Ključni financijski podaci

Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja u 1.-3. 2021.

Prihodi (u milijunima kuna) 1.-3. 2021. 1.-3. 2020. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 1,089.8 1,231.9 -11.5%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 1,079.7 1,228.7 -12.1%
Prihodi od prodaje Prehrana 845.3 970.9 -12.9%
Prihodi od prodaje Farma 234.3 257.9 -9.1%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2021. 1.-3. 2020. % promjene
Bruto dobit Grupa 411.8 457.2 -9.9%
Bruto marža Grupa 38.1% 37.2% +94 bb
EBITDA Grupa 184.5 177.2 4.2%
EBITDA marža Grupa 17.1% 14.4% +267 bb
EBIT Grupa 131.1 123.0 6.6%
EBIT marža Grupa 12.1% 10.0% +214 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 105.2 91.0 15.6%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 9.7% 7.4% +234 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.3.2021. 31.12.2020. % promjene
Ukupna imovina 5,126.9 4,940.6 3.8%
Vlasnička glavnica 3,486.3 3,372.1 3.4%
Manjinski interesi 57.4 54.9 4.6%
Novac i novčani ekvivalenti 178.1 51.9 243.4%
Financijski dug 785.2 744.7 -5.2%
Neto dug 733.3 566.6 -22.7%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2021. 1.-3. 2020. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 190.6 134.5 41.7%
Kapitalni izdaci 18.8 47.2 -60.2%
Amortizacija 53.4 54.2 -1.4%
Slobodni novčani tok 171.8 87.3 96.8%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.3.2021. 31.12.2020. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,668 6,650 0.3%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 10.4 11.5 -9.7%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 653.0 677.2 -3.6%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 39.5 37.4 5.4%
Povrat na prosječnu imovinu 5.3% 5.1%  +18 bb
Povrat na prosječni kapital 7.7% 7.6%  +9 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 6.7% 6.5%  +17 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 69.1% 69.4%  -24 bb
EBIT / RDG trošak kamata 32.4 28.3 14.5%
Neto dug / EBITDA 1.0 1.4 -24.2%
Prihodi (u milijunima kuna) 2020. 2019. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,526.5 4,460.2 1.5%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,503.2 4,409.4 2.1%
Prihodi od prodaje Prehrana 3,527.0 3,454.0 2.1%
Prihodi od prodaje Farma 976.2 955.4 2.2%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2020. 2019. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,659.4 1,631.5 1.7%
Bruto marža Grupa 36.8% 37.0%  -15 bb
EBITDA Grupa 546.7 509.0 7.4%
EBITDA marža Grupa 12.1% 11.5%  +60 bb
EBIT Grupa 332.3 283.5 17.2%
EBIT marža Grupa 7.4% 6.4%  + 95 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 248.9 221.6 12.3%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 5.5% 5.0%  +50 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2020. 31.12.2019. % promjene
Ukupna imovina 4,940.6 4,883.8 1.2%
Vlasnička glavnica 3,372.1 3,173.1 6.3%
Manjinski interesi 54.9 46.3 18.5%
Novac i novčani ekvivalenti 51.9 55.6 (0.1%)
Financijski dug 785.2 878.0 (0.1%)
Neto dug 733.3 822.4 (0.1%)
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2020. 2019. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 384.5 272.9 40.9%
Kapitalni izdaci 192.4 153.9 25.0%
Amortizacija 218.2 216.0 1.0%
Slobodni novčani tok 192.1 119.0 61.4%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.12.2020. 31.12.2019. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,650 6,652 2.0%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 11.5 14.9 (0.2%)
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 677.2 662.9 110.1f%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 37.4 33.3 12.4%
Povrat na prosječnu imovinu 5.1% 4.7%  +41 bb
Povrat na prosječni kapital 7.6% 7.3%  +26 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 6.5% 6.3% +23 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 69.4% 65.9%  +344 bb
EBIT / RDG trošak kamata 28.3 20.1 40.5%
Neto dug / EBITDA 1.4 1.6 (0.2%)
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-9. 2020. 1.-9. 2019. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 3,339.5 3,261.3 =(B2/C2)-1
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 3,328.6 3,238.5 =(B3/C3)-1
Prihodi od prodaje Prehrana 2,619.7 2,550.3 =(B4/C4)-1
Prihodi od prodaje Farma 708.9 688.2 =(B5/C5)-1
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2020. 1.-9. 2019. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,232.5 1,206.1 =(B7/C7)-1
Bruto marža Grupa 37.0% 37.2% -21 bb
EBITDA Grupa 435.5 413.2 =(B9/C9)-1
EBITDA marža Grupa 13.1% 12.8% +33 bb
EBIT Grupa 272.7 252.2 =(B11/C11)-1
EBIT marža Grupa 8.2% 7.8% +41 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 210.1 194.3 =(B13/C13)-1
Neto dobit marža nakon MI Grupa 6.3% 6.0% +31 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.9.2020. 31.12.2019. % promjene
Ukupna imovina =5102785/1000 4,883.8 =(B16/C16)-1
Vlasnička glavnica 3,329.6 3,173.1 =(B17/C17)-1
Manjinski interesi 50.7 46.3 =(B18/C18)-1
Novac i novčani ekvivalenti 131.2 55.6 =(B19/C19)-1
Financijski dug 888.7 878.0 =(B20/C20)-1
Neto dug 757.5 822.4 =(B21/C21)-1
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2020. 1.-9. 2019. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 290.5 175.7 =(B23/C23)-1
Kapitalni izdaci 139.8 101.4 37.8%
Amortizacija 162.8 161.1 =(B25/C25)-1
Slobodni novčani tok =B23-B24 =C23-C24 =(B26/C26)-1
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.9.2020. 31.12.2019. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,807 6,652 2.0%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 11.8 14.9 (0.2%)
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) =[1]Dionica!$AI$21*1000/B28 =[1]Dionica!$AI$24*1000/C28 =(B30/C30)-1
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) =[1]Dionica!$AI$36*1000/B28 =[1]Dionica!$AI$39*1000/C28 =(B31/C31)-1
Povrat na prosječnu imovinu 4.9% 4.7%  +20 bb
Povrat na prosječni kapital 7.4% 7.3%  +11 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 6.5% 6.3% +29 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 66.2% 65.9%  +32 bb
EBIT / RDG trošak kamata 27.0 20.1 33.9%
Neto dug / EBITDA 1.4 1.6 (0.1%)
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-6. 2020. 1.-6. 2019. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 2,235.3 2,156.2 3.7%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 2,245.3 2,139.5 4.9%
Prihodi od prodaje Prehrana 1,755.0 1,684.3 4.2%
Prihodi od prodaje Farma 490.3 455.2 7.7%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2020. 1.-6. 2019. % promjene
Bruto dobit Grupa 835.9 803.8 3.99%
Bruto marža Grupa 37.2% 37.6% -34 bb
EBITDA Grupa 320.1 288.6 10.90%
EBITDA marža Grupa 14.3% 13.5% +77 bb
EBIT Grupa 211.7 182.9 15.77%
EBIT marža Grupa 9.4% 8.5% +88 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 161.6 140.0 15.38%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 7.2% 6.5% +65 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.6.2020. 31.12.2019. % promjene
Ukupna imovina 5,100.9 4,883.8 4.44%
Vlasnička glavnica 3,279.2 3,173.1 3.34%
Manjinski interesi 49.3 46.3 6.39%
Novac i novčani ekvivalenti 249.2 55.6 348.32%
Financijski dug 966.0 878.0 10.03%
Neto dug 716.8 822.4 -12.84%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2020. 1.-6. 2019. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 280.0 152.8 83.27%
Kapitalni izdaci 91.3 65.6 39.28%
Amortizacija 108.4 105.8 2.48%
Slobodni novčani tok 188.7 87.2 116.35%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.6.2020. 31.12.2019. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,785 6,652 2.00%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 12.5 14.9 -15.81%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 665.5 662.9 0.39%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 35.8 33.3 7.57%
Povrat na prosječnu imovinu 5.0% 4.7% +26 bb
Povrat na prosječni kapital 7.6% 7.3% +27 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 6.5% 6.3% +29 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 65.3% 65.9% -67 bb
EBIT / RDG trošak kamata 25.8 20.1 28.09%
Neto dug / EBITDA 1.3 1.6 -17.04%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-3. 2020. 1.-3. 2019. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka ='[2]Grupa konsol '!$W$9/1000 ='[2]Grupa konsol '!$K$9/1000 =+B2/C2-1
Prihodi od prodaje Grupe Podravka ='[2]Grupa konsol '!$W$14/1000 ='[2]Grupa konsol '!$K$14/1000 =+B3/C3-1
Prihodi od prodaje Prehrana ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$C$22 ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$B$22 =+B4/C4-1
Prihodi od prodaje Farma ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$C$40 ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$B$40 =+B5/C5-1
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2020. 1.-3. 2019. % promjene
Bruto dobit Grupa ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$C$4 ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$B$4 =+B7/C7-1
Bruto marža Grupa ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$C$9 ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$B$9 =+IF((ROUND((B8-C8)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B8-C8)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B8-C8)*10000/1,0)&" bb")
EBITDA Grupa ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$C$5 ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$B$5 =+B9/C9-1
EBITDA marža Grupa ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$C$10 ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$B$10 =+IF((ROUND((B10-C10)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B10-C10)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B10-C10)*10000/1,0)&" bb")
EBIT Grupa ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$C$6 ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$B$6 =+B11/C11-1
EBIT marža Grupa ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$C$11 ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$B$11 =+IF((ROUND((B12-C12)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B12-C12)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B12-C12)*10000/1,0)&" bb")
Neto dobit nakon MI Grupa ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$C$7 ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$B$7 =+B13/C13-1
Neto dobit marža nakon MI Grupa ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$C$12 ='[3]Profitabilnost 1Q 2020.'!$B$12 =+IF((ROUND((B14-C14)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B14-C14)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B14-C14)*10000/1,0)&" bb")
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.3.2020. 31.12.2019. % promjene
Ukupna imovina 5,264.0 4,883.8 =+B16/C16-1
Vlasnička glavnica 3,275.7 3,173.1 =+B17/C17-1
Manjinski interesi 47.6 46.3 =+B18/C18-1
Novac i novčani ekvivalenti 264.9 55.6 =+B19/C19-1
Financijski dug 1,021.1 878.0 =+B20/C20-1
Neto dug 756.2 822.4 =+B21/C21-1
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2020. 1.-3. 2019. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 134.5 50.3 =+B23/C23-1
Kapitalni izdaci 47.2 24.1 =+B24/C24-1
Amortizacija 54.2 52.1 =+B25/C25-1
Slobodni novčani tok 87.4 26.2 =+B26/C26-1
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.3.2020. 31.12.2019. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,756 6,652 =+B28/C28-1
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 13.7 14.9 =+B29/C29-1
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 683.9 662.9 =+B30/C30-1
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 34.4 33.3 =+B31/C31-1
Povrat na prosječnu imovinu 4.7% 4.7% =+IF((ROUND((B32-C32)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B32-C32)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B32-C32)*10000/1,0)&" bb")
Povrat na prosječni kapital 7.3% 7.3% =+IF((ROUND((B33-C33)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B33-C33)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B33-C33)*10000/1,0)&" bb")
Povrat na prosječni investirani kapital 5.6% 5.9% =+IF((ROUND((B34-C34)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B34-C34)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B34-C34)*10000/1,0)&" bb")
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 63.1% 65.9% =+IF((ROUND((B35-C35)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B35-C35)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B35-C35)*10000/1,0)&" bb")
EBIT / RDG trošak kamata 23.1 20.1 =+B36/C36-1
Neto dug / EBITDA 1.4 1.6 =+B37/C37-1
Prihodi (u milijunima kuna) 2019. 2018. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka ='[4]Grupa konsol '!$W$9/1000 ='[4]Grupa konsol '!$K$9/1000 =+B2/C2-1
Prihodi od prodaje Grupe Podravka ='[4]Grupa konsol '!$W$14/1000 ='[4]Grupa konsol '!$K$14/1000 =+B3/C3-1
Prihodi od prodaje Prehrana ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$C$48 ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$B$48 =+B4/C4-1
Prihodi od prodaje Farma ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$C$85 ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$B$85 =+B5/C5-1
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2019. 2018. % promjene
Bruto dobit Grupa ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$C$4 ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$B$4 =+B7/C7-1
Bruto marža Grupa ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$C$9 ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$B$9 =+IF((ROUND((B8-C8)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B8-C8)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B8-C8)*10000/1,0)&" bb")
EBITDA Grupa ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$C$5 ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$B$5 =+B9/C9-1
EBITDA marža Grupa ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$C$10 ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$B$10 =+IF((ROUND((B10-C10)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B10-C10)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B10-C10)*10000/1,0)&" bb")
EBIT Grupa ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$C$6 ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$B$6 =+B11/C11-1
EBIT marža Grupa ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$C$11 ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$B$11 =+IF((ROUND((B12-C12)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B12-C12)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B12-C12)*10000/1,0)&" bb")
Neto dobit nakon MI Grupa ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$C$7 ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$B$7 =+B13/C13-1
Neto dobit marža nakon MI Grupa ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$C$12 ='[5]Profitabilnost 12M 2019.'!$B$12 =+IF((ROUND((B14-C14)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B14-C14)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B14-C14)*10000/1,0)&" bb")
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2019. 31.12.2018. % promjene
Ukupna imovina =[5]BS!$E$27/1000 =[5]BS!$C$27/1000 =+B16/C16-1
Vlasnička glavnica =[5]BS!$E$37/1000 =[5]BS!$C$37/1000 =+B17/C17-1
Manjinski interesi =[5]BS!$E$38/1000 =[5]BS!$C$38/1000 =+B18/C18-1
Novac i novčani ekvivalenti =[5]BS!$E$23/1000 =[5]BS!$C$23/1000 =+B19/C19-1
Financijski dug =[5]Zaduženost!$C$22 =[5]Zaduženost!$B$22 =+B20/C20-1
Neto dug =[5]Zaduženost!$C$21 =[5]Zaduženost!$B$21 =+B21/C21-1
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2019. 2018. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti =[5]CF!$D$50/1000 =[5]CF!$C$50/1000 =+B23/C23-1
Kapitalni izdaci =-[5]CF!$D$58/1000 =-[5]CF!$C$58/1000 =+B24/C24-1
Amortizacija =[5]CF!$D$9/1000 =[5]CF!$C$9/1000 =+B25/C25-1
Slobodni novčani tok =B23-B24 =C23-C24 =+B26/C26-1
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.12.2019. 31.12.2018. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,652 6,516 =+B28/C28-1
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) =[5]Zaduženost!$C$3 =[5]Zaduženost!$B$3 =+B29/C29-1
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) =[5]Dionica!$AI$21*1000/B28 =[5]Dionica!$AI$24*1000/C28 =+B30/C30-1
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) =[5]Dionica!$AI$36*1000/B28 =[5]Dionica!$AI$39*1000/C28 =+B31/C31-1
Povrat na prosječnu imovinu ='[5]Ključni pokazatelji u razdoblju'!$C$16 ='[5]Ključni pokazatelji u razdoblju'!$B$16 =+IF((ROUND((B32-C32)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B32-C32)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B32-C32)*10000/1,0)&" bb")
Povrat na prosječni kapital ='[5]Ključni pokazatelji u razdoblju'!$C$15 ='[5]Ključni pokazatelji u razdoblju'!$B$15 =+IF((ROUND((B33-C33)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B33-C33)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B33-C33)*10000/1,0)&" bb")
Povrat na prosječni investirani kapital =((B11+'1.-12.2018.'!B11-C11)*(1-0.18))/((AVERAGE(B17:C17)+AVERAGE(B20:C20)+AVERAGE(B18:C18)-AVERAGE(B19:C19))) 6.3% =+IF((ROUND((B34-C34)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B34-C34)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B34-C34)*10000/1,0)&" bb")
Ukupna glavnica / Ukupna imovina =(B17+B18)/B16 =(C17+C18)/C16 =+IF((ROUND((B35-C35)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B35-C35)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B35-C35)*10000/1,0)&" bb")
EBIT / RDG trošak kamata =[5]Zaduženost!$C$5 =[5]Zaduženost!$B$5 =+B36/C36-1
Neto dug / EBITDA =[5]Zaduženost!$C$4 =[5]Zaduženost!$B$4 =+B37/C37-1
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-9. 2019. 1.-9. 2018. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka ='[4]Grupa konsol '!$W$9/1000 ='[4]Grupa konsol '!$K$9/1000 =+B2/C2-1
Prihodi od prodaje Grupe Podravka ='[4]Grupa konsol '!$W$14/1000 ='[4]Grupa konsol '!$K$14/1000 =+B3/C3-1
Prihodi od prodaje Prehrana ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$C$28 ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$B$28 =+B4/C4-1
Prihodi od prodaje Farma ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$C$53 ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$B$53 =+B5/C5-1
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2019. 1.-9. 2018. % promjene
Bruto dobit Grupa ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$C$4 ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$B$4 =+B7/C7-1
Bruto marža Grupa ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$C$9 ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$B$9 =+IF((ROUND((B8-C8)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B8-C8)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B8-C8)*10000/1,0)&" bb")
EBITDA Grupa ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$C$5 ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$B$5 =+B9/C9-1
EBITDA marža Grupa ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$C$10 ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$B$10 =+IF((ROUND((B10-C10)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B10-C10)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B10-C10)*10000/1,0)&" bb")
EBIT Grupa ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$C$6 ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$B$6 =+B11/C11-1
EBIT marža Grupa ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$C$11 ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$B$11 =+IF((ROUND((B12-C12)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B12-C12)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B12-C12)*10000/1,0)&" bb")
Neto dobit nakon MI Grupa ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$C$7 ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$B$7 =+B13/C13-1
Neto dobit marža nakon MI Grupa ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$C$12 ='[6]Profitabilnost 9M 2019.'!$B$12 =+IF((ROUND((B14-C14)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B14-C14)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B14-C14)*10000/1,0)&" bb")
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.9.2019. 31.12.2018. % promjene
Ukupna imovina =[5]BS!$E$27/1000 =[5]BS!$C$27/1000 =+B16/C16-1
Vlasnička glavnica =[5]BS!$E$37/1000 =[5]BS!$C$37/1000 =+B17/C17-1
Manjinski interesi =[5]BS!$E$38/1000 =[5]BS!$C$38/1000 =+B18/C18-1
Novac i novčani ekvivalenti =[5]BS!$E$23/1000 =[5]BS!$C$23/1000 =+B19/C19-1
Financijski dug =[5]Zaduženost!$C$22 =[5]Zaduženost!$B$22 =+B20/C20-1
Neto dug =[5]Zaduženost!$C$21 =[5]Zaduženost!$B$21 =+B21/C21-1
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2019. 1.-9. 2018. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti =[5]CF!$D$45/1000 =[5]CF!$C$45/1000 =+B23/C23-1
Kapitalni izdaci =-[5]CF!$D$53/1000 =-[5]CF!$C$53/1000 =+B24/C24-1
Amortizacija =[5]CF!$D$9/1000 =[5]CF!$C$9/1000 =+B25/C25-1
Slobodni novčani tok =B23-B24 =C23-C24 =+B26/C26-1
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.9.2019. 31.12.2018. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,872 6,517 =+B28/C28-1
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) =[5]Zaduženost!$C$3 =[5]Zaduženost!$B$3 =+B29/C29-1
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) =[5]Dionica!$AI$21*1000/B28 =[5]Dionica!$AI$24*1000/C28 =+B30/C30-1
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) =[5]Dionica!$AI$36*1000/B28 =[5]Dionica!$AI$39*1000/C28 =+B31/C31-1
Povrat na prosječnu imovinu =(('[5]P&L'!$E$29-'[5]P&L'!$C$29+'[7]P&L'!$E$29)/1000)/((AVERAGE(B16:C16))) 4.3% =+IF((ROUND((B32-C32)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B32-C32)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B32-C32)*10000/1,0)&" bb")
Povrat na prosječni kapital =(('[5]P&L'!$E$29-'[5]P&L'!$C$29+'[7]P&L'!$E$29)/1000)/((AVERAGE(B17:C17)+AVERAGE(B18:C18))) 7.1% =+IF((ROUND((B33-C33)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B33-C33)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B33-C33)*10000/1,0)&" bb")
Povrat na prosječni investirani kapital =((B11+'1.-12.2018.'!B11-C11)*(1-0.18))/((AVERAGE(B17:C17)+AVERAGE(B20:C20)+AVERAGE(B18:C18)-AVERAGE(B19:C19))) 5.4% =+IF((ROUND((B34-C34)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B34-C34)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B34-C34)*10000/1,0)&" bb")
Ukupna glavnica / Ukupna imovina =(B17+B18)/B16 =(C17+C18)/C16 =+IF((ROUND((B35-C35)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B35-C35)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B35-C35)*10000/1,0)&" bb")
EBIT / RDG trošak kamata =[5]Dionica!$AI$31/B29 =[5]Dionica!$AI$34/C29 =+B36/C36-1
Neto dug / EBITDA =B21/[5]Dionica!$AI$26 =C21/[5]Dionica!$AI$29 =+B37/C37-1
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-3. 2019. 1.-3. 2018. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka ='[4]Grupa konsol '!$W$9/1000 ='[4]Grupa konsol '!$K$9/1000 =+B2/C2-1
Prihodi od prodaje Grupe Podravka ='[4]Grupa konsol '!$W$14/1000 ='[4]Grupa konsol '!$K$14/1000 =+B3/C3-1
Prihodi od prodaje Prehrana ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$C$22 ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$B$22 =+B4/C4-1
Prihodi od prodaje Farma ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$C$40 ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$B$40 =+B5/C5-1
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2019. 1.-3. 2018. % promjene
Bruto dobit Grupa ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$C$4 ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$B$4 =+B7/C7-1
Bruto marža Grupa ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$C$9 ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$B$9 =+IF((ROUND((B8-C8)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B8-C8)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B8-C8)*10000/1,0)&" bb")
EBITDA Grupa ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$C$5 ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$B$5 =+B9/C9-1
EBITDA marža Grupa ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$C$10 ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$B$10 =+IF((ROUND((B10-C10)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B10-C10)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B10-C10)*10000/1,0)&" bb")
EBIT Grupa ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$C$6 ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$B$6 =+B11/C11-1
EBIT marža Grupa ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$C$11 ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$B$11 =+IF((ROUND((B12-C12)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B12-C12)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B12-C12)*10000/1,0)&" bb")
Neto dobit nakon MI Grupa ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$C$7 ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$B$7 =+B13/C13-1
Neto dobit marža nakon MI Grupa ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$C$12 ='[8]Profitabilnost Q1 2019.'!$B$12 =+IF((ROUND((B14-C14)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B14-C14)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B14-C14)*10000/1,0)&" bb")
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.3.2019. 31.12.2018. % promjene
Ukupna imovina =[5]BS!$E$27/1000 =[5]BS!$C$27/1000 =+B16/C16-1
Vlasnička glavnica =[5]BS!$E$37/1000 =[5]BS!$C$37/1000 =+B17/C17-1
Manjinski interesi =[5]BS!$E$38/1000 =[5]BS!$C$38/1000 =+B18/C18-1
Novac i novčani ekvivalenti =[5]BS!$E$23/1000 =[5]BS!$C$23/1000 =+B19/C19-1
Financijski dug =[5]Zaduženost!$C$15/1000 =[5]Zaduženost!$B$15/1000 =+B20/C20-1
Neto dug =[5]Zaduženost!$C$14/1000 =[5]Zaduženost!$B$14/1000 =+B21/C21-1
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2019. 1.-3. 2018. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti =[5]CF!$D$45/1000 =[5]CF!$C$45/1000 =+B23/C23-1
Kapitalni izdaci =-[5]CF!$D$53/1000 =-[5]CF!$C$53/1000 =+B24/C24-1
Amortizacija =[5]CF!$D$9/1000 =[5]CF!$C$9/1000 =+B25/C25-1
Slobodni novčani tok =B23-B24 =C23-C24 =+B26/C26-1
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.3.2019. 31.12.2018. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,657 6,517 =+B28/C28-1
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) =[5]Zaduženost!$C$4 =[5]Zaduženost!$B$4 =+B29/C29-1
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) =[5]Dionica!$AI$21*1000/B28 =[5]Dionica!$AI$24*1000/C28 =+B30/C30-1
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) =[5]Dionica!$AI$36*1000/B28 =[5]Dionica!$AI$39*1000/C28 =+B31/C31-1
Povrat na prosječnu imovinu =(('[5]P&L'!$E$29-'[5]P&L'!$C$29+'[7]P&L'!$E$29)/1000)/((AVERAGE(B16:C16))) 4.3% =+IF((ROUND((B32-C32)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B32-C32)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B32-C32)*10000/1,0)&" bb")
Povrat na prosječni kapital =(('[5]P&L'!$E$29-'[5]P&L'!$C$29+'[7]P&L'!$E$29)/1000)/((AVERAGE(B17:C17)+AVERAGE(B18:C18))) 7.1% =+IF((ROUND((B33-C33)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B33-C33)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B33-C33)*10000/1,0)&" bb")
Povrat na prosječni investirani kapital =((B11+'1.-12.2018.'!B11-C11)*(1-0.18))/((AVERAGE(B17:C17)+AVERAGE(B20:C20)+AVERAGE(B18:C18)-AVERAGE(B19:C19))) 5.4% =+IF((ROUND((B34-C34)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B34-C34)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B34-C34)*10000/1,0)&" bb")
Ukupna glavnica / Ukupna imovina =(B17+B18)/B16 =(C17+C18)/C16 =+IF((ROUND((B35-C35)*10000/1,0))>0,"+"&ROUND((B35-C35)*10000/1,0)&" bb",ROUND((B35-C35)*10000/1,0)&" bb")
EBIT / RDG trošak kamata =[5]Dionica!$AI$31/B29 =[5]Dionica!$AI$34/C29 =+B36/C36-1
Neto dug / EBITDA =B21/[5]Dionica!$AI$26 =C21/[5]Dionica!$AI$29 =+B37/C37-1
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-12. 2018. 1.-12. 2017. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,240.5 4,110.9 3.2%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,232.1 4,111.2 2.9%
Prihodi od prodaje Prehrana 3,335.3 3,243.7 2.8%
Prihodi od prodaje Farma 896.9 867.5 3.4%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-12. 2018. 1.-12. 2017. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,558.4 1,484.1 5.0%
Bruto marža Grupa 36.8% 36.1% +72 bb
EBITDA Grupa 463.7 374.1 24.0%
EBITDA marža Grupa 11.0% 9.1% +186 bb
EBIT Grupa 258.4 91.1 183.8%
EBIT marža Grupa 6.1% 2.2% +389 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 205.7 18.2 1027.2%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 4.9% 0.4% +442 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2018. 31.12.2017. % promjene
Ukupna imovina 4,846.1 5,061.4 -4.3%
Vlasnička glavnica 3,005.3 2,860.1 5.1%
Manjinski interesi 42.4 36.7 15.5%
Novac i novčani ekvivalenti 211.1 362.1 -41.7%
Financijski dug 966.2 1,271.1 -24.0%
Neto dug 755.1 909.1 -16.9%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-12. 2018. 1.-12. 2017. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 316.9 473.4 -33.1%
Kapitalni izdaci 166.1 206.8 -19.7%
Amortizacija 192.7 194.0 -0.7%
Slobodni novčani tok 150.8 266.6 -43.4%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.12.2018. 31.12.2017. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,517 6,306 3.3%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 17.9 26.9 -33.3%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 649.4 651.9 -0.4%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 31.6 2.9 990.7%
Povrat na prosječnu imovinu 4.3% 0.5% +381 bb
Povrat na prosječni kapital 7.1% 0.8% +630 bb
Po