Ključni financijski podaci

Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja u 1.-6. 2017.

Prihodi (u milijunima kuna) 1.-9. 2017. 1.-9. 2016. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 2,979.5 3,049.4 -2.3%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 2,983.1 3,030.8 -1.6%
Prihodi od prodaje Prehrana 2,372.4 2,465.2 -3.8%
Prihodi od prodaje Farma 610.7 565.6 8.0%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2017. 1.-9. 2016. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,059.4 1,104.1 -4.0%
Bruto marža Grupa 35.5% 36.4% -91 bb
EBITDA Grupa 254.4 337.4 -24.6%
EBITDA marža Grupa 8.5% 11.1% -260 bb
EBIT Grupa 110.5 201.2 -45.1%
EBIT marža Grupa 3.7% 6.6% -293 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 54.1 142.2 -62.0%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 1.8% 4.7% -288 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.09.2017. 31.12.2016. % promjene
Ukupna imovina 5,072.9 5,285.7 -4.0%
Vlasnička glavnica 2,890.2 2,877.2 0.5%
Manjinski interesi 36.3 49.2 -26.2%
Novac i novčani ekvivalenti 178.6 337.6 -47.1%
Financijski dug 1,326.4 1,379.4 -3.8%
Neto dug 1,147.8 1,041.7 10.2%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2017. 1.-9. 2016. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 193.1 299.3 -35.5%
Kapitalni izdaci 158.8 383.7 -58.6%
Amortizacija 143.8 136.1 5.7%
Slobodni novčani tok 34.3 -84.4 n/p
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.09.2017. 2016. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,620 6,404 3.4%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 26.8 31.5 -15.0%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 625.0 653.6 -4.4%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 14.2 28.5 -50.0%
Povrat na prosječnu imovinu 1.9% 3.7% -173 bb
Povrat na prosječni kapital 3.4% 6.5% -310 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 3.6% 5.7% -213 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 57.7% 55.4% +232 bb
EBIT / RDG trošak kamata 6.7 8.5 -22.1%
Neto dug / EBITDA 3.0 2.2 33.8%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-6. 2017. 1.-6. 2016. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 1,955.3 1,998.4 -2.2%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 1,951.2 1,988.5 -1.9%
Prihodi od prodaje Prehrana 1,544.4 1,609.5 -4.0%
Prihodi od prodaje Farma 406.8 379.1 7.3%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2017. 1.-6. 2016. % promjene
Bruto dobit Grupa 689.3 723.8 -4.8%
Bruto marža Grupa 35.3% 36.4% -107 bb
EBITDA Grupa 140.0 222.0 -36.9%
EBITDA marža Grupa 7.2% 11.2% -399 bb
EBIT Grupa 44.8 129.8 -65.5%
EBIT marža Grupa 2.3% 6.5% -423 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 24.8 97.3 -74.5%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 1.3% 4.9% -362 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.06.2017. 31.12.2016. % promjene
Ukupna imovina 5,112.1 5,285.7 -3.3%
Vlasnička glavnica 2,895.6 2,877.2 0.6%
Manjinski interesi 51.1 49.2 3.9%
Novac i novčani ekvivalenti 285.8 337.6 -15.3%
Financijski dug 1,370.2 1,379.4 -0.7%
Neto dug 1,084.4 1,041.7 4.1%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2017. 1.-6. 2016. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 136.7 142.0 -3.7%
Kapitalni izdaci 122.9 233.1 -47.3%
Amortizacija 95.2 92.2 3.2%
Slobodni novčani tok 13.8 -91.1 n/p
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.06.2017. 2016. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,432 6,404 0.4%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 27.7 31.5 -11.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 644.9 653.6 -1.3%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 17.1 28.5 -40.0%
Povrat na prosječnu imovinu 2.3% 3.7% -142 bb
Povrat na prosječni kapital 4.0% 6.5% -255 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 3.8% 5.7% -195 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 57.6% 55.4% +228 bb
EBIT / RDG trošak kamata 6.6 8.5 -22.3%
Neto dug / EBITDA 2.8 2.2 26.1%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-3. 2017. 1.-3. 2016. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 915.5 1,002.9 -8.7%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 913.2 997.1 -8.4%
Prihodi od prodaje Prehrana 723.6 814.6 -11.2%
Prihodi od prodaje Farma 189.6 182.5 3.9%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2017. 1.-3. 2016. % promjene
Bruto dobit Grupa 320.6 365.5 -12.3%
Bruto marža Grupa 35.1% 36.7% -154 bb
EBITDA Grupa 75.8 126.9 -40.3%
EBITDA marža Grupa 8.3% 12.7% -442 bb
EBIT Grupa 28.2 81.1 -65.2%
EBIT marža Grupa 3.1% 8.1% -504 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 18.0 60.1 -70.0%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 2.0% 6.0% -405 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.03.2017. 31.12.2016. % promjene
Ukupna imovina 5,182.2 5,285.7 -2.0%
Vlasnička glavnica 2,890.0 2,877.2 0.4%
Manjinski interesi 50.2 49.2 2.0%
Novac i novčani ekvivalenti 250.5 337.6 -25.8%
Financijski dug 1,338.1 1,379.4 -3.0%
Neto dug 1,087.6 1,041.7 4.4%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2017. 1.-3. 2016. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 48.1 -5.0 n/p
Kapitalni izdaci 84.7 121.1 -30.0%
Amortizacija 47.6 45.8 3.9%
Slobodni novčani tok -36.6 -126.0 -71.0%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.03.2017. 2016. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,497 6,404 1.5%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 29.4 31.5 -6.5%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 631.3 653.6 -3.4%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 21.6 28.5 -24.2%
Povrat na prosječnu imovinu 2.8% 3.7% -83 bb
Povrat na prosječni kapital 5.0% 6.5% -150 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 4.4% 5.7% -129 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 56.7% 55.4% +137 bb
EBIT / RDG trošak kamata 7.3 8.5 -14.1%
Neto dug / EBITDA 2.6 2.2 17.1%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-12. 2016. 1.-12. 2015. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,226.5 3,761.1 12.4%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,185.5 3,626.8 15.4%
Prihodi od prodaje Prehrana 3,370.3 2,821.8 19.4%
Prihodi od prodaje Farma 815.2 805.0 1.3%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-12. 2016. 1.-12. 2015. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,518.9 1,385.1 9.7%
Bruto marža Grupa 36.3% 38.2% -190 bb
EBITDA Grupa 469.6 468.6 0.2%
EBITDA marža Grupa 11.2% 12.9% -170 bb
EBIT Grupa 268.9 285.2 -5.7%
EBIT marža Grupa 6.4% 7.9% -144 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 182.4 397.3 -54.1%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 4.4% 11.0% -660 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2016. 31.12.2015. % promjene
Ukupna imovina 5,285.7 4,991.6 5.9%
Vlasnička glavnica 2,877.2 2,750.0 4.6%
Manjinski interesi 49.2 67.7 -27.3%
Novac i novčani ekvivalenti 337.6 291.9 15.7%
Financijski dug 1,379.4 1,214.3 13.6%
Neto dug 1,041.7 922.4 12.9%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-12. 2016. 1.-12. 2015. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 476.7 274.2 73.8%
Kapitalni izdaci 437.1 271.2 61.2%
Amortizacija 191.4 148.3 29.1%
Slobodni novčani tok 39.6 3.0 1226.2%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 2016. 2015. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,404 6,657 -3.8%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 31.5 36.9 -14.8%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 653.6 544.8 20.0%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 28.5 59.7 -52.3%
Povrat na prosječnu imovinu 3.7% 9.5% -583 bb
Povrat na prosječni kapital 6.5% 17.5% -1098 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 5.7% 8.9% -322 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 55.4% 56.5% -109 bb
EBIT / RDG trošak kamata 8.5 7.7 10.6%
Neto dug / EBITDA 2.2 2.0 10.9%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-9. 2016. 1.-9. 2015. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 3,044.3 2,503.6 21.6%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 3,030.8 2,462.2 23.1%
Prihodi od prodaje Prehrana 2,465.2 1,897.8 29.9%
Prihodi od prodaje Farma 565.7 564.3 0.2%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2016. 1.-9. 2015. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,104.1 957.2 15.3%
Bruto marža Grupa 36.4% 38.9% -245 bb
EBITDA Grupa 337.4 276.5 22.0%
EBITDA marža Grupa 11.1% 11.2% -10 bb
EBIT Grupa 201.2 166.8 20.6%
EBIT marža Grupa 6.6% 6.8% -14 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 142.2 131.0 8.6%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 4.7% 5.3% -63 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.09.2016. 31.12.2015. % promjene
Ukupna imovina 5,082.4 4,945.8 2.8%
Vlasnička glavnica 2,828.3 2,750.0 2.8%
Manjinski interesi 48.2 67.7 -28.8%
Novac i novčani ekvivalenti 219.4 291.9 -24.8%
Financijski dug 1,375.0 1,214.3 13.2%
Neto dug 1,155.6 922.4 25.3%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2016. 1.-9. 2015. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 299.3 32.3 826.9%
Kapitalni izdaci 383.7 144.7 165.2%
Amortizacija 136.1 101.2 34.5%
Slobodni novčani tok  (84.4)  (112.4) -24.9%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 1.-9. 2016. 2015. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,754 6,657 1.5%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 35.0 36.9 -5.2%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 621.2 544.8 14.0%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 60.5 59.7 1.3%
Povrat na prosječnu imovinu 8.4% 9.5% -114 bb
Povrat na prosječni kapital 14.7% 17.5% -281 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 8.8% 8.9% -10 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 56.6% 56.5% -38 bb
EBIT / RDG trošak kamata 9.1 7.7 18.3%
Neto dug / EBITDA 2.2 2.0 10.9%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-6. 2016. 1.-6. 2015. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 1,998.4 1,613.7 23.8%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 1,988.5 1,576.3 26.2%
Prihodi od prodaje Prehrana 1,609.5 1,198.7 34.3%
Prihodi od prodaje Farma 379.1 377.6 0.4%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2016. 1.-6. 2015. % promjene
Bruto dobit Grupa 723.8 614.3 17.8%
Bruto marža Grupa 36.4% 39.0% -257 bb
EBITDA Grupa 222.0 196.1 13.2%
EBITDA marža Grupa 11.2% 12.4% -128 bb
EBIT Grupa 129.8 123.2 5.4%
EBIT marža Grupa 6.5% 7.8% -129 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 97.3 91.9 5.8%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 4.9% 5.8% -94 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.06.2016. 31.12.2015. % promjene
Ukupna imovina 4,947.9 4,945.8 0.0%
Vlasnička glavnica 2,835.3 2,750.0 3.1%
Manjinski interesi 46.6 67.7 -31.2%
Novac i novčani ekvivalenti 242.2 291.9 -17.0%
Financijski dug 1,264.3 1,214.3 4.1%
Neto dug 1,022.1 922.4 10.8%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2016. 1.-6. 2015. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 142.0  (11.9) n/p
Kapitalni izdaci 233.1 60.6 284.7%
Amortizacija 92.2 67.3 36.9%
Slobodni novčani tok  (91.1)  (72.5) 25.6%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 1.-6. 2016. 2015. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,672 6,657 0.2%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 35.6 36.9 -3.6%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 605.4 544.8 11.1%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 60.4 59.7 1.1%
Povrat na prosječnu imovinu 8.3% 9.5% -115 bb
Povrat na prosječni kapital 14.5% 17.5% -306 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.6% 8.9% -130 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 58.2% 56.5% +127 bb
EBITDA / RDG trošak kamata 8.1 7.7 4.4%
Neto dug / EBITDA 2.1 2.0 5.0%

Napomene:
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja.
Financijski dug = Dugoročni i kratkoročni krediti i zajmovi + Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak.
Neto dug = Financijski dug - Novac i novčani ekvivalenti.
Slobodan novčani tok = Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti - Kapitalni izdaci.
Povrat na prosječnu imovinu = Neto dobit / Prosječna ukupna imovina.
Povrat na prosječan kapital = Neto dobit / Prosječna vlasnička glavnica i manjinski interesi.
Povrat na prosječan investirani kapital = EBIT*0,82 / (Prosječna vlasnička glavnica i manjinski interesi + prosječan financijski dug - prosječan novac i novčani ekvivalenti).
Omjeri i pokazatelji su računati na razini zadnjih 12 mjeseci.