Izvještavanje o održivosti

Redovito i transparentno izvještavamo o održivosti kako bi svi naši dionici mogli pratiti naš razvoj i doprinos Globalnim ciljevima održivog razvoja (SDG)

Redovito i transparentno izvještavamo o održivosti kako bi svi naši dionici mogli pratiti naš razvoj i doprinos Globalnim ciljevima održivog razvoja (SDG).

  • Grupa Podravka obveznik je nefinancijskog izvještavanja, a prvi izvještaj o održivom razvoju objavljen je za 2015. godinu.
  • 2016. godine osvojili smo nagradu Green Frog za najveći napredak u izvještavanju, čime je prepoznat trud koji ulažemo u održivi razvoj i izvještavanje o svojim aktivnostima.
  • Tijekom godina, kontinuirano se radi na unapređenju izvještavanja o održivosti, slijedom čega je izvještaj o održivom razvoju integriran u Godišnje izvješće za Grupu Podravka i za Podravku d.d. Kao rezultat sve većeg globalnog naglaska na održivo poslovanje i fokusa investitora na održivi razvoj poslovanja, proaktivnim pristupom Grupa Podravka je integrirala ESG izvještaj u svoje Godišnje izvješće za 2020. godinu te kontinuirano poboljšava opseg i kvalitetu informacija u skladu s relevantnim zakonodavstvom Europske unije. Krajnji je cilj ovakvog pristupa pružiti dionicima sve relevantne informacije koje su im nužne za ocjenu kompanije.

Primjenjujemo nove GRI (Global Reporting Initiative) Standarde za izvještavanje o održivosti koji predstavljaju najbolju svjetsku praksu nefinancijskog izvještavanja organizacija o njihovim ekonomskim, okolišnim i društvenim utjecajima.

  • U izradi izvještaja sudjeluje Tim za izradu Izvještaja o održivom poslovanju Grupe Podravka koji se sastoji od predstavnika svih sektora unutar Podravke i povezanih društava.