Impressum

Izdavač

Podravka d.d., Korporativni marketing i komunikacije
Ante Starčevića 32,
48 000 Koprivnica,
Hrvatska
T +385 48 651 202
F +385 48 622 518

Ured u Zagrebu

Podravka d.d.,
City Plaza 6,
Slavonska avenija 6,
Zgrada B2/6 kat
10 000 Zagreb,
Hrvatska
T +385 1 4891 910
F +385 75 802 496

Koncept, planiranje i izrada web stranice

Burza d.o.o.
Rusanova 13, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Copywriting

Señor, Dobro društvo za komunikaciju d.o.o.
Švearova 1, HR - 10 000 Zagreb
T +385 95 5756 721
 

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Bjelovaru, MBS 010006549, OIB 18928523252, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora Ž. Vukina, predsjednica Uprave M. Dalić, članovi Uprave Lj. Šapina, D. Doko, H. Kolarić i M. Đerek.