Ljiljana Šapina

Članica Uprave

Imenovana je članom Uprave Podravke d.d. u veljači 2017. godine.

Zaposlena je u Podravki d.d. od 1984. Svoje radno iskustvo stjecala je na raznim voditeljskim i direktorskim pozicijama unutar kompanije u cjelinama Računovodstvo i financije, Maloprodaja, Gastro prodaja, Smrznuti program, Zajednički poslovi tržišta te Priprema izvoza. Od 2012. radila je kao direktorica službe Uvozno-izvozna logistika, a 2015. prelazi na radno mjesto Voditeljice odjela Uvozno-izvozna logistika.

Diplomirala je vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2012. na istom fakultetu stječe diplomu magistra.

Predsjednik Uprave i članovi Uprave obavljaju poslove Društva po pojedinim područjima i imaju posebna i konkretna zaduženja koja obavljaju u skladu sa važećim propisima i aktima Društva.

Ljiljana Šapina, članica Uprave, odgovorna je za koordinaciju i vođenje poslova u području:

  • proizvodnje, održavanja, energetike i ekologije poslovnog područja Prehrane;
  • logistike poslovnog područja Prehrane;
  • zaliha sirovina, repromaterijala i gotovih proizvoda poslovnog područja Prehrane;
  • digitalizacije i modernizacije lanca opskrbe;
  • planiranja i zajedničkih poslova lanca opskrbe;
  • provedbe investicijskih ulaganja lanca opskrbe;
  • poljoprivredne proizvodnje i razvoja poljoprivrede.