Davor Doko

Član Uprave

Imenovan je članom Uprave Podravke d.d. u svibnju 2017. godine.

Svoju profesionalnu karijeru započinje 2000. godine u Odjelu upravljanja imovinom Zagrebačke banke kao asistent portfolio managera, gdje je sudjelovao u osnivanju društva za upravljanje investicijskim fondovima u Zagrebačkoj banci. Timu AZ obveznog mirovinskog fonda pridružio se 2002. godine, na mjestu portfolio menadžera zaduženog za upravljanje dioničkim dijelom portfelja. Kao prokurist i glavni portfolio manager u AZ obveznom mirovinskom fondu među ostalim zaduženjima, aktivno sudjeluje u portfolio menadžment procesu te vođenju investicijskog procesa. Od 2006. godine član je Uprave Allianza ZB d.o.o., društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, zadužen za investicije. Tijekom svojeg mandata investira u brojne kompanije iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te razvija dobre poslovne odnose sa svim većim poslovnim bankama u RH i međunarodnim financijskim institucijama. U AZ dobrovoljnim mirovinskim fondovima kao osoba zadužena za investicije, sudjeluje i upravlja svim dijelovima investicijskog procesa.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom karijere usavršavao se na brojnim treninzima i edukacijama i sudjelovao na konferencijama vezanim uz investiranje i tržište kapitala.

Predsjednik Uprave i članovi Uprave obavljaju poslove Društva po pojedinim područjima i imaju posebna i konkretna zaduženja koja obavljaju u skladu sa važećim propisima i aktima Društva.

Davor Doko, član Uprave, odgovoran je za koordinaciju i vođenje poslova u području:

  • korporativnog financijskog i menadžerskog računovodstva te novčanog toka Grupe Podravka;
  • financiranja društava Grupe Podravka, a naročito upravljanja kapitalom, imovinom i obvezama prema bankama i ostalim financijskim institucijama;
  • u suradnji s predsjednicom Uprave, koordinacije izrade trogodišnjeg Plana poslovanja te trogodišnjeg plana investicijskih ulaganja Grupe Podravka;
  • nadzora izvršenja godišnjeg i trogodišnjeg Plana poslovanja;
  • primjene poreznih propisa na razini Grupe Podravka;
  • nabave;
  • upravljanja imovinom Grupe Podravka;
  • korporativnog informatičkog sustava;
  • odnosa s investitorima.