizije, interne revizije, računovodstvenog i poslovnog savjetovanja te edukacije. Od 2011. godine je osnivač i direktor kompanije Antares revizija d.o.o./ Antares savjetovanje d.o.o. koja se bavi revizijama, internim revizijama, računovodstvenim i poslovnim savjetovanjem te edukacijama. Od 2009. do 2012. godine bila je član Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore te od 2012. godine član Odbora za standarde financijskog izvještavanja te član Savjeta HANFA-e.

1996. godine diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i financije. 2000. godine postaje Ovlašteni računovođa Velike Britanije te dvije godine kasnije stječe zvanje Hrvatskog ovlaštenog revizora.


Krunoslav Vitelj

Član Nadzornog odbora

Krunoslav Vitelj izabran je u lipnju 2018. za člana  Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 8. rujna 2018. godine.

Profesionalnu karijeru započeo je 1977. godine u Podravki gdje je do 1991. godine radio na više radnih mjesta, između ostalog i na poziciji Direktora Transporta. 1991. godine postaje Načelnik za zaštitu od požara Koprivnica u Skupštini Općine Koprivnica, a 1993. godine prelazi u MUP RH, Policijsku upravu Koprivničko-križevačke županije na radno mjesto Načelnika Odjela civilne zaštite, zaštite od požara i inspekcije. U Podravku se vraća 1995. godine kao Savjetnik predsjednika Uprave za kadrove i pravo a 1996. godine postaje Direktor HGK – Županijska komora Koprivnica na kojem radnom mjestu radi i danas.

Diplomirao je 1993. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  na kojem je i magistrirao 1995. godine.

2008. godine je stekao kvalifikaciju za Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Dajana Milodanović

Članica Nadzornog odbora

Dajana Milodanović izabrana je u lipnju 2018. za članicu  Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 8. rujna 2018. godine.

Profesionalnu karijeru započela je 2004. godine u Banka Kovanica d.d., Varaždin, na radnom mjestu Voditelj poslovnice – Bjelovar, Virovitica i Koprivnica. 2011. godine prelazi u Hrvatsku poštansku banku d.d., Zagreb na radno mjesto Voditelja poslovnice Koprivnica, Regionalni centar Varaždin. Nastavlja karijeru u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb te od 2015. godine radi u Sektoru poslovanja sa stanovništvom najprije u Direkciji upravljanja prodajom u mreži kao Viši specijalist za prodaju i nadzor poslovanja, a zatim u Direkciji razvoja poslovanja kao Viši specijalist za edukaciju i unaprjeđenje prodaje gdje radi i danas.

Dajana Milodanović članica je Gradskog vijeća Grada Đurđevca, Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije te Upravnog vijeća „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji. Također obnaša dužnost predsjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac te predsjednice Nadzornog odbora Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.

2004. godine je završila Računovodstvo i financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu a 2011. godine je stekla titulu Stručni specijalist ekonomije završivši Menadžment financija, bankarstva i osiguranja na Visokoj poslovnoj školi Libertas s pravom javnosti, Zagreb.