Ivan Ostojić

Član Uprave

Imenovan je članom Uprave Podravke d.d. u veljači 2022. godine, s početkom trajanja mandata od 1.srpnja 2022. godine.

Profesionalnu karijeru započinje 1997. godine u Ministarstvu financija Republike Hrvatske u Upravi za financijski sustav i tržište kapitala. Nakon završenog pripravništva postaje savjetnikom u Upravi za financijski sustav i tržište kapitala. Tijekom 2000.-2001. godine obnašao je funkciju člana Upravnog odbora Direkcije za nadzor društava za osiguranje i predsjednika Ispitne komisije za provođenje ispita za ovlaštenog posrednika ili zastupnika u osiguranju.

2001. godine prelazi u Wüstenrot stambenu štedionicu d.d. Zagreb na mjesto Voditelja odjela Komitenti/Krediti te Prokurist.

2007. godine postaje Članom Uprave Wüstenrot stambene štedionice d.d. Zagreb odgovorim za prodaju i marketing, upravljanje rizicima i pozadinske poslove riznice i kredita.

Diplomirao je 1996. godine na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, a 2000. godine magistrirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te stekao titulu magistar znanosti obranivši temu pod nazivom „Uvođenje eura i utjecaj na hrvatski bankarski sustav“.

Član je nadzornog odbora Luke Ploče d.d. Posjeduje licencu za zastupnika u osiguranju te je prošao edukaciju za coaching.

Ivan Ostojić, član Uprave, odgovoran je za koordinaciju i vođenje poslova u području:

  • poslovnih programa; 

  • marketinga proizvodnog portfelja kojim upravljaju poslovni programi;

  • razvoja proizvodnog portfelja kojim upravljaju poslovni programi;

  • strukture i profitabilnosti proizvodnog portfelja poslovnog područja Prehrane;

  • inovacija i usklađivanja proizvodnog portfelja poslovnog područja Prehrane s tržišnim trendovima; 

  • korporativnog razvoja;

  • kontrole kvalitete.