Ključni financijski podaci

Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja u 1.-6. 2021.

Prihodi (u milijunima kuna) 1.-6. 2021. 1.-6. 2020. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 2,238.2 2,252.3 -0.6%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 2,220.5 2,245.3 -1.1%
Prihodi od prodaje Prehrana 1,716.6 1,755.0 -2.2%
Prihodi od prodaje Farma 503.9 490.3 2.8%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2021. 1.-6. 2020. % promjene
Bruto dobit Grupa 843.2 835.9 0.9%
Bruto marža Grupa 38.0% 37.2% +75 bb
EBITDA Grupa 356.6 320.1 11.4%
EBITDA marža Grupa 16.1% 14.3% +180 bb
EBIT Grupa 248.7 211.7 17.5%
EBIT marža Grupa 11.2% 9.4% +177 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 197.6 161.6 22.3%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 8.9% 7.2% +170 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.6.2021. 31.12.2021. % promjene
Ukupna imovina 5,105.7 4,940.6 3.3%
Vlasnička glavnica 3,513.0 3,372.1 4.2%
Manjinski interesi 59.0 54.9 7.4%
Novac i novčani ekvivalenti 220.2 51.9 324.6%
Financijski dug 646.5 785.2 -17.7%
Neto dug 426.3 733.3 -41.9%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2021. 1.-6. 2020. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 359.7 280.0 28.5%
Kapitalni izdaci  (56.5)  (91.3) 37.8%
Amortizacija 107.8 108.4 -0.5%
Slobodni novčani tok 416.3 371.3 12.1%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.6.2021. 31.12.2020. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,737 6,650 1.3%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 9.2 11.5 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 664.7 677.2 -1.8%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 42.3 37.4 13.0%
Povrat na prosječnu imovinu 5.8% 5.1% +65 bb
Povrat na prosječni kapital 8.3% 7.6% +72 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.4% 6.6% +78 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 70.0% 69.4% +60 bb
EBIT / RDG trošak kamata 39.5 28.3 39.8%
Neto dug / EBITDA 0.7 1.4 -45.8%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-3. 2021. 1.-3. 2020. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 1,089.8 1,231.9 -11.5%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 1,079.7 1,228.7 -12.1%
Prihodi od prodaje Prehrana 845.3 970.9 -12.9%
Prihodi od prodaje Farma 234.3 257.9 -9.1%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2021. 1.-3. 2020. % promjene
Bruto dobit Grupa 411.8 457.2 -9.9%
Bruto marža Grupa 38.1% 37.2% +94 bb
EBITDA Grupa 184.5 177.2 4.2%
EBITDA marža Grupa 17.1% 14.4% +267 bb
EBIT Grupa 131.1 123.0 6.6%
EBIT marža Grupa 12.1% 10.0% +214 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 105.2 91.0 15.6%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 9.7% 7.4% +234 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.3.2021. 31.12.2020. % promjene
Ukupna imovina 5,126.9 4,940.6 3.8%
Vlasnička glavnica 3,486.3 3,372.1 3.4%
Manjinski interesi 57.4 54.9 4.6%
Novac i novčani ekvivalenti 178.1 51.9 243.4%
Financijski dug 785.2 744.7 -5.2%
Neto dug 733.3 566.6 -22.7%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2021. 1.-3. 2020. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 190.6 134.5 41.7%
Kapitalni izdaci 18.8 47.2 -60.2%
Amortizacija 53.4 54.2 -1.4%
Slobodni novčani tok 171.8 87.3 96.8%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.3.2021. 31.12.2020. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,668 6,650 0.3%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 10.4 11.5 -9.7%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 653.0 677.2 -3.6%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 39.5 37.4 5.4%
Povrat na prosječnu imovinu 5.3% 5.1%  +18 bb
Povrat na prosječni kapital 7.7% 7.6%  +9 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 6.7% 6.5%  +17 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 69.1% 69.4%  -24 bb
EBIT / RDG trošak kamata 32.4 28.3 14.5%
Neto dug / EBITDA 1.0 1.4 -24.2%
Prihodi (u milijunima kuna) 2020. 2019. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,526.5 4,460.2 1.5%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,503.2 4,409.4 2.1%
Prihodi od prodaje Prehrana 3,527.0 3,454.0 2.1%
Prihodi od prodaje Farma 976.2 955.4 2.2%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2020. 2019. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,659.4 1,631.5 1.7%
Bruto marža Grupa 36.8% 37.0%  -15 bb
EBITDA Grupa 546.7 509.0 7.4%
EBITDA marža Grupa 12.1% 11.5%  +60 bb
EBIT Grupa 332.3 283.5 17.2%
EBIT marža Grupa 7.4% 6.4%  + 95 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 248.9 221.6 12.3%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 5.5% 5.0%  +50 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2020. 31.12.2019. % promjene
Ukupna imovina 4,940.6 4,883.8 1.2%
Vlasnička glavnica 3,372.1 3,173.1 6.3%
Manjinski interesi 54.9 46.3 18.5%
Novac i novčani ekvivalenti 51.9 55.6 -6.6%
Financijski dug 785.2 878.0 -10.6%
Neto dug 733.3 822.4 -10.8%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2020. 2019. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 384.5 272.9 40.9%
Kapitalni izdaci 192.4 153.9 25.0%
Amortizacija 218.2 216.0 1.0%
Slobodni novčani tok 192.1 119.0 61.4%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.12.2020. 31.12.2019. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,650 6,652 2.0%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 11.5 14.9 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 677.2 662.9 2.2%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 37.4 33.3 12.4%
Povrat na prosječnu imovinu 5.1% 4.7%  +41 bb
Povrat na prosječni kapital 7.6% 7.3%  +26 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 6.5% 6.3% +23 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 69.4% 65.9%  +344 bb
EBIT / RDG trošak kamata 28.3 20.1 40.5%
Neto dug / EBITDA 1.4 1.6 -15.3%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-9. 2020. 1.-9. 2019. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 3,339.5 3,261.3 =(B2/C2)-1
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 3,328.6 3,238.5 =(B3/C3)-1
Prihodi od prodaje Prehrana 2,619.7 2,550.3 =(B4/C4)-1
Prihodi od prodaje Farma 708.9 688.2 =(B5/C5)-1
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2020. 1.-9. 2019. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,232.5 1,206.1 =(B7/C7)-1
Bruto marža Grupa 37.0% 37.2% -21 bb
EBITDA Grupa 435.5 413.2 =(B9/C9)-1
EBITDA marža Grupa 13.1% 12.8% +33 bb
EBIT Grupa 272.7 252.2 =(B11/C11)-1
EBIT marža Grupa 8.2% 7.8% +41 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 210.1 194.3 =(B13/C13)-1
Neto dobit marža nakon MI Grupa 6.3% 6.0% +31 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.9.2020. 31.12.2019. % promjene
Ukupna imovina =5102785/1000 4,883.8 =(B16/C16)-1
Vlasnička glavnica 3,329.6 3,173.1 =(B17/C17)-1
Manjinski interesi 50.7 46.3 =(B18/C18)-1
Novac i novčani ekvivalenti 131.2 55.6 =(B19/C19)-1
Financijski dug 888.7 878.0 =(B20/C20)-1
Neto dug 757.5 822.4 =(B21/C21)-1
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2020. 1.-9. 2019. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 290.5 175.7 =(B23/C23)-1
Kapitalni izdaci 139.8 101.4 37.8%
Amortizacija 162.8 161.1 =(B25/C25)-1
Slobodni novčani tok =B23-B24 =C23-C24 =(B26/C26)-1
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.9.2020. 31.12.2019. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,807 6,652 2.0%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 11.8 14.9 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) =[1]Dionica!$AI$21*1000/B28 =[1]Dionica!$AI$24*1000/C28 =(B30/C30)-1
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) =[1]Dionica!$AI$36*1000/B28 =[1]Dionica!$AI$39*1000/C28 =(B31/C31)-1
Povrat na prosječnu imovinu 4.9% 4.7%  +20 bb
Povrat na prosječni kapital 7.4% 7.3%  +11 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 6.5% 6.3% +29 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 66.2% 65.9%  +32 bb
EBIT / RDG trošak kamata 27.0 20.1 33.9%
Neto dug / EBITDA 1.4 1.6 -11.2%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-6. 2020. 1.-6. 2019. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 2,235.3 2,156.2 3.7%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 2,245.3 2,139.5 4.9%
Prihodi od prodaje Prehrana 1,755.0 1,684.3 4.2%
Prihodi od prodaje Farma 490.3 455.2 7.7%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2020. 1.-6. 2019. % promjene
Bruto dobit Grupa 835.9 803.8 4.0%
Bruto marža Grupa 37.2% 37.6% -34 bb
EBITDA Grupa 320.1 288.6 10.9%
EBITDA marža Grupa 14.3% 13.5% +77 bb
EBIT Grupa 211.7 182.9 15.8%
EBIT marža Grupa 9.4% 8.5% +88 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 161.6 140.0 15.4%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 7.2% 6.5% +65 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.6.2020. 31.12.2019. % promjene
Ukupna imovina 5,100.9 4,883.8 4.4%
Vlasnička glavnica 3,279.2 3,173.1 3.3%
Manjinski interesi 49.3 46.3 6.4%
Novac i novčani ekvivalenti 249.2 55.6 348.3%
Financijski dug 966.0 878.0 10.0%
Neto dug 716.8 822.4 -12.8%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2020. 1.-6. 2019. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 280.0 152.8 83.3%
Kapitalni izdaci 91.3 65.6 39.3%
Amortizacija 108.4 105.8 2.5%
Slobodni novčani tok 188.7 87.2 116.4%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.6.2020. 31.12.2019. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,785 6,652 2.0%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 12.5 14.9 -15.8%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 665.5 662.9 0.4%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 35.8 33.3 7.6%
Povrat na prosječnu imovinu 5.0% 4.7% +26 bb
Povrat na prosječni kapital 7.6% 7.3% +27 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 6.5% 6.3% +29 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 65.3% 65.9% -67 bb
EBIT / RDG trošak kamata 25.8 20.1 28.1%
Neto dug / EBITDA 1.3 1.6 -17.0%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-3. 2020. 1.-3. 2019. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 1,198.0 1,030.6 16.2%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 1,228.7 1,017.4 20.8%
Prihodi od prodaje Prehrana 970.9 815.5 19.1%
Prihodi od prodaje Farma 257.9 201.9 27.7%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2020. 1.-3. 2019. % promjene
Bruto dobit Grupa 457.2 384.0 19.1%
Bruto marža Grupa 37.2% 37.7% -54 bb
EBITDA Grupa 177.2 156.5 13.2%
EBITDA marža Grupa 14.4% 15.4% -96 bb
EBIT Grupa 123.0 104.4 17.8%
EBIT marža Grupa 10.0% 10.3% -25 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 91.0 80.1 13.5%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 7.4% 7.9% -47 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.3.2020. 31.12.2019. % promjene
Ukupna imovina 5,264.0 4,883.8 7.8%
Vlasnička glavnica 3,275.7 3,173.1 3.2%
Manjinski interesi 47.6 46.3 2.8%
Novac i novčani ekvivalenti 264.9 55.6 376.5%
Financijski dug 1,021.1 878.0 16.3%
Neto dug 756.2 822.4 -8.0%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2020. 1.-3. 2019. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 134.5 50.3 167.6%
Kapitalni izdaci 47.2 24.1 95.7%
Amortizacija 54.2 52.1 4.1%
Slobodni novčani tok 87.4 26.2 234.0%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.3.2020. 31.12.2019. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,756 6,652 1.6%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 13.7 14.9 -8.0%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 683.9 662.9 3.2%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 34.4 33.3 3.3%
Povrat na prosječnu imovinu 4.7% 4.7% +1 bb
Povrat na prosječni kapital 7.3% 7.3% +1 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 5.6% 5.9% -33 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 63.1% 65.9% -279 bb
EBIT / RDG trošak kamata 23.1 20.1 14.6%
Neto dug / EBITDA 1.4 1.6 -11.2%
Prihodi (u milijunima kuna) 2019. 2018. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,460.2 4,240.5 5.2%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,409.4 4,232.1 4.2%
Prihodi od prodaje Prehrana 3,454.0 3,335.3 3.6%
Prihodi od prodaje Farma 955.4 896.9 6.5%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2019. 2018. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,631.5 1,558.4 4.7%
Bruto marža Grupa 37.0% 36.8% +18 bb
EBITDA Grupa 509.0 463.7 9.8%
EBITDA marža Grupa 11.5% 11.0% +59 bb
EBIT Grupa 283.5 258.4 9.7%
EBIT marža Grupa 6.4% 6.1% +32 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 221.6 205.7 7.7%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 5.0% 4.9% +16 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2019. 31.12.2018. % promjene
Ukupna imovina 4,883.8 4,846.1 0.8%
Vlasnička glavnica 3,173.1 3,005.3 5.6%
Manjinski interesi 46.3 42.4 9.4%
Novac i novčani ekvivalenti 55.6 211.1 -73.7%
Financijski dug 878.0 966.2 -9.1%
Neto dug 822.4 755.1 8.9%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2019. 2018. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 272.9 316.9 -13.9%
Kapitalni izdaci 153.9 166.1 -7.4%
Amortizacija 216.0 192.7 12.1%
Slobodni novčani tok 119.0 150.8 -21.1%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.12.2019. 31.12.2018. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,652 6,516 2.1%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 14.9 17.9 -17.0%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 662.9 649.5 2.1%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 33.3 31.6 5.5%
Povrat na prosječnu imovinu 4.7% 4.5% +22 bb
Povrat na prosječni kapital 7.3% 7.5% -17 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 5.9% 6.3% -37 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 65.9% 62.9% +303 bb
EBIT / RDG trošak kamata 20.1 15.2 32.7%
Neto dug / EBITDA 1.6 1.6 -1.8%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-9. 2019. 1.-9. 2018. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,460.2 4,240.5 5.2%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,409.4 4,232.1 4.2%
Prihodi od prodaje Prehrana 2,550.3 2,439.0 4.6%
Prihodi od prodaje Farma 688.2 639.3 7.7%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2019. 1.-9. 2018. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,206.1 1,144.2 5.4%
Bruto marža Grupa 37.2% 37.2% +7 bb
EBITDA Grupa 413.2 379.4 8.9%
EBITDA marža Grupa 12.8% 12.3% +43 bb
EBIT Grupa 252.2 238.8 5.6%
EBIT marža Grupa 7.8% 7.8% +3 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 194.3 185.9 4.5%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 6.0% 6.0% -4 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.9.2019. 31.12.2018. % promjene
Ukupna imovina 4,883.8 4,846.1 0.8%
Vlasnička glavnica 3,173.1 3,005.3 5.6%
Manjinski interesi 46.3 42.4 9.4%
Novac i novčani ekvivalenti 55.6 211.1 -73.7%
Financijski dug 878.0 966.2 -9.1%
Neto dug 822.4 755.1 8.9%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2019. 1.-9. 2018. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti  (59.1)  (59.3) -0.2%
Kapitalni izdaci  (101.4)  (108.5) -6.5%
Amortizacija 216.0 192.7 12.1%
Slobodni novčani tok 42.3 49.3 -14.2%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.9.2019. 31.12.2018. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,872 6,517 5.4%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 14.9 17.9 -17.0%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 641.6 649.4 -1.2%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 32.2 31.6 2.2%
Povrat na prosječnu imovinu 4.7% 4.3% +40 bb
Povrat na prosječni kapital 7.2% 7.1% +13 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 5.7% 5.4% +25 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 65.9% 62.9% +303 bb
EBIT / RDG trošak kamata 19.1 14.4 32.2%
Neto dug / EBITDA 1.6 1.6 -0.8%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-3. 2019. 1.-3. 2018. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,460.2 4,240.5 5.2%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,409.4 4,232.1 4.2%
Prihodi od prodaje Prehrana 815.5 789.8 3.3%
Prihodi od prodaje Farma 201.9 199.0 1.4%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2019. 1.-3. 2018. % promjene
Bruto dobit Grupa 384.0 371.5 3.4%
Bruto marža Grupa 37.7% 37.6% +17 bb
EBITDA Grupa 156.5 135.6 15.4%
EBITDA marža Grupa 15.4% 13.7% +166 bb
EBIT Grupa 104.4 87.7 19.1%
EBIT marža Grupa 10.3% 8.9% +139 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 80.1 69.8 14.8%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 7.9% 7.1% +82 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.3.2019. 31.12.2018. % promjene
Ukupna imovina 4,883.8 4,846.1 0.8%
Vlasnička glavnica 3,173.1 3,005.3 5.6%
Manjinski interesi 46.3 42.4 9.4%
Novac i novčani ekvivalenti 55.6 211.1 -73.7%
Financijski dug 984.2 966.2 1.9%
Neto dug 839.1 755.1 11.1%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2019. 1.-3. 2018. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti  (59.1)  (59.3) -0.2%
Kapitalni izdaci  (24.1)  (24.5) -1.5%
Amortizacija 216.0 192.7 12.1%
Slobodni novčani tok  (35.0)  (34.8) 0.7%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.3.2019. 31.12.2018. % promjene