Obavijest o imenovanju Uprave Podravke d.d.

Za predsjednika Uprave Podravke d.d., odlukom Nadzornog odbora Društva, imenovan je dosadašnji predsjednik Uprave Miroslav Vitković, a za članove Uprave Društva imenovani su Lidija Kljajić, Krunoslav Bešvir, Marin Pucar i Miroslav Repić.

Nadzorni odbor Podravke d.d. je na svojoj 54. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2010. godine donio Podravke odluku o imenovanju predsjednika i članova Uprave Podravke d.d. - s obzirom na činjenicu da cijeloj sadašnjoj Upravi Društva mandat istječe s danom 31. svibnja 2010.

Za predsjednika Uprave Podravke d.d., odlukom Nadzornog odbora Društva, imenovan je dosadašnji predsjednik Uprave Miroslav Vitković, a za članove Uprave Društva imenovani su Lidija Kljajić, Krunoslav Bešvir,  Marin Pucar i  Miroslav Repić.

Branku Vuljaku prestaje mandat kao zamjeniku člana Uprave Podravke d.d. te se nastavlja odnosno ponovno aktivira njegov mandat kao člana Nadzornog odbora Društva.

Mandat imenovog predsjednika i članova Uprave Podravke d.d. počinje teći od dana njihova imenovanja.