Područja rada

Naši doktori znanosti, magistri, tehnolozi, inženjeri, tehničari najveća su snaga naše kompanije.

Istraživačko-razvojni projekti fokusirani su na:

  • Razvoj novih i inovativnih proizvoda
  • Senzorska ispitivanja hrane
  • Nutricionistička i kulinarska istraživanja
  • Ponašanje potrošača u vezi sa hranom
  • Preradu hrane
  • Kvalitetu i sigurnost hrane
  • Održivost.

Umreženi smo s hrvatskim i međunarodnim znanstvenim i istraživačkim fakultetima, institutima, malim i srednjim poduzetništvom te dobavljačima i potrošačima.

Korporativni razvoj proizvoda

Dizajn kvalitete okusa, izgleda, konzistencije, pakiranja novih i inovativnih prehrambenih proizvoda, nastaje prema potrošačkim navikama, tržišnim i drugim okolišnim čimbenicima. Traži se prilika za inovaciju unutar postojećih kategorija proizvoda i radikalno novih. Tim prehrambenih inženjera priprema razvojni prototip proizvoda, dizajnira i potvrđuje tehnologiju proizvodnje u pilot laboratoriju (engl. scale up).

Industrija 4.0 daje mogućnost za veću efikasnost, stoga se ovdje promišljaju i izrađuju koncepti za digitalizaciju poslovnih procesa i integraciju tehnoloških resursa kompanije, stvaraju se nova znanja i kompetencije.

Samostalno ili u suradnji sa znanstvenom zajednicom i vanjskim partnerima, pokreće /ili sudjeluje na istraživačkim projektima koji doprinose održivom poslovanju kompanije te kružnoj ekonomiji.

Nutricionizam i senzorika

Nutritivno uravnotežena hrana na dobrobit zdravlja potrošača na vrhu je liste zahtjeva kvalitete Podravkinih proizvoda. Spol, dob, prehrambene navike, stil života, podneblje važne su pretpostavke za kreaciju specifičnog nutritivnog profila proizvoda. Nutritivna strategija Podravke rezultat je rada nutricionista, tehnologa i marketinga iz Podravke i Laboratorija za znanost o prehrani, Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U potpuno digitaliziranom laboratoriju za senzorska i kulinarska ispitivanja prof. Zlata Bartl, moguće je napraviti brzi koncept novog proizvoda (engl. rapid prototyping) upotrebom 3D printera hrane, suvremenih kulinarskih uređaja i ispitivanjem senzorske kvalitete hrane eksplicitnim i implicitnim metodama. Trening i edukacija internog osoblja važan su segment senzorske kontrole kvalitete i promocije nutricionizma.

Kontrola kvalitete

Sustav kontrole kvalitete i zdravstvene ispravnosti sirovina, poluproizvoda, gotovih proizvoda, ambalaže, okoliša provodi se u laboratorijima za kontrolu kvalitete, prema definiranim Planovima kontrole i sukladno dobroj laboratorijskoj praksi.

Osim u vlastitim laboratorijima, kontrola kvalitete provodi se i u vanjskim akreditiranim laboratorijima. Kontinuirano ulaganje u znanje i kompetencije zaposlenika, ulaganje je u kvalitetu naših proizvoda i brandova.

Regulatorni poslovi

Tim za regulatorne poslove posjeduje široka znanja o prehrambenom zakonodavstvu na tržištima diljem svijeta te doprinose boljoj provedbi državnih i saveznih propisa vezanih za zaštitu zdravlja i pravilnog informiranja potrošača. Opseg ove poslovne funkcije kreće od početka istraživanja i razvoja proizvoda pa sve do post-marketinške faze procesa, uključujući potvrde kvalitete i zdravstvene ispravnosti, registracije/notifikacije proizvoda, inspekcijski nadzor proizvoda na tržištu i stvaranje politika. Aktivnosti uključuju i uspostavu kontakata i razmjenu informacija između tvrtke i državnih regulatornih tijela, te sudjelovanje u kreiranju i donošenju propisa Hrvatske i EU.