Očitovanje na upit ZSE

Nastavno na upit Zagrebačke burze od 20. ožujka 2020. o postojanju povlaštenih informacija vezano za povećanu volatilnost u trgovini dionicama PODR, a s obzirom da je dana 20. ožujka 2020. godine došlo do promjene cijene dionica PODRAVKE d.d. (dalje u tekstu Društvo) oznake: PODR, očitujemo se kako slijedi:

Društvu nisu poznate nikakve nove povlaštene informacije, okolnosti ili činjenice koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu dionica uvrštenih na uređeno tržište, a da ne proizlaze iz informacija koje su općepoznate ili koje su ranije dostavljene Zagrebačkoj burzi.