Impressum

Izdavač

Podravka d.d., Korporativni marketing 

Ante Starčevića 32,

48 000 Koprivnica,

Hrvatska

T +385 48 651 202

F +385 48 622 518

podravka@podravka.hr

Ured u Zagrebu

Podravka d.d.,

City Plaza 6,

Slavonska avenija 6,

Zgrada B2/6 kat

10 000 Zagreb,

Hrvatska

T +385 1 4891 910

F +385 75 802 496

podravka@podravka.hr

Koncept, planiranje i izrada web stranice

Burza d.o.o.

Rusanova 13, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Copywriting

Señor, Dobro društvo za komunikaciju d.o.o.

Švearova 1, HR - 10 000 Zagreb

T +385 95 5756 721

info@senor.hr

http://www.senor.hr 

Burza d.o.o.

Rusanova 13, 10 000 Zagreb, Hrvatska

T +385 1 4818 408 E hi@humaninteraction.com W https://www.humaninteraction.com 

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Bjelovaru, MBS 010006549, OIB 18928523252, Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D.Grbavac, predsjednica Uprave M. Dalić, članovi Uprave Lj. Šapina, D. Doko, M. Tadić i I. Ostojić.