Nadzorni odbor

Nadzorni odbor u sastavu od devet članova nadzire vođenje poslova Društva, a o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje u skladu sa zakonom, Statutom Društva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Podravke d.d. je osnovao sljedeće odbore: Revizorski odbor, Odbor za primitke i Odbor za imenovanja.

Revizorski odbor ovlašten je pratiti postupak financijskog izvještavanja, učinkovitost sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije te sustav upravljanja rizicima, nadgledati provođenje revizije konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, pratiti neovisnost samostalnih revizora ili revizorskih društava koji obavljaju reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama, raspravljati o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koje se odnose na ovo područje, davati preporuke Nadzornom odboru za odabir samostalnog revizora ili revizorskog društva.

Odbor za primitke ovlašten je preporučiti Nadzornom odboru politike primitaka za članove Uprave najmanje svake tri godine, preporučiti svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi Uprave temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s predsjednikom Uprave, preporučiti Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini Društva, nadzirati iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te dati preporuke Upravi o njezinim politikama te nadgledati pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvješća o primicima za koje je potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Odbor za imenovanja ovlašten je nadgledati procese imenovanja u Nadzorni odbor i Upravu kako bi se osiguralo da je pošten i transparentan, razvijati opise uloga i kandidata za svako upražnjeno mjesto u skladu s profilom Uprave ili Nadzornog odbora (uz savjetovanje s predsjednikom Uprave odnosno Nadzornog odbora) te identificirati i dati preporuke odgovarajućih kandidata Nadzornom odboru, prilikom traženja neovisnih kandidata Nadzornog odbora utvrditi da su kandidati neovisni, dogovarati uvjete imenovanja s potencijalnim novim članovima Uprave odnosno Nadzornog odbora, uključujući očekivano vrijeme potrebno za vršenje njihove funkcije, pripremati plan sukcesije za ponovno imenovanje ili zamjenu članova Nadzornog odbora i Uprave, uz savjetovanje s predsjednikom Nadzornog odbora odnosno Uprave, nadgledati napredak u postizanju ciljanog postotka ženskih članova Uprave i Nadzornog odbora te nadgledati politiku Uprave pri odabiru i imenovanju višeg rukovodstva Društva.

Želimir Vukina

Predsjednik Nadzornog odbora

Želimir Vukina izabran je u lipnju 2019. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d.

Predsjednik je Odbora za imenovanja,
član Revizorskog odbora i Odbora za primitke
Podravke d.d.

Profesionalnu karijeru započinje u Plivi d.d. 1985. godine. Tijekom godina provedenih u Plivi obavljao je poslove Direktora marketinga i prodaje programa Farmaceutike, a nakon toga i Direktora programa Farmaceutike. 1993. godine preuzima funkciju Potpredsjednika Uprave Plive d.d. odgovornog za marketing i prodaju svih Poslovnih programa te koordinaciju nabave, pravnih poslova, zajedničkih poslova i logistike. Bio je član najužeg Tima koji je pripremao i proveo inicijalnu javnu ponudu (IPO) i uvrštenje dionica Plive na Zagrebačku i Londonsku burzu. 1999. godine prelazi u Luru d.d. na mjesto Generalnog direktora. 2002. godine karijeru nastavlja u Adris grupi d.d. na poziciji člana Uprave za razvoj. Od 2012. godine radi u Odvjetničkom društvu Vukina i Partneri d.o.o. kao poslovni savjetnik.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1985. godine.

Poslovno se usavršavao na IEDC Poslovna škola Bled i Cleveland State University Ohio, SAD, te Cornell University, Johnson Graduate School of Management, Ithaca, N.Y., SAD, i Insead, Fontanableau, Francuska.


Luka Burilović

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Luka Burilović izabran je u lipnju 2018. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 8. rujna 2018. godine.

Predsjednik je Odbora za primitke i
član Odbora za imenovanja Podravke d.d.

Po završetku poslijediplomskog specijalističkog studija ekonomije i menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, na istomu je fakultetu završio i doktorski studij.

Do izbora za predsjednika HGK bio je predsjednik Uprave Sladorane d. d. u Županji, prije toga zamjenik predsjednika Uprave, a od travnja 2004. do veljače 2006. radio je kao pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Od 1996. do 2004. godine bio je zamjenik načelnika Općine Nijemci, a prije toga bio je vlasnik i direktor tvrtke Agrotehna iz Lipovca.

Dragovoljac je Domovinskog rata.


Ksenija Horvat 

Članica Nadzornog odbora

Ksenija Horvat imenovana je članicom Nadzornog odbora Podravke d.d. u srpnju 2019. godine, od strane Radničkog vijeća Društva.

Profesionalnu karijeru započinje u Podravki 1984. godine na administrativnim poslovima, a nakon uspješnog školovanja uz rad, počela je raditi na referentskim poslovima u Tržištu RH.
Od 2001. godine kao povjerenica većinskog sindikata u Podravki – Sindikata PPDIV-a, prelazi na puno radno vrijeme za sindikat i od tog vremena pa sve do danas jedna je od vodećih sindikalnih pregovarača za unaprjeđenje prava Podravkinih radnika kroz kolektivni ugovor za Grupu Podravka.
2002. godine prvi je put izabrana u  Radničko vijeće Podravke d.d. u kojem od 2013. godine do danas obnaša dužnost predsjednice.
Predstavnica radnika u Nadzornom odboru Podravke prvi je put bila od 2004. – 2012. godine i u tom razdoblju obnašala je dužnost i zamjenice predsjednika Nadzornog odbora te vršiteljice  dužnosti predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 2009./2010. godine.


Petar Miladin

Član Nadzornog odbora

Petar Miladin izabran je u lipnju 2018. za člana  Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 8. rujna 2018. godine.

Član je Odbora za primitke Podravke d.d.

Petar Miladin rođen je 1973. u Dubrovniku. Gimnaziju i Pravni fakultet završio je u Zagrebu. Po završenom studiju radio je kao pripravnik na Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu. Pravosudni ispit položio je 1999. Redovni je profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za predmete trgovačko pravo, pravo društava i bankarsko pravo. Od listopada 2013. do 1. listopada 2015. bio je prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obranivši 1999. magistarski rad pod naslovom Bankarska tajna i bankarsko obavještavanje. Doktorsku disertaciju pod naslovom Plaćanje doznakom obranio je 27. siječnja 2005. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pravo. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se 5. svibnja 1997. u suradničkom zvanju mlađeg asistenta na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. Objavio je pedesetak znanstvenih radova iz područja Trgovačkog prava, Bankarskog prava i Prava tržišta kapitala. Predaje na doktorskom studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iz Trgovačkog prava i prava društava slijedeće predmete: Trgovačko pravo, Pravo društava i Bankarsko pravo.

Od veljače 2019. zaposlen je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao redoviti profesor u trajnom zvanju.


Krunoslav Vitelj

Član Nadzornog odbora

Krunoslav Vitelj izabran je u lipnju 2018. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 8. rujna 2018. godine.

Član je Odbora za imenovanja Podravke d.d.

Profesionalnu karijeru započeo je 1977. godine u Podravki gdje je do 1991. godine radio na više rukovodećih radnih mjesta. 1991. godine postaje načelnik u Skupštini Općine Koprivnica, a 1993. godine prelazi u MUP RH, Policijsku upravu Koprivničko-križevačke županije na radno mjesto Načelnika Odjela civilne zaštite, zaštite od požara i inspekcije. U Podravku se vraća 1995. godine kao Savjetnik predsjednika Uprave za kadrove i pravo, a 1996. godine postaje Direktor HGK – Županijska komora Koprivnica na kojem radnom mjestu radi i danas.

Diplomirao je 1993. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  na kojem je i magistrirao 1995. godine.

2008. godine je stekao kvalifikaciju za Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


Dajana Milodanović

Članica Nadzornog odbora

Dajana Milodanović izabrana je u lipnju 2018. za članicu Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 8. rujna 2018. godine.

Profesionalnu karijeru započela je 2004. godine u Banka Kovanica d.d., Varaždin, na radnom mjestu Voditelj poslovnice – Bjelovar, Virovitica i Koprivnica. 2011. godine prelazi u Hrvatsku poštansku banku d.d., Zagreb na radno mjesto Voditelja poslovnice Koprivnica, Regionalni centar Varaždin. Nastavlja karijeru u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d., Zagreb te od 2015. godine radi u Sektoru poslovanja sa stanovništvom najprije u Direkciji upravljanja prodajom u mreži te u Direkciji razvoja poslovanja.

Od 2020. godine radi u Uredu za razvoj uslužnog modela i prodajnog osoblja.

Dajana Milodanović članica je Gradskog vijeća Grada Đurđevca, Županijske skupštine Koprivničko-križevačke. Također obnaša dužnost predsjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac, predsjednice Nadzornog odbora Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. te predsjednice Nadzornog odbora Zajednice sportskih udruga grada Đurđevca. Bila je članica Upravnog vijeća „PORA“ Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.

2004. godine je završila Računovodstvo i financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2011. godine je stekla titulu Stručni specijalist ekonomije završivši Menadžment financija, bankarstva i osiguranja na Visokoj poslovnoj školi Libertas s pravom javnosti, Zagreb.


Tomislav Kitonić

Član Nadzornog odbora

Tomislav Kitonić izabran je u lipnju 2019. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d.

Profesionalnu karijeru započinje kao tehnolog u proizvodnji u Ledo d.d., a kasnije napreduje kao zamjenik voditelja laboratorija. 2000. godine postaje asistent voditelja proizvodnje, tri godine kasnije Voditelj međunarodnih proizvodnih operacija te 2004. godine Direktor proizvodnje. Predsjednikom Uprave Ledo d.d. postaje 2008. godine te je na toj funkciji bio sljedećih 6 godina.

Član je Revizorskog odbora Podravke d.d.

Od 2003. godine suvlasnik je tvrtke Bik d.o.o. iz Čazme, a od 2014. godine njen 100% - tni vlasnik i Prokurist. 2012. godine postaje suvlasnik tvrtke Moslavina proizvodi d.o.o. iz mjesta Siščani. Tijekom perioda 2015. – 2016. godina obavlja funkciju Imenovani direktor za Pestova Shpk kod Europske Banke za obnovu i razvitak (EBRD).

Diplomirao je na Ekonomskom Fakultetu u Zagrebu. Profesionalno se usavršavao edukacijama na IEDC – Poslovna škola Bled u Sloveniji, Management Centralne Europe u Belgiji te stekao kvalifikaciju za Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora u Zagrebu.


Marina Dabić

Članica Nadzornog odbora

Marina Dabić izabrana je u lipnju 2019. za članicu Nadzornog odbora Podravke d.d.

Profesionalnu karijeru započinje 1983. godine dolaskom u tvrtku Đuro Đaković, Marsonia Commerce na poslovnima uvoza, izvoza i kasnije kao Direktorica uvoza. Od 1995. do 2007. godine radi na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu te je od 2004. prodekanica za suradnju s gospodarstvom. Od 2007. godine do danas radi na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je redovna profesorica u trajnom zvanju te povezani profesor na Nottingham Business School, Nottingham Trent University (Velika Britanija) na kolegijima Međunarodno poslovanje, Otvorene inovacije u globalnim mrežama i Međunarodno poduzetništvo. Voditeljica je međunarodnih akreditacija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na smjeru Marketing 1983. godine, a na istom fakultetu stekla titulu magistra znanosti u području Teorija i politika plasmana - Marketing s temom Zajednička ulaganja 1989 godine i u travnju 2000. doktora ekonomskih znanosti obranom doktorskog rada pod nazivom Međunarodni transfer tehnologije i položaj Republike Hrvatske u međunarodnoj razmjeni.

Tijekom 2006.-2007. bila je direktorica za strateški razvoj konzorcija regionalne suradnje u znanosti, medicini i tehnologiji (RECOOP HST Cedars - Sinai Medical Center), Los Angeles, USA i Medicinskih fakulteta Srednje i istočne Europe.

Profesionalno se usavršavala u području transfera znanja i strateškog menadžmenta na Ceder Sinai Hospital, Los Angeles, Strathclyde University, Glasgow.

2013. godine bila je gostujući profesor na Columbus State University, SAD te pozvani predavač na više sveučilišta u Indiji, Finskoj, Danskoj, Malti, Italiji, Španjolskoj.

Prof. dr. sc. Marina Dabić voditeljica je i/ili grandholder više od deset europskih projekata poput: Tempus, Erasmus+, Leonardo de Vinchi, Horizon 2020-RISE.

Urednica je i autorica 7 knjiga prestižnih izdavača Springer, Palgrave McMilann. Objavila je 30 poglavlja u knjigama, autorica je više od stotine znanstvenih radova indeksiranih u znanstvenoj bazi Scopus i najcitiranija je hrvatska znanstvenica u polju ekonomije u poslovne ekonomije.

Od 2018. kourednica je prestižnih časopisa Technological Forecasting and Social Change, Elsevier, IEEE-Transaction in Engineering Management Technology in Society, Elsevier. Članica je desetak uredničkih odbora časopisa poput: Journal of Business Research, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Journal of Knowledge Management, Emerald i drugi.

Od 2015. prof. Marina Dabić redoviti je evaluator za Europsku komisiju prestižnih projekata Obzor 2020 u području kružne ekonomije i drugih projekata u okviru projekata Obzor 2020. Članica je EPAS evaluacijskog odbora za European Foundation Management Development (EFMD). Bila je predsjednica AZVO reakreditacijskog tima za Ekonomski fakultet u Rijeci i Ekonomski fakultet u Osijeku, članica izvršnog evaluacijskog odbora BICRO-a, konzultantica za Svjetsku banku. Pripremala je pozadinski izvještaj za OECD i EC HEInnovate. Pod njenim mentorstvom obranjeno je 5 doktorskih disertacija.


Ivan Ostojić

Član Nadzornog odbora

Ivan Ostojić izabran je u lipnju 2021. za člana Nadzornog odbora Podravke d.d., s početkom trajanja mandata od 30. lipnja 2021. godine.

Profesionalnu karijeru započinje 1997. godine u Ministarstvu financija Republike Hrvatske u Upravi za financijski sustav i tržište kapitala. Nakon završenog pripravništva postaje savjetnikom u Upravi za financijski sustav i tržište kapitala. Tijekom 2000.-2001. godine obnašao je funkciju člana Upravnog odbora Direkcije za nadzor društava za osiguranje i predsjednika Ispitne komisije za provođenje ispita za ovlaštenog posrednika ili zastupnika u osiguranju.

2001. godine prelazi u Wüstenrot stambenu štedionicu d.d. Zagreb na mjesto Voditelja odjela Komitenti/Krediti te Prokurist.

2007. godine postaje Članom Uprave Wüstenrot stambene štedionice d.d. Zagreb odgovorim za prodaju i marketing, upravljanje rizicima i pozadinske poslove riznice i kredita.

Diplomirao je 1996. godine na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, a 2000. godine magistrirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te stekao titulu magistar znanosti obranivši temu pod nazivom „Uvođenje eura i utjecaj na hrvatski bankarski sustav“.

Član je nadzornog odbora Luke Ploče d.d. Posjeduje licencu za zastupnika u osiguranju te je prošao edukaciju za coaching.


Ivana Matovina

Ivana Matovina imenovana je Predsjednicom Revizorskog odbora Podravke d.d. u lipnju 2021. godine, s početkom trajanja mandata od 30. lipnja 2021. godine.

Profesionalnu karijeru započela je 1996. godine kao Voditelj računovodstva, a od 1997. do 2009. godine je radila u KPMG Croatia d.o.o. Nakon toga je do 2011. radila kao partner i direktor društva Cinotti revizija d.o.o./Cinotti savjetovanje d.o.o., a u 2011. godini osniva svoja društva Antares revizija d.o.o./ Antares savjetovanje d.o.o. koja se bave revizijama, internim revizijama, računovodstvenim i poslovnim savjetovanjem te edukacijama. Od 2009. do 2012. godine bila je član Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore, od 2012. godine član Odbora za standarde financijskog izvještavanja te član Savjeta HANFA-e.

Predsjednica je Revizorskog odbora Podravke d.d.

1996. godine diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i financije. 2000. godine postaje Ovlašteni računovođa Velike Britanije te dvije godine kasnije stječe zvanje Hrvatskog ovlaštenog revizora.