Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. – obavijest

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, najavljujemo da će se dana 23. ožujka 2020. godine održati sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojima će se razmatrati revidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za razdoblje 1.1.-31.12.2019. godine te Prijedlog odluke o upotrebi dobiti PODRAVKE d.d. za 2019. godinu.