Kontrola kvalitete

Podravkin sustav kontrole kvalitete čini desetak laboratorija povezanih putem informatičkog ustava za upravljanje kvalitetom.

Sustav kontrole kvalitete

Sustav kontrole kvalitete čini sustav laboratorija integriranih kroz informatički sustav SAP QM, odgovornih za planiranje, kontrolu i verifikaciju kvalitete i zdravstvene ispravnosti. SAP modul upravljanja kvalitetom (QM) implementiran je u sve laboratorije Kontrole kvalitete 2009. godine s ciljem upravljanja kvalitetom na razini kompanije te podrške upravljanju i unapređenju sustava kvalitete.

Proces kontrole kvalitete započinje kontrolom sirovina u skladu s važećom legislativom HR/EU i zemalja u koje Podravka izvozi svoje proizvode. Sirovine prolaze višestruku kontrolu koja obuhvaća provjeru ulazne dokumentacije, nadzor nadležnih inspekcijskih tijela te analitičku provjeru u laboratorijima Kontrole kvalitete, Podravka i vanjskim akreditiranim laboratorijima.

Verifikacija svih proizvodnih faza nastavlja se kontrolom poluproizvoda i gotovih proizvoda prije izlaska na tržište.

Planovi Kontrole kvalitete postavljeni su u skladu sa zakonskom legislativom i zahtjevima specifikacije, a bazirani su na procjeni rizika i analizi trendova. 

Misija

Provesti procjenu rizika i verifikaciju u realnom vremenu uz minimalne troškove s ciljem zaštite zdravlja i interesa potrošača koristeći vlastito znanje i resurse Podravke te vanjske resurse.

Vizija

Znanje i sposobnosti zaposlenika usmjeriti na procjenu rizika u svim fazama lanca opskrbe s ciljem stvaranja povjerenja i partnerskog odnosa s proizvođačima /dobavljačima uz kontinuirano unapređenje procesa kontrole kvalitete.

Znanje i kompetencije

Znanje i kompetencije djelatnika čine Podravkine laboratorije prepoznatljivim i cijenjenim od struke. Kontrola kvalitete Podravke jedan je od najaktivnijih članova u udruženju hrvatskih laboratorija CROLAB, a od 2010. godine inicira i vodi međulaboratorijska usporedbena ispitivanja između akreditiranih i neakreditiranih laboratorija s područja regije.

Svi uloženi napori laboratorija Kontrole kvalitete dokazuju vjerodostojnost rezultata ispitivanja korisnicima unutar Podravke, auditorima, inspekcijama, dobavljačima, kupcima, a najviše vjernim potrošačima.