Davor Doko

Član Uprave

Imenovan je članom Uprave Podravke d.d. u svibnju 2017. godine.

Svoju profesionalnu karijeru započinje 2000. godine u Odjelu upravljanja imovinom Zagrebačke banke kao asistent portfolio managera, gdje je sudjelovao u osnivanju društva za upravljanje investicijskim fondovima u Zagrebačkoj banci. Timu AZ obveznog mirovinskog fonda pridružio se 2002. godine, na mjestu portfolio menadžera zaduženog za upravljanje dioničkim dijelom portfelja. Kao prokurist i glavni portfolio manager u AZ obveznom mirovinskom fondu među ostalim zaduženjima, aktivno sudjeluje u portfolio menadžment procesu te vođenju investicijskog procesa. Od 2006. godine član je Uprave Allianza ZB d.o.o., društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, zadužen za investicije. Tijekom svojeg mandata investira u brojne kompanije iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te razvija dobre poslovne odnose sa svim većim poslovnim bankama u RH i međunarodnim financijskim institucijama. U AZ dobrovoljnim mirovinskim fondovima kao osoba zadužena za investicije, sudjeluje i upravlja svim dijelovima investicijskog procesa.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom karijere usavršavao se na brojnim treninzima i edukacijama i sudjelovao na konferencijama vezanim uz investiranje i tržište kapitala.

Predsjednik Uprave i članovi Uprave obavljaju poslove Društva po pojedinim područjima i imaju posebna i konkretna zaduženja koja obavljaju u skladu sa važećim propisima i aktima Društva.

Davor Doko, član Uprave zadužen za:

  • korporativno financijsko i menadžersko računovodstvo, novčani tok Grupe Podravka,
  • upravljanje imovinom Grupe Podravka,
  • upravljanje porezima na razini Grupe Podravka,
  • upravljanje financiranjem Grupe Podravka, Društva i svih njegovih povezanih društava, a naročito upravljanje kapitalom, imovinom i obvezama prema bankama i ostalim financijskim institucijama,
  • akvizicije, investicije i projekte Grupe Podravka,
  • upravljanje odnosima s investitorima,
  • koordinacija procesa planiranja i nadzor izvršenja plana.