Ključni financijski podaci

Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja u 1.-6. 2019.

Prihodi (u milijunima kuna) 1.-6. 2019. 1.-6. 2018. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 2,156.2 2,031.7 6.1%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 2,139.5 2,035.1 5.1%
Prihodi od prodaje Prehrana 1,684.3 1,602.2 5.1%
Prihodi od prodaje Farma 455.2 432.8 5.2%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2019. 1.-6. 2018. % promjene
Bruto dobit Grupa 803.8 760.6 5.7%
Bruto marža Grupa 37.6% 37.4%  +19 bb
EBITDA Grupa 288.6 243.5 18.5%
EBITDA marža Grupa 13.5% 12.0%  +152 bb
EBIT Grupa 182.9 149.2 22.6%
EBIT marža Grupa 8.5% 7.3%  +122 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 140.0 120.7 16.1%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 6.5% 5.9%  +62 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.6.2019. 31.12.2018. % promjene
Ukupna imovina 4,939.8 4,846.1 1.9%
Vlasnička glavnica 3,080.8 3,005.3 2.5%
Manjinski interesi 44.6 42.4 5.3%
Novac i novčani ekvivalenti 146.9 211.1 -30.4%
Financijski dug 922.8 966.2 -4.5%
Neto dug 775.9 755.1 2.7%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2019. 1.-6. 2018. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 152.8 99.0 53.8%
Kapitalni izdaci 65.6 67.4 -2.7%
Amortizacija 105.8 94.3 12.1%
Slobodni novčani tok 87.2 31.6 175.8%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.6.2019. 31.12.2018. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,793 6,517 4.2%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 16.5 17.9 -8.2%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 638.4 649.4 -1.7%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 33.1 31.6 4.9%
Povrat na prosječnu imovinu 5.0% 4.5%  +52 bb
Povrat na prosječni kapital 7.9% 7.5%  +46 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 6.2% 5.4% +37 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 63.3% 62.9%  +38 bb
EBIT / RDG trošak kamata 18.7 15.2 23.5%
Neto dug / EBITDA 1.5 1.6 -6.8%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-3. 2019. 1.-3. 2018. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 1,030.6 987.1 4.4%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 1,017.4 988.9 2.9%
Prihodi od prodaje Prehrana 815.5 789.8 3.3%
Prihodi od prodaje Farma 201.9 199.0 1.4%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2019. 1.-3. 2018. % promjene
Bruto dobit Grupa 384.0 371.5 3.4%
Bruto marža Grupa 37.7% 37.6% +17 bb
EBITDA Grupa 156.5 135.6 15.4%
EBITDA marža Grupa 15.4% 13.7% +166 bb
EBIT Grupa 104.4 87.7 19.1%
EBIT marža Grupa 10.3% 8.9% +139 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 80.1 69.8 14.8%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 7.9% 7.1% +82 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.3.2019. 31.12.2018. % promjene
Ukupna imovina 4,904.6 4,846.1 1.2%
Vlasnička glavnica 3,086.5 3,005.3 2.7%
Manjinski interesi 43.9 42.4 3.5%
Novac i novčani ekvivalenti 145.1 211.1 -31.3%
Financijski dug 984.2 966.2 1.9%
Neto dug 839.1 755.1 11.1%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2019. 1.-3. 2018. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 50.3 -41.4 -221.3%
Kapitalni izdaci 24.1 24.5 -1.5%
Amortizacija 52.1 47.9 8.6%
Slobodni novčani tok 26.2  (65.9) -139.7%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.3.2019. 31.12.2018. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,657 6,517 2.1%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 17.1 17.9 -4.6%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 640.0 649.4 -1.4%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 32.5 31.6 2.8%
Povrat na prosječnu imovinu 4.6% 4.3% +29 bb
Povrat na prosječni kapital 7.2% 7.1% +8 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 5.8% 5.4% +37 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 63.8% 62.9% +93 bb
EBIT / RDG trošak kamata 16.1 14.4 11.6%
Neto dug / EBITDA 1.7 1.6 6.3%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-12. 2018. 1.-12. 2017. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,240.5 4,110.9 3.2%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,232.1 4,111.2 2.9%
Prihodi od prodaje Prehrana 3,335.3 3,243.7 2.8%
Prihodi od prodaje Farma 896.9 867.5 3.4%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-12. 2018. 1.-12. 2017. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,558.4 1,484.1 5.0%
Bruto marža Grupa 36.8% 36.1% +72 bb
EBITDA Grupa 463.7 374.1 24.0%
EBITDA marža Grupa 11.0% 9.1% +186 bb
EBIT Grupa 258.4 91.1 183.8%
EBIT marža Grupa 6.1% 2.2% +389 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 205.7 18.2 1027.2%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 4.9% 0.4% +442 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2018. 31.12.2017. % promjene
Ukupna imovina 4,846.1 5,061.4 -4.3%
Vlasnička glavnica 3,005.3 2,860.1 5.1%
Manjinski interesi 42.4 36.7 15.5%
Novac i novčani ekvivalenti 211.1 362.1 -41.7%
Financijski dug 966.2 1,271.1 -24.0%
Neto dug 755.1 909.1 -16.9%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-12. 2018. 1.-12. 2017. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 316.9 473.4 -33.1%
Kapitalni izdaci 166.1 206.8 -19.7%
Amortizacija 192.7 194.0 -0.7%
Slobodni novčani tok 150.8 266.6 -43.4%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.12.2018. 31.12.2017. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,517 6,306 3.3%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 17.9 26.9 -33.3%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 649.4 651.9 -0.4%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 31.6 2.9 990.7%
Povrat na prosječnu imovinu 4.3% 0.5% +381 bb
Povrat na prosječni kapital 7.1% 0.8% +630 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 5.4% 1.9% +351 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 62.9% 57.2% +566 bb
EBIT / RDG trošak kamata 14.4 3.4 325.3%
Neto dug / EBITDA 1.6 2.4 -33.0%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-9. 2018. 1.-9. 2017. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 3,088.1 2,979.5 3.6%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 3,078.3 2,983.1 3.2%
Prihodi od prodaje Prehrana 2,439.0 2,372.3 2.8%
Prihodi od prodaje Farma 639.3 610.8 4.7%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2018. 1.-9. 2017. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,144.2 1,061.7 7.8%
Bruto marža Grupa 37.2% 35.6% +158 bb
EBITDA Grupa 379.4 254.4 49.1%
EBITDA marža Grupa 12.3% 8.5% +380 bb
EBIT Grupa 238.8 110.5 116.0%
EBIT marža Grupa 7.8% 3.7% +405 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 185.9 54.1 243.8%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 6.0% 1.8% +423 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.09.2018. 31.12.2017. % promjene
Ukupna imovina 4,848.1 5,061.4 -4.2%
Vlasnička glavnica 2,987.1 2,860.1 4.4%
Manjinski interesi 40.5 36.7 10.5%
Novac i novčani ekvivalenti 146.0 362.1 -59.7%
Financijski dug 1,015.1 1,271.1 -20.1%
Neto dug 869.1 909.1 -4.4%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2018. 1.-9. 2017. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 146.6 193.1 -24.1%
Kapitalni izdaci 108.5 158.8 -31.6%
Amortizacija 140.6 143.8 -2.2%
Slobodni novčani tok 38.1 34.3 11.0%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.09.2018. 31.12.2017. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,626 6,306 5.1%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 20.5 26.9 -23.8%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 634.8 651.9 -2.6%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 22.7 2.9 682.8%
Povrat na prosječnu imovinu 3.1% 0.5% +266 bb
Povrat na prosječni kapital 5.2% 0.8% +439 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 4.7% 1.9% +275 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 62.5% 57.2% +522 bb
EBIT / RDG trošak kamata 10.7 3.4 216.1%
Neto dug / EBITDA 1.7 2.4 -28.3%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-6. 2018. 1.-6. 2017. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 2,031.7 1,944.0 4.5%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 2,035.1 1,951.2 4.3%
Prihodi od prodaje Prehrana 1,602.2 1,544.4 3.7%
Prihodi od prodaje Farma 432.8 406.8 6.4%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2018. 1.-6. 2017. % promjene
Bruto dobit Grupa 760.6 693.7 9.7%
Bruto marža Grupa 37.4% 35.6% +182 bb
EBITDA Grupa 243.5 140.0 74.0%
EBITDA marža Grupa 12.0% 7.2% +479 bb
EBIT Grupa 149.2 44.8 233.2%
EBIT marža Grupa 7.3% 2.3% +504 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 120.7 24.8 386.7%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 5.9% 1.3% +466 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.06.2018. 31.12.2017. % promjene
Ukupna imovina 4,852.9 5,061.4 -4.1%
Vlasnička glavnica 2,915.9 2,860.1 2.0%
Manjinski interesi 38.1 36.7 3.9%
Novac i novčani ekvivalenti 211.1 362.1 -41.7%
Financijski dug 1,069.0 1,271.1 -15.9%
Neto dug 857.9 909.1 -5.6%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2018. 1.-6. 2017. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 99.0 136.7 -27.6%
Kapitalni izdaci 67.4 122.9 -45.2%
Amortizacija 94.3 95.2 -0.9%
Slobodni novčani tok 31.6 13.8 128.9%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.06.2018. 31.12.2017. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,531 6,306 3.6%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 23.4 26.9 -13.0%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 642.3 651.9 -1.5%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 17.5 2.9 503.8%
Povrat na prosječnu imovinu 2.4% 0.5% +190 bb
Povrat na prosječni kapital 4.0% 0.8% +318 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 4.2% 1.9% +229 bb 4.2%
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 60.9% 57.2% +364 bb
EBIT / RDG trošak kamata 8.4 3.4 146.7%
Neto dug / EBITDA 1.8 2.4 -26.1%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-3. 2018. 1.-3. 2017. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 987.1 919.5 7.3%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 988.9 913.2 8.3%
Prihodi od prodaje Prehrana 789.8 723.6 9.2%
Prihodi od prodaje Farma 199.0 189.6 5.0%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2018. 1.-3. 2017. % promjene
Bruto dobit Grupa 372.2 325.3 14.4%
Bruto marža Grupa 37.6% 35.6% +201 bb
EBITDA Grupa 135.6 75.8 78.9%
EBITDA marža Grupa 13.7% 8.3% +541 bb
EBIT Grupa 87.7 28.2 210.7%
EBIT marža Grupa 8.9% 3.1% +578 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 69.8 18.0 287.3%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 7.1% 2.0% +509 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.03.2018. 31.12.2017. % promjene
Ukupna imovina 4,902.4 5,061.4 -3.1%
Vlasnička glavnica 2,921.8 2,860.1 2.2%
Manjinski interesi 37.9 36.7 3.3%
Novac i novčani ekvivalenti 195.8 362.1 -45.9%
Financijski dug 1,161.3 1,271.1 -8.6%
Neto dug 965.5 909.1 6.2%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2018. 1.-3. 2017. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti  (41.4) 48.1 -186.0%
Kapitalni izdaci 24.5 84.7 -71.1%
Amortizacija 47.9 47.6 0.7%
Slobodni novčani tok  (65.9)  (36.6) 80.2%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.03.2018. 31.12.2017. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,407 6,306 1.6%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 25.0 26.9 -7.0%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 653.5 651.9 0.2%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 10.9 2.9 277.7%
Povrat na prosječnu imovinu 1.5% 0.5% +102 bb
Povrat na prosječni kapital 2.5% 0.8% +170 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 3.2% 1.9% +127 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 60.4% 57.2% +314 bb
EBIT / RDG trošak kamata 6.0 3.4 77.4%
Neto dug / EBITDA 2.2 2.4 -8.4%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-12. 2017. 1.-12. 2016. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,110.9 4,226.5 -2.7%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,111.2 4,185.5 -1.8%
Prihodi od prodaje Prehrana 3,243.7 3,370.3 -3.8%
Prihodi od prodaje Farma 867.5 815.2 6.4%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-12. 2017. 1.-12. 2016. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,484.1 1,535.2 -3.3%
Bruto marža Grupa 36.1% 36.7% -58 bb
EBITDA Grupa 374.1 471.3 -20.6%
EBITDA marža Grupa 9.1% 11.3% -216 bb
EBIT Grupa 91.1 268.9 -66.1%
EBIT marža Grupa 2.2% 6.4% -421 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 18.2 182.4 -90.0%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 0.4% 4.4% -391 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2017. 31.12.2016. % promjene
Ukupna imovina 5,061.4 5,285.7 -4.2%
Vlasnička glavnica 2,860.1 2,877.2 -0.6%
Manjinski interesi 36.7 49.2 -25.5%
Novac i novčani ekvivalenti 362.1 337.6 7.2%
Financijski dug 1,271.1 1,379.4 -7.8%
Neto dug 909.1 1,041.7 -12.7%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-12. 2017. 1.-12. 2016. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 473.4 476.7 -0.7%
Kapitalni izdaci 206.8 437.1 -52.7%
Amortizacija 194.0 191.4 1.4%
Slobodni novčani tok 250.8 39.6 533.0%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 2017. 2016. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,306 6,404 -1.5%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 26.9 31.5 -14.6%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 651.9 653.6 -0.2%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 2.9 28.5 -89.8%
Povrat na prosječnu imovinu 0.5% 3.7% -321 bb 0.36%
Povrat na prosječni kapital 0.8% 6.5% -572 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 1.9% 5.7% -380 bb 23,831 0.46%
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 57.2% 55.4% +187 bb
EBIT / RDG trošak kamata 3.4 8.5 -60.3%
Neto dug / EBITDA 2.4 2.2 9.9%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-9. 2017. 1.-9. 2016. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 2,979.5 3,049.4 -2.3%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 2,983.1 3,030.8 -1.6%
Prihodi od prodaje Prehrana 2,372.4 2,465.2 -3.8%
Prihodi od prodaje Farma 610.7 565.6 8.0%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2017. 1.-9. 2016. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,059.4 1,104.1 -4.0%
Bruto marža Grupa 35.5% 36.4% -91 bb
EBITDA Grupa 254.4 337.4 -24.6%
EBITDA marža Grupa 8.5% 11.1% -260 bb
EBIT Grupa 110.5 201.2 -45.1%
EBIT marža Grupa 3.7% 6.6% -293 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 54.1 142.2 -62.0%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 1.8% 4.7% -288 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.09.2017. 31.12.2016. % promjene
Ukupna imovina 5,072.9 5,285.7 -4.0%
Vlasnička glavnica 2,890.2 2,877.2 0.5%
Manjinski interesi 36.3 49.2 -26.2%
Novac i novčani ekvivalenti 178.6 337.6 -47.1%
Financijski dug 1,326.4 1,379.4 -3.8%
Neto dug 1,147.8 1,041.7 10.2%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2017. 1.-9. 2016. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 193.1 299.3 -35.5%
Kapitalni izdaci 158.8 383.7 -58.6%
Amortizacija 143.8 136.1 5.7%
Slobodni novčani tok 34.3 -84.4 n/p
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.09.2017. 2016. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,620 6,404 3.4%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 26.8 31.5 -15.0%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 625.0 653.6 -4.4%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 14.2 28.5 -50.0%
Povrat na prosječnu imovinu 1.9% 3.7% -173 bb
Povrat na prosječni kapital 3.4% 6.5% -310 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 3.6% 5.7% -213 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 57.7% 55.4% +232 bb
EBIT / RDG trošak kamata 6.7 8.5 -22.1%
Neto dug / EBITDA 3.0 2.2 33.8%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-6. 2017. 1.-6. 2016. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 1,955.3 1,998.4 -2.2%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 1,951.2 1,988.5 -1.9%
Prihodi od prodaje Prehrana 1,544.4 1,609.5 -4.0%
Prihodi od prodaje Farma 406.8 379.1 7.3%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2017. 1.-6. 2016. % promjene
Bruto dobit Grupa 689.3 723.8 -4.8%
Bruto marža Grupa 35.3% 36.4% -107 bb
EBITDA Grupa 140.0 222.0 -36.9%
EBITDA marža Grupa 7.2% 11.2% -399 bb
EBIT Grupa 44.8 129.8 -65.5%
EBIT marža Grupa 2.3% 6.5% -423 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 24.8 97.3 -74.5%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 1.3% 4.9% -362 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.06.2017. 31.12.2016. % promjene
Ukupna imovina 5,112.1 5,285.7 -3.3%
Vlasnička glavnica 2,895.6 2,877.2 0.6%
Manjinski interesi 51.1 49.2 3.9%
Novac i novčani ekvivalenti 285.8 337.6 -15.3%
Financijski dug 1,370.2 1,379.4 -0.7%
Neto dug 1,084.4 1,041.7 4.1%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2017. 1.-6. 2016. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 136.7 142.0 -3.7%
Kapitalni izdaci 122.9 233.1 -47.3%
Amortizacija 95.2 92.2 3.2%
Slobodni novčani tok 13.8 -91.1 n/p
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.06.2017. 2016. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,432 6,404 0.4%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 27.7 31.5 -11.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 644.9 653.6 -1.3%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 17.1 28.5 -40.0%
Povrat na prosječnu imovinu 2.3% 3.7% -142 bb
Povrat na prosječni kapital 4.0% 6.5% -255 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 3.8% 5.7% -195 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 57.6% 55.4% +228 bb
EBIT / RDG trošak kamata 6.6 8.5 -22.3%
Neto dug / EBITDA 2.8 2.2 26.1%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-3. 2017. 1.-3. 2016. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 915.5 1,002.9 -8.7%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 913.2 997.1 -8.4%
Prihodi od prodaje Prehrana 723.6 814.6 -11.2%
Prihodi od prodaje Farma 189.6 182.5 3.9%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2017. 1.-3. 2016. % promjene
Bruto dobit Grupa 320.6 365.5 -12.3%
Bruto marža Grupa 35.1% 36.7% -154 bb
EBITDA Grupa 75.8 126.9 -40.3%
EBITDA marža Grupa 8.3% 12.7% -442 bb
EBIT Grupa 28.2 81.1 -65.2%
EBIT marža Grupa 3.1% 8.1% -504 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 18.0 60.1 -70.0%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 2.0% 6.0% -405 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.03.2017. 31.12.2016. % promjene
Ukupna imovina 5,182.2 5,285.7 -2.0%
Vlasnička glavnica 2,890.0 2,877.2 0.4%
Manjinski interesi 50.2 49.2 2.0%
Novac i novčani ekvivalenti 250.5 337.6 -25.8%
Financijski dug 1,338.1 1,379.4 -3.0%
Neto dug 1,087.6 1,041.7 4.4%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2017. 1.-3. 2016. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 48.1 -5.0 n/p
Kapitalni izdaci 84.7 121.1 -30.0%
Amortizacija 47.6 45.8 3.9%
Slobodni novčani tok -36.6 -126.0 -71.0%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.03.2017. 2016. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,497 6,404 1.5%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 29.4 31.5 -6.5%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 631.3 653.6 -3.4%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 21.6 28.5 -24.2%
Povrat na prosječnu imovinu 2.8% 3.7% -83 bb
Povrat na prosječni kapital 5.0% 6.5% -150 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 4.4% 5.7% -129 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 56.7% 55.4% +137 bb
EBIT / RDG trošak kamata 7.3 8.5 -14.1%
Neto dug / EBITDA 2.6 2.2 17.1%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-12. 2016. 1.-12. 2015. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,226.5 3,761.1 12.4%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,185.5 3,626.8 15.4%
Prihodi od prodaje Prehrana 3,370.3 2,821.8 19.4%
Prihodi od prodaje Farma 815.2 805.0 1.3%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-12. 2016. 1.-12. 2015. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,518.9 1,385.1 9.7%
Bruto marža Grupa 36.3% 38.2% -190 bb
EBITDA Grupa 469.6 468.6 0.2%
EBITDA marža Grupa 11.2% 12.9% -170 bb
EBIT Grupa 268.9 285.2 -5.7%
EBIT marža Grupa 6.4% 7.9% -144 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 182.4 397.3 -54.1%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 4.4% 11.0% -660 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2016. 31.12.2015. % promjene
Ukupna imovina 5,285.7 4,991.6 5.9%
Vlasnička glavnica 2,877.2 2,750.0 4.6%
Manjinski interesi 49.2 67.7 -27.3%
Novac i novčani ekvivalenti 337.6 291.9 15.7%
Financijski dug 1,379.4 1,214.3 13.6%
Neto dug 1,041.7