Održivost

Održivost je integrirana u sve aspekte našeg poslovanja, a naši ciljevi doprinose ublažavanju klimatskih promjena i zaštiti okoliša te doprinose zdravlju naših potrošača i društveno odgovornom poslovanju.

Strategija održivog poslovanja

Strategijom održivog poslovanja Grupe Podravka definirali smo strateški pristup održivom razvoju do 2030. godine kroz 4 stupa i 10 ciljeva.

Okoliš

Zaštita okoliša jedan je od naših prioriteta i zato racionalno koristimo energiju sa sve većim naglaskom na obnovljive izvore energije, koristimo najbolje sirovine te pažljivo gospodarimo otpadom.

Društvena odgovornost

Ulažemo u poboljšanje kvalitete života društva u kojem djelujemo te pružamo podršku projektima u kojima pronalazimo naše istinske vrijednosti.

Sustavi upravljanja

Prepoznajemo zahtjeve tržišta te kontinuirano radimo na unapređenju poslovnih procesa.

Izvještavanje o održivosti

Redovito i transparentno izvještavamo o održivosti kako bi svi naši dionici mogli pratiti naš razvoj i doprinos Globalnim ciljevima održivog razvoja (SDG).