Strategija održivog poslovanja

Strategijom održivog poslovanja Grupe Podravka definirali smo strateški pristup održivom razvoju do 2030. godine kroz 4 stupa i 10 ciljeva

  • 100% električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji na području Europske unije
  • 50% toplinske energije iz obnovljivih izvora u proizvodnji na području Europske unije
  • 60% manje CO2 emisija na razini društva Podravka d.d.
  • 40% manje CO2 emisija na razini Grupe Podravka
  • 100% ambalaže reciklabilno, povratno ili kompostabilno za sve prehrambene proizvode
  • 5% manje otpada od hrane po toni proizvedenih proizvoda
  • 20% manje soli i šećera u 75% novih i inoviranih proizvoda
  • Unaprjeđenje korporativne kulture i klime u svim organizacijskim jedinicama
  • Kontinuirano poboljšanje materijalnih prava radnika
  • Pristupanje UN globalnom sporazumu (UN Global Compact)