Ljiljana Šapina

Članica Uprave

Ljiljana Šapina postala je članicom Uprave Podravke d.d. u veljači 2017. godine.

Zaposlena je u Podravki d.d. od 1984. Svoje radno iskustvo stjecala je na raznim voditeljskim i direktorskim pozicijama unutar kompanije u cjelinama Računovodstvo i financije, Maloprodaja, Gastro prodaja, Smrznuti program, Zajednički poslovi tržišta te Priprema izvoza. Od 2012. radila je kao direktorica službe Uvozno-izvozna logistika, a 2015. prelazi na radno mjesto Voditeljice odjela Uvozno-izvozna logistika.

Diplomirala je vanjsku trgovinu na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2012. na istom fakultetu stječe diplomu magistra.

Predsjednik Uprave i članovi Uprave obavljaju poslove Društva po pojedinim područjima i imaju posebna i konkretna zaduženja koja obavljaju u skladu sa važećim propisima i aktima Društva.

Ljiljana Šapina, članica Uprave zadužena za:

  • upravljanje nabavom sirovina i ambalaže, usluga i gotovih proizvoda pod Podravkinim robnim markama poslovnog područja Prehrane,
  • upravljanje zalihama sirovina, repromaterijala i gotovih proizvoda poslovnog područja Prehrane,
  • tehničko - tehnološke projekte, investicije i investicijsko održavanje poslovnog područja Prehrane,
  • upravljanje proizvodnjom poslovnog područja Prehrane, održavanjem i energetikom za sve proizvodnje,
  • upravljanje logistikom za područje Prehrane,
  • upravljanje razvojem tehnologije i ekologije,
  • upravljanje razvojem poljoprivrede,
  • upravljanje poslovnom kvalitetom.