Ključni financijski podaci

Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja u 1.-12. 2022.

Prihodi (u milijunima kuna) 2022. 2021. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 5,154.9 4,666.5 10.5%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 5,026.8 4,631.5 8.5%
Prihodi od prodaje Prehrana 3,934.2 3,601.3 9.2%
Prihodi od prodaje Farma 1,092.6 1,030.3 6.0%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2022. 2021. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,783.6 1,678.1 6.3%
Bruto marža Grupa 35.5% 36.2% -75 bb
EBITDA Grupa 707.2 592.0 19.5%
EBITDA marža Grupa 14.1% 12.8% +129 bb
EBIT Grupa 471.1 365.3 29.0%
EBIT marža Grupa 9.4% 7.9% +148 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 369.6 309.2 19.5%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 7.4% 6.7% +68 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2022. 31.12.2021. % promjene
Ukupna imovina 5,547.1 4,909.0 13.0%
Vlasnička glavnica 3,911.8 3,631.0 7.7%
Manjinski interesi 71.0 63.3 12.2%
Novac i novčani ekvivalenti 165.1 33.3 395.7%
Financijski dug 633.2 493.8 28.2%
Neto dug 468.1 460.5 1.6%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2022. 2021. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 565.4 517.1 9.4%
Kapitalni izdaci  (396.8)  (170.3) 37.8%
Amortizacija 228.7 218.2 4.8%
Slobodni novčani tok 962.2 687.3 40.0%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.12.2022. 31.12.2021. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,299 6,557 -3.9%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 5.4 6.8 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 798.0 706.3 13.0%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 58.7 47.2 24.4%
Povrat na prosječnu imovinu 6.1% 6.3% -25 bb
Povrat na prosječni kapital 8.3% 8.8% -48 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.6% 7.7% -8 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 71.8% 75.3% -346 bb
EBIT / RDG trošak kamata 73.3 56.9 28.8%
Neto dug / EBITDA 0.7 0.8 -1.6%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-9. 2022. 1.-9. 2021. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 3,741.4 3,410.4 9.7%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 3,712.6 3,383.5 9.7%
Prihodi od prodaje Prehrana 2,926.0 2,634.0 11.1%
Prihodi od prodaje Farma 786.6 749.5 5.0%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2022. 1.-9. 2021. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,321.7 1,248.9 5.8%
Bruto marža Grupa 35.6% 36.9% -131 bb
EBITDA Grupa 519.9 491.7 5.7%
EBITDA marža Grupa 14.0% 14.5% -53 bb
EBIT Grupa 344.8 328.4 5.0%
EBIT marža Grupa 9.3% 9.7% -42 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 269.1 259.3 3.8%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 7.2% 7.7% -41 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.9.2022. 31.12.2021. % promjene
Ukupna imovina 5,411.8 4,909.0 10.2%
Vlasnička glavnica 3,798.7 3,631.0 4.6%
Manjinski interesi 69.2 63.3 9.4%
Novac i novčani ekvivalenti 209.5 33.3 528.9%
Financijski dug 536.3 493.8 8.6%
Neto dug 326.9 460.5 -29.0%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2022. 1.-9. 2021. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 519.5 453.4 14.6%
Kapitalni izdaci  (292.8)  (100.3) 37.8%
Amortizacija 170.9 163.3 4.7%
Slobodni novčani tok 812.4 553.8 46.7%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.9.2022. 31.12.2021. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,406 6,557 -2.3%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 5.6 6.8 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 774.4 706.3 9.6%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 49.8 47.2 5.6%
Povrat na prosječnu imovinu 6.2% 6.3% -13 bb
Povrat na prosječni kapital 8.5% 8.8% -29 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 8.0% 7.7% +29 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 71.5% 75.3% -378 bb
EBIT / RDG trošak kamata 72.5 56.9 27.5%
Neto dug / EBITDA 0.5 0.8 -31.7%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-6. 2022. 1.-6. 2021. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 2,443.8 2,238.2 9.2%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 2,416.2 2,220.5 8.8%
Prihodi od prodaje Prehrana 1,913.8 1,716.6 11.5%
Prihodi od prodaje Farma 502.4 503.9 -0.3%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2022. 1.-6. 2021. % promjene
Bruto dobit Grupa 881.1 843.2 4.5%
Bruto marža Grupa 36.5% 38.0% -151 bb
EBITDA Grupa 365.2 356.6 2.4%
EBITDA marža Grupa 15.1% 16.1% -94 bb
EBIT Grupa 252.5 248.7 1.5%
EBIT marža Grupa 10.5% 11.2% -75 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 198.2 197.6 0.3%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 8.2% 8.9% -69 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.6.2022. 31.12.2021. % promjene
Ukupna imovina 5,285.3 4,909.0 7.7%
Vlasnička glavnica 3,732.8 3,631.0 2.8%
Manjinski interesi 68.1 63.3 7.6%
Novac i novčani ekvivalenti 219.5 33.3 559.1%
Financijski dug 388.1 493.8 -21.4%
Neto dug 168.6 460.5 -63.4%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2022. 1.-6. 2021. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 503.0 359.7 39.8%
Kapitalni izdaci  (203.8)  (56.5) 37.8%
Amortizacija 107.8 112.7 -4.3%
Slobodni novčani tok 706.8 416.3 69.8%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.6.2022. 31.12.2021. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,545 6,557 -0.2%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 5.8 6.8 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 737.5 706.3 4.4%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 47.3 47.2 0.4%
Povrat na prosječnu imovinu 6.1% 6.3% -26 bb
Povrat na prosječni kapital 8.3% 8.8% -50 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.9% 7.7% +20 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 71.9% 75.3% -334 bb
EBIT / RDG trošak kamata 66.9 56.9 17.6%
Neto dug / EBITDA 0.3 0.8 -63.7%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-3. 2022. 1.-3. 2021. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 1,177.3 1,089.8 8.0%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 1,172.6 1,079.7 8.6%
Prihodi od prodaje Prehrana 936.9 845.3 10.8%
Prihodi od prodaje Farma 235.7 234.3 0.6%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2022. 1.-3. 2021. % promjene
Bruto dobit Grupa 435.6 411.8 5.8%
Bruto marža Grupa 37.1% 38.1% -100 bb
EBITDA Grupa 170.3 184.5 -7.7%
EBITDA marža Grupa 14.5% 17.1% -257 bb
EBIT Grupa 115.2 131.1 -12.2%
EBIT marža Grupa 9.8% 12.1% -232 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 88.8 105.2 -15.6%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 7.6% 9.7% -217 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.3.2022. 31.12.2021. % promjene
Ukupna imovina 5,215.0 4,909.0 6.2%
Vlasnička glavnica 3,730.0 3,631.0 2.7%
Manjinski interesi 66.5 63.3 5.1%
Novac i novčani ekvivalenti 214.8 33.3 545.0%
Financijski dug 435.8 493.8 -11.8%
Neto dug 221.0 460.5 -52.0%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2022. 1.-3. 2021. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 317.6 190.6 66.6%
Kapitalni izdaci  (63.4)  (18.8) 37.8%
Amortizacija 55.2 53.4 3.3%
Slobodni novčani tok 381.0 209.4 81.9%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.3.2022. 31.12.2021. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,551 6,557 -0.1%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 6.3 6.8 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 721.2 706.3 2.1%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 44.7 47.2 -5.2%
Povrat na prosječnu imovinu 5.9% 6.3% -49 bb
Povrat na prosječni kapital 7.9% 8.8% -86 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.5% 7.7% -18 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 72.8% 75.3% -246 bb
EBIT / RDG trošak kamata 58.9 56.9 3.5%
Neto dug / EBITDA 0.4 0.8 -50.9%
Prihodi (u milijunima kuna) 2021. 2020. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,666.5 4,526.5 3.1%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,631.5 4,503.2 2.8%
Prihodi od prodaje Prehrana 3,601.3 3,527.0 2.1%
Prihodi od prodaje Farma 1,030.3 976.2 5.5%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2021. 2020. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,678.1 1,659.4 1.1%
Bruto marža Grupa 36.2% 36.8% -62 bb
EBITDA Grupa 592.0 546.7 8.3%
EBITDA marža Grupa 12.8% 12.1% +64 bb
EBIT Grupa 365.3 332.3 9.9%
EBIT marža Grupa 7.9% 7.4% +51 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 309.2 248.9 24.2%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 6.7% 5.5% +115 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2021. 31.12.2021. % promjene
Ukupna imovina 4,909.0 4,940.6 -0.6%
Vlasnička glavnica 1,090.3 951.2 14.6%
Manjinski interesi 822.2 714.8 15.0%
Novac i novčani ekvivalenti 33.3 51.9 -35.8%
Financijski dug 493.8 785.2 -37.1%
Neto dug 460.5 733.3 -37.2%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2021. 2020. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 517.1 384.5 34.5%
Kapitalni izdaci  (170.3)  (192.4) 37.8%
Amortizacija 218.2 218.2 -0.0%
Slobodni novčani tok 687.3 576.9 19.1%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.12.2021. 31.12.2020. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,557 6,650 -1.4%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 6.8 11.5 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 706.3 677.2 4.3%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 47.2 37.4 26.0%
Povrat na prosječnu imovinu 6.3% 5.1% +123 bb
Povrat na prosječni kapital 8.8% 7.6% +121 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.2% 6.6% +56 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 75.3% 69.4% +589 bb
EBIT / RDG trošak kamata 56.9 28.3 101.1%
Neto dug / EBITDA 0.8 1.4 -43.9%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-9. 2021. 1.-9. 2020. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 3,410.4 3,339.5 2.1%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 3,383.5 3,328.6 1.6%
Prihodi od prodaje Prehrana 2,634.0 2,619.7 0.5%
Prihodi od prodaje Farma 749.5 708.9 5.7%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2021. 1.-9. 2020. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,248.9 1,232.5 1.3%
Bruto marža Grupa 36.9% 37.0% -12 bb
EBITDA Grupa 491.7 435.5 12.9%
EBITDA marža Grupa 14.5% 13.1% +145 bb
EBIT Grupa 328.4 272.7 20.4%
EBIT marža Grupa 9.7% 8.2% +151 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 259.3 210.1 23.4%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 7.7% 6.3% +135 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.9.2021. 31.12.2021. % promjene
Ukupna imovina 5,113.7 4,940.6 3.5%
Vlasnička glavnica 3,577.3 3,372.1 6.1%
Manjinski interesi 61.1 54.9 11.3%
Novac i novčani ekvivalenti 163.5 51.9 215.3%
Financijski dug 613.5 785.2 -21.9%
Neto dug 450.0 733.3 -38.6%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2021. 1.-9. 2020. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 453.4 290.5 56.1%
Kapitalni izdaci  (100.3)  (139.8) 37.8%
Amortizacija 163.3 162.8 0.3%
Slobodni novčani tok 553.8 430.2 28.7%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.9.2021. 31.12.2020. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,746 6,650 1.4%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 7.9 11.5 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 675.7 677.2 -0.2%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 44.2 37.4 18.0%
Povrat na prosječnu imovinu 6.0% 5.1% +89 bb
Povrat na prosječni kapital 8.6% 7.6% +99 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.7% 6.6% +107 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 71.2% 69.4% +179 bb
EBIT / RDG trošak kamata 48.2 28.3 70.5%
Neto dug / EBITDA 0.7 1.4 -44.5%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-6. 2021. 1.-6. 2020. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 2,238.2 2,252.3 -0.6%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 2,220.5 2,245.3 -1.1%
Prihodi od prodaje Prehrana 1,716.6 1,755.0 -2.2%
Prihodi od prodaje Farma 503.9 490.3 2.8%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2021. 1.-6. 2020. % promjene
Bruto dobit Grupa 843.2 835.9 0.9%
Bruto marža Grupa 38.0% 37.2% +75 bb
EBITDA Grupa 356.6 320.1 11.4%
EBITDA marža Grupa 16.1% 14.3% +180 bb
EBIT Grupa 248.7 211.7 17.5%
EBIT marža Grupa 11.2% 9.4% +177 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 197.6 161.6 22.3%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 8.9% 7.2% +170 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.6.2021. 31.12.2021. % promjene
Ukupna imovina 5,105.7 4,940.6 3.3%
Vlasnička glavnica 3,513.0 3,372.1 4.2%
Manjinski interesi 59.0 54.9 7.4%
Novac i novčani ekvivalenti 220.2 51.9 324.6%
Financijski dug 646.5 785.2 -17.7%
Neto dug 426.3 733.3 -41.9%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2021. 1.-6. 2020. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 359.7 280.0 28.5%
Kapitalni izdaci  (56.5)  (91.3) 37.8%
Amortizacija 107.8 108.4 -0.5%
Slobodni novčani tok 416.3 371.3 12.1%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 30.6.2021. 31.12.2020. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,737 6,650 1.3%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 9.2 11.5 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 664.7 677.2 -1.8%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 42.3 37.4 13.0%
Povrat na prosječnu imovinu 5.8% 5.1% +65 bb
Povrat na prosječni kapital 8.3% 7.6% +72 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 7.4% 6.6% +78 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 70.0% 69.4% +60 bb
EBIT / RDG trošak kamata 39.5 28.3 39.8%
Neto dug / EBITDA 0.7 1.4 -45.8%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-3. 2021. 1.-3. 2020. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 1,089.8 1,231.9 -11.5%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 1,079.7 1,228.7 -12.1%
Prihodi od prodaje Prehrana 845.3 970.9 -12.9%
Prihodi od prodaje Farma 234.3 257.9 -9.1%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2021. 1.-3. 2020. % promjene
Bruto dobit Grupa 411.8 457.2 -9.9%
Bruto marža Grupa 38.1% 37.2% +94 bb
EBITDA Grupa 184.5 177.2 4.2%
EBITDA marža Grupa 17.1% 14.4% +267 bb
EBIT Grupa 131.1 123.0 6.6%
EBIT marža Grupa 12.1% 10.0% +214 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 105.2 91.0 15.6%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 9.7% 7.4% +234 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.3.2021. 31.12.2020. % promjene
Ukupna imovina 5,126.9 4,940.6 3.8%
Vlasnička glavnica 3,486.3 3,372.1 3.4%
Manjinski interesi 57.4 54.9 4.6%
Novac i novčani ekvivalenti 178.1 51.9 243.4%
Financijski dug 785.2 744.7 -5.2%
Neto dug 733.3 566.6 -22.7%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-3. 2021. 1.-3. 2020. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 190.6 134.5 41.7%
Kapitalni izdaci 18.8 47.2 -60.2%
Amortizacija 53.4 54.2 -1.4%
Slobodni novčani tok 171.8 87.3 96.8%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.3.2021. 31.12.2020. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,668 6,650 0.3%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 10.4 11.5 -9.7%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 653.0 677.2 -3.6%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 39.5 37.4 5.4%
Povrat na prosječnu imovinu 5.3% 5.1%  +18 bb
Povrat na prosječni kapital 7.7% 7.6%  +9 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 6.7% 6.5%  +17 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 69.1% 69.4%  -24 bb
EBIT / RDG trošak kamata 32.4 28.3 14.5%
Neto dug / EBITDA 1.0 1.4 -24.2%
Prihodi (u milijunima kuna) 2020. 2019. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,526.5 4,460.2 1.5%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,503.2 4,409.4 2.1%
Prihodi od prodaje Prehrana 3,527.0 3,454.0 2.1%
Prihodi od prodaje Farma 976.2 955.4 2.2%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2020. 2019. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,659.4 1,631.5 1.7%
Bruto marža Grupa 36.8% 37.0%  -15 bb
EBITDA Grupa 546.7 509.0 7.4%
EBITDA marža Grupa 12.1% 11.5%  +60 bb
EBIT Grupa 332.3 283.5 17.2%
EBIT marža Grupa 7.4% 6.4%  + 95 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 248.9 221.6 12.3%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 5.5% 5.0%  +50 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2020. 31.12.2019. % promjene
Ukupna imovina 4,940.6 4,883.8 1.2%
Vlasnička glavnica 3,372.1 3,173.1 6.3%
Manjinski interesi 54.9 46.3 18.5%
Novac i novčani ekvivalenti 51.9 55.6 -6.6%
Financijski dug 785.2 878.0 -10.6%
Neto dug 733.3 822.4 -10.8%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 2020. 2019. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 384.5 272.9 40.9%
Kapitalni izdaci 192.4 153.9 25.0%
Amortizacija 218.2 216.0 1.0%
Slobodni novčani tok 192.1 119.0 61.4%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 31.12.2020. 31.12.2019. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,650 6,652 2.0%
RDG trošak kamata (u milijunima kuna) 11.5 14.9 -20.9%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 677.2 662.9 2.2%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 37.4 33.3 12.4%
Povrat na prosječnu imovinu 5.1% 4.7%  +41 bb
Povrat na prosječni kapital 7.6% 7.3%  +26 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 6.5% 6.3% +23 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 69.4% 65.9%  +344 bb
EBIT / RDG trošak kamata 28.3 20.1 40.5%
Neto dug / EBITDA 1.4 1.6 -15.3%