Okoliš

Zaštita okoliša jedan je od naših prioriteta i zato racionalno koristimo energiju sa sve većim naglaskom na obnovljive izvore energije, koristimo najbolje sirovine te pažljivo gospodarimo otpadom.

Politika zaštite okoliša

Zaštita okoliša prvi je od četiri stupa Strategije održivog poslovanja Grupe Podravka. Kontinuiranim razvojem poslovanja i unapređenjem poslovnih procesa, proizvoda i usluga smanjuje se negativni utjecaj na okoliš.

Strateškim pristupom održivosti i usmjerenjem na zaštitu okoliša, Grupa Podravka nastoji integrirati održivost u sve poslovne procese te u poslovanju primjenjuje sljedeće temeljne odrednice:

 • ispunjavanje svih zahtjeva zakonodavstva povezanih s okolišem, u Hrvatskoj i na svim tržištima na kojima je kompanija prisutna
 • primjena načela održivog razvoja u poslovanju
 • djelovanje sa ciljem postizanja energetske učinkovitosti i samodostatnosti te povećanja korištenja obnovljivih izvora energije čime se doprinosi smanjenju emisija stakleničkih plinova, primarno CO2
 • unaprjeđenje proizvodnih procesa s ciljem smanjenja otpada od hrane, te zbrinjavanje otpada od hrane primjenom načela kružnog gospodarstva
 • odgovorno upravljanje otpadom s ciljem smanjenja količine ukupno stvorenog otpada i smanjenja količine stvorenog komunalnog otpada
 • odgovorno upravljanje otpadnim vodama kroz brigu o kvaliteti otpadnih voda
 • smanjenje potrošnje vode u proizvodnom procesu kroz povećanje udjela  recirkulirane vode
 • primjena načela odgovorne poljoprivredne proizvodnje kroz smanjenje upotrebe mineralnih gnojiva i pesticida te kontinuirano djelovanje na poboljšanju kvalitete tla
 • primjena koncepta održivosti i očuvanja biološke raznolikosti kroz provedbu RSPO certifikacije kao i EKO certifikacije dijela ekoloških proizvoda i njihove distribucije
 • implementacija zahtjeva potrošača na području korištenja ambalaže, te kontinuirano povećanje udjela okolišno prihvatljivih ambalažnih rješenja što doprinosi smanjenju količine otpada od ambalaže i implementaciji kružnog gospodarstva
 • upravljanje rizicima kroz integrirani sustav analize potencijalnih rizika kroz cjelokupno poslovanje, proaktivno i preventivno djelovanje te kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja kompanijom
 • kontinuirana briga o edukaciji zaposlenika kako bi razvijali svijest u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unaprjeđivanja okoliša
Zaštita okoliša

Otpad

Svojim aktivnostima nastojimo pronaći optimalna rješenja za smanjenje otpada koji se zbrinjava na odlagalištima, povećavajući udio recikliranja, uporabe i kompostiranja otpada gdje god je to moguće. Izdvojili bi nekoliko primjera:

 • U 2022. godini završen je Podravkin istraživačko razvojni projekt pod nazivom ‘’Razvoj inovativnih proizvoda od nusproizvoda tijekom prerade povrća’’ sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavni cilj projekta bio je istražiti tehnološku mogućnost izdvajanja nutritivno vrijednog dijela nusproizvoda paprike, sjemenki i sjemene lože radi povećanja efikasnosti tehnološkog procesa prerade ajvara za gotovo 10%.
 • ​Podravka Lagris a.s. za tretiranje sirovina koristi ekološku metodu atmosfere dušika, a koja je potpuno neutralna za okoliš,
 • U Mirni d.d. proces prerade ribe i proizvodnje steriliziranih ribljih konzervi koncipirali smo na način da se sirovina maksimalno iskoristi, kako bi se u što većoj mjeri postigla proizvodnja bez otpada. Tijekom obrade ribe nastaje nusproizvod (riblja glava i utroba) koji se nakon procesa prerade prodaje odobrenim objektima koji ga koriste kao sirovinu za proizvodnju životinjske hrane.
 • U 2023. godini Podravka d.d. potpisala je s Ministarstvom poljoprivrede dobrovoljni sporazum o sprječavanju i smanjenju nastajanja otpada od hrane „Zajedno protiv otpada od hrane”.

Strateški ciljevi povezani s upravljanjem otpada su:

 • Smanjenje otpada od hrane u proizvodnji za 5% po toni proizvedenih proizvoda do kraja 2030.
 • Smanjenje ukupno stvorenog otpada po toni proizvedenog proizvoda koji ide na odlagalište za 2% godišnje do kraja 2030.
 • Smanjenje komunalnog otpada po toni proizvedenog proizvoda za 2% godišnje do kraja 2030.

Vodimo brigu o vodama.

U proizvodnom procesu nastojimo racionalno koristiti vode, dok otpadne vode tretiramo i pročišćavamo prije ispuštanja u sustav.

Strateški cilj povezan s vodama je:

 • Povećane udjela recirkulirane vode u proizvodnji
 • Udio recirkulirane vode povećati s 10% u 2022. na 16% do kraja 2030.

Djelujemo kroz dva osnovna segmenta poslovanja, Prehranu i Farmaceutiku, djelatnosti koje nisu navedene u Delegiranoj uredbi o EU taksonomiji klimatski održivih djelatnosti što znači da se radi o djelatnostima koje nemaju značajan negativan utjecaj na klimu jer se u proizvodnom procesu ne ispuštaju velike količine stakleničkih plinova.

Aktivnim upravljanjem poslovnim procesima te investicijama u tehnološku modernizaciju i energetsku samodostatnost, stvaramo preduvjete za kontinuirano smanjenje emisija CO2 što je ujedno i naš strateški cilj.

Naši strateški ciljevi povezani s emisijama su:

 • Smanjenje vlastite emisije CO2
 • ​Podravka d.d. za >60% do kraja 2030.
 • Grupa Podravka za >40% do kraja 2030.

Smanjenju otpada i održivom upravljanju otpadom doprinosimo odabirom okolišno prihvatljive ambalaže za širok asortiman svojih proizvoda.

Strateški ciljevi povezani uz korištenje ambalaže su:

 • Do kraja 2030. godine 100% ambalaže reciklabilno, povratno ili kompostabilno za sve prehrambene proizvode
 • Do kraja 2030. ambalaža bez polistirena
 • Udio recikliranih ambalažnih materijala u plastičnoj ambalaži Podravkinih proizvoda minimalno 25% do kraja 2030.

Veliki smo potrošač energije te kontinuirano nastojimo povećati svoju energetsku učinkovitost. Sustavno vodimo brigu o sigurnosti opskrbe energijom te povećanju energetske samodostatnost ulaganjima u obnovljive izvore energije iz vlastite proizvodnje. Tako smo pokrenuli snažan investicijski ciklus s ciljem povećavanja udjela obnovljivih izvora električne i toplinske energije te veće energetske učinkovitosti opreme i procesa. 

Već sada smo vlasnici najveće sunčane elektrane na krovovima u Hrvatskoj, a od 2017. koristimo drvnu sječku kao klimatski neutralan energent u našoj proizvodnju u Koprivnici.

Naši strateški ciljevi povezani s emisijama su:

Povećanje udjela obnovljivih izvora energije (OIE) u ukupnoj potrošnji energije

 • PODD s ~20% u 2022. na ~40% OIE u 2025., te >60% OIE u 2030.
 • Grupa Podravka s ~10% u 2022. na ~20% OIE u 2025, te >40% OIE u 2030.

Smanjenje potrošnje energije po toni proizvodnje

 • Smanjenje s 1.109 kWh/t proizvodnje u 2022. na 917 kWh/t proizvodnje u 2030.
 • Povećanje OIE sa 114 kWh/t proizvodnje u 2022. na 383 kWh/t proizvodnje u 2030.

Uvođenje sustava kvalitete

 • Implementacija standarda ISO 50001 - Sustavi upravljanja energijom - do kraja 2025.

Strateški smo fokusirani i na pozitivan doprinos bioraznolikosti kroz nekoliko ciljeva:

Smanjenje mineralnih gnojiva i pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji

 • Uporaba mineralnih gnojiva po toni proizvedene primarne sirovine manja za 8% do kraja 2030.

Poboljšanje kvalitete tla

 • Ukupno povećati količine humusa i kalcija koje se dodaju u tlo za 15% do kraja 2030.

Obnova šuma i pošumljavanje ostala zemljišta

 • Sadnjom 100.000 stabala doprinijeti apsorpciji ugljika za minimalno 2.000 tona CO2

Obnova močvarnih područja

 • Suradnja s parkom prirode Kopački rit s ciljem očuvanja močvarnih staništa i veće prirodne apsorpcije ugljika

Uvođenje sustava kvalitete i slijedivost

 • Implementacija standarda ISO 14001 – Sustavi upravljanja okolišem do kraja 2030. godine
 • Korištenje 100% RSPO palminog ulja u proizvodnji kremnih namaza do kraja 2030.

Ulažemo u modernizaciju poljoprivredne mehanizacije i opreme, poboljšanje kvalitete zemljišta te sustave navodnjavanja, u cilju boljeg upravljanja poljoprivredno-održivom proizvodnjom.

Znamo i razumijemo koliko je zahtjevno uzgojiti vrhunsko povrće, zato vam nudimo partnerstvo, podršku i sigurnost. U suradnji s našim partnerima osigurat ćemo vam stručnu pomoć i po unaprijed dogovorenoj cijeni otkupit ćemo vaše krastavce kornišone, crvene rog paprike, rajčicu i feferone koje vrijedno uzgajate u svojim vrtovima i poljima.

 • Partnerstvo, podrška i sigurnost
 • Kreditiranje proizvodnje u repromaterijalima
 • Siguran otkup i plaćanje

Krastavci

Birane sorte krastavaca, ukiseljene prema originalnom Podravka receptu, već dugo su neizostavni stanari smočnica. Podravka ukiseljeni krastavci odlikuju se prijatnim okusom, specifičnom aromom i prepoznatljivom hrskavom teksturom. Njihova proizvodnja prigodna je za manja gospodarstva, a prinosi su i do 5 tona na površini od 1.000 m2.

Crvena rog paprika

Crvena rog paprika namijenjena je za preradu u ajvar, a tajna svakog dobrog ajvara je u sorti i kvaliteti paprike. Tajna Podravkinog ajvara leži u vlastitim originalnim sortama crvene rog paprike, Podravki, Slavonki i Pitomoj, koje su stvorene za savršen ajvar. Kako biste uzgojili najbolje paprike koje će postati dijelom Podravkinog ajvara, osiguravamo vam sjeme vlastitih sorti.

Rajčica

Podravka rajčica proizvodi se na području Istre, Međimurja i Podravine. Osim punog okusa i kremaste teksture, pravo bogatstvo krije se u njenoj preradi u roku 24 sata od berbe, čime se zadržava maksimalna hranjivost. Prerađena rajčica čini bolji izvor likopena u odnosu na svježu, budući da ga tako naš organizam može bolje iskoristiti. Poljoprivredna proizvodnja rajčice u potpunosti je mehanizirana, a uz poštivanje preporučenih agrotehničkih mjera mogući su prinosi i do 100 t/ha.

Feferoni

Ove papričice dolaze u blagim i ljutim varijantama, a mi u Podravki se možemo pohvaliti da naši feferoni spadaju u kategoriju čuvanih sorti. Radi se o tradicijskim domaćim sortama koje smo izdvojili iz godinama uzgajanog materijala u našem području i održavamo njihovu genetsku čistoću. Uvijek dostupne, praktične za uporabu i pripremljene prema pouzdanom domaćem Podravka receptu, jelima osiguravaju željeni ugriz zadovoljstva. Pri proizvodnji se koriste sorte žuti ljuti i zeleni blagi feferon.

Uvjeti otkupa

Prilikom ugovaranja proizvodnje povrća s kooperantima, u ugovoru su definirani svi uvjeti otkupa (cijena, količina, rokovi plaćanja, ...). Svo svježe povrće Podravka otkupljuje u tvornici Kalnik u Varaždinu i plaća maksimalno 30 dana po isporuci. Za potrebe industrijske prerade otkupljujemo isključivo industrijsko povrće.

Svi poljoprivredni proizvođači zainteresirani za proizvodnju povrća mogu se javiti na niže navedene kontakte:

Telefon: 048/653-038

E-mail: poljoprivreda@podravka.hr

Luka Gašpar: luka.gaspar@podravka.hr

Podravka na vlastitim poljoprivrednim površinama proizvodi 4,000 t - 5,200 t povrća i ratarskih kultura. U zadnjih nekoliko godina ulažemo u modernizaciju poljoprivredne proizvodnje (poljoprivredna mehanizacija i oprema), poboljšanje kvalitete zemljišta te u sustave navodnjavanja, a sve u cilju što boljeg upravljanja poljoprivredno-održivom proizvodnjom. Shodno tome, pred sebe smo postavili ciljeve poput smanjenja potrošnje mineralnog gnojiva i zaštitnih sredstava te digitalizacije poljoprivredne proizvodnje. Također, u cilju osiguranja što većih količina sirovine s domaćih polja, širimo suradnju s kooperantima te povećavamo proizvodnju strateških sirovina kako bi osigurali kontinuitet proizvodnje te doprinijeli poboljšanju kvalitete života u ruralnim područjima.