Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava

Sukladno odredbama članka 472. te članka 482. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB 18928523252 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da je 17. ožujka 2020. godine zaprimio Obavijest AZ d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima o promjenama u postotku glasačkih prava u Izdavatelju.

Izdavatelju su dostavljeni sljedeći podaci:

1.

tvrtka, sjedište i poslovna adresa izdavatelja dionica

PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica

2.

podaci o pravnom subjektu koji je prešao iznad praga od 15 %

AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim I dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, predsjednik Uprave: Kristijan Buk, članovi Uprave: Mario Staroselčić, Slaven Bošnjak, u svoje ime i za račun mirovinskog fonda:

AZ obvezni mirovinski fond kategorije B OIB: 59318506371

3.

podaci o dioničaru, ako je dioničar različit od fizičke pravnog subjekta iz točke 2.

-

4.

podaci o lancu kontroliranih društava putem kojih pravni subjekt iz točke 2. stvarno drži glasačka prava

-

5.

podatak iz članka 482. stavak 2 Zakona o tržištu kapitala

stjecanje dionica Izdavatelja

6.

podatak o ispravi na temelju koje se prelazi prag od 15 %

-

7.

podatak o broju stečenih glasačkih prava (apsolutni i relativni iznos) na temelju kojih se prelazi iznad praga od 15 %

apsolutni iznos: 21.689 relativni iznos: 0,31 %

8.

podatak o ukupnom broju glasačkih 8. prava (apsolutni i relativni iznos) koji se drži nakon prelaska praga od 15 %

apsolutni iznos: 1.083.416 relativni iznos: 15,22 %

9.

datum kada je zabilježen prelazak iznad praga od 15%

2020-03-13

U privitku je primljena Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava.