Preskoči na: glavni sadržaj | pretraživanje

Česta pitanja

Kompanija

Kako je nastala Podravka?

1934. godine koprivnički poduzetnici, braća Marijan i Matija Wolf, osnivaju radionicu za preradu voća, koja 1947. godine prelazi u društveno vlasništvo te dobiva ime Podravka, koje nosi i danas.

Kako unutar Podravke djeluje sustav upravljanja?

Za sustavni pristup upravljanju, standardizaciju i poboljšavanje poslovnih procesa uspostavljena je korporativna funkcija za upravljanje kvalitetom. Ovdje se koordiniraju projekti poslovne izvrsnosti i obavlja osposobljavanje svih razina zaposlenika za spomenuta područja. U okviru korporativne funkcije za upravljanje kvalitetom registriran je Podravkin edukacijski centar za HACCP (jedini takve vrste u Hrvatskoj) koji ima licenciju britanskog RSPH-a (The Royal Society for Public Health ), svjetski poznate i priznate institucije za ovo područje. Podravka je članica EFQM-a (European Foundation for Quality Management) i opredijeljena za poslovnu izvrsnost. Elementi poslovne izvrsnosti ugrađuju se u poslovne procese pri poboljšavanju učinkovitosti postojećih poslovnih praksi. Sustav upravljanja transformira se uvođenjem inovativnih načina mjerenja učinkovitosti (performance measurement) i uspostavom upravljanja učinkovitošću poslovnih procesa (process performance management). Predstavnici Podravkine korporativne funkcije za upravljanje kvalitetom aktivni su u radu svih asocijacija koje se bave sustavnim pristupom kvaliteti u Hrvatskoj (HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu, HDMK - Hrvatsko društvo menadžera kvalitete kao i u vodećim europskim organizacijama (EOQ - European Organization for Quality - i EFQM - European Foundation for Quality Management). Podravkin pristup kvaliteti definiran je i u Politici kvalitete, jednom od temeljnih dokumenata sustava upravljanja. Svojim aktivnostima i rezultatima na području sustava upravljanja Podravka dokazuje svoju sposobnost udovoljavanja zahtjevima tržišta EU uspostavom učinkovitijeg poslovanja. U 2008. godini glavni će napori biti usmjereni na implementaciju sustava za upravljanje okolišem iz kojih je razloga Uprava pokrenula poseban projekt za njegovu implementaciju. Po završetku projekta sustav će biti integriran u postojeći sustav upravljanja.

Misli li Podravka kod proizvodnje i na zaštitu okoliša?

Zaštita okoliša jedan je od prioriteta Podravke, a provodi se primjenom načela održivog razvoja i čistije proizvodnje. Sve aktivnosti moraju biti u skladu s važećim nacionalnim zakonskim odredbama glede zaštite okoliša, kao i propisima zemalja u kojima kompanija djeluje. U slučaju nepostojanja vlastitih zakonskih odredbi primjenjuju se međunarodni standardi. Konkretne akcije provode se temeljem Akcijskog plana zaštite okoliša koji je podložan stalnom unapređenju.

Podravka se obvezuje na racionalno korištenje najboljih izvora energije i sirovina, gospodarenje otpadima kao i stalnu prevenciju negativnog utjecaja na okoliš kako proizvodnje tako i svojih proizvoda i usluga.

Grupa će prema načelima Politike zaštite okoliša Podravke d.d. djelovati i u svojem okruženju. Podravka se obvezuje na stalno izvješćivanje javnosti glede stanja zaštite okoliša kao i na edukaciju i motiviranost djelatnika za stalno unapređivanje stanja zaštite okoliša.

Tako postavljena zaštita okoliša podrazumijeva cjelovita rješenja za sve cjeline u Podravki:

  • Problematiku otpadnih voda
  • Gospodarenje otpadom u najširem smislu
  • Rješavanje opasnih tvari
  • Emisije u zrak
  • Vođenje katastra zagađivača
  • Rješavanje sirovina, gotovih proizvoda i ambalaže koji iz bilo kojih razloga ne odgovaraju
  • Suradnju u odabiru "čistih tehnologija" i uklapanje u ekološke standarde prilikom projektiranja i rekonstrukcija pogona
  • Odvodnju i sanaciju kanalizacijskih sustava
  • Laboratorijsku kontrolu - ovlašteni laboratorij.
Koja su ključna područja na kojima se temelji Podravkina strategija?

Ključna područja na kojima se temelji strategija Podravke su: odnos s potrošačima, upravljanje markama proizvoda, kvaliteta, lojalnost zaposlenika, obrazovni razvoj zaposlenika i zajednice, razvoj prodaje, istraživanje i razvoj i stalna kontrola troškova. Naglaskom na vrijednosti kao što su zadovoljstvo potrošača i lojalnost zaposlenika naša je kompanija tijekom godina uspješno izgradila pozitivan imidž među njenim dioničarima. Podravka je kompanija koja teži izvrsnosti te kao takva posebnu pažnju pridaje osiguranju kvalitete svojih proizvoda te kontinuiranoj brizi za okoliš.

Okruženje u kojem poslujemo sve je konkurentnije i dinamičnije, a promjene na makroekonomskom polju bitno utječu na sve kompanije. Podravka će konstantnom komunikacijom, nadzorom ključnih područja i njihovom prilagodbom na nove situacije na tržištu nastaviti odgovorno djelovati te povećavati svoju vjerodostojnost prema svim dioničarima.

Kada je nastala Vegeta?

Vegeta, univerzalni dodatak jelima, nastala je 1958. godine zahvaljujući prof. Zlati Bartl, tadašnjoj Podravkinoj zaposlenici. Danas se Vegeta prodaje u više od 40 zemalja svijeta.

Kakvi su Podravkini proizvodi koje kupujem?

Podravkini proizvodi su visokokvalitetni, praktični i sigurni. Koristeći prednosti globalnog i lokalnog, prilagođeni su nacionalnim kuhinjama, njegujući osobitosti lokalnog okusa.

Podravkini proizvodi rezultat su odabranih i visokokvalitetnih sirovina, znanja i modernih tehnoloških procesa na strani očuvanja hranjivih sastojka u namirnicama.

Proizvodi se odlikuju brzom i jednostavnom pripremom čime pridonose lakšem zadovoljenju potrebe za hranom. Na taj način potrošačima ostaje više vremena za njih i njihovu obitelj.

Podravkine robne marke jesu: Vegeta, Podravka juhe, Lino, Fant, Eva, Dolcela, Fini-Mini, Talianetta, Kviki, Studena, Studenac i brojne druge.

Svi proizvodi su označeni u skladu sa zakonskim propisima o označavanju RH, EU i zemalja u kojima poduzeće posluje. Na pakovanju su istaknute istinite, potpune, jasne i nedvosmislene informacije o proizvodima. Posebna briga posvećuje se označavanju sastojaka koji izazivaju alergije ili netoleranciju kod određene skupine potrošača.

Samo kvalitetna i pravilna prehrana zadovoljit će potrebe organizma za energijom i potrebnom količinom prehrambenih i zaštitnih tvari. Podravka to uvijek ima na umu!

Prema kojim načelima posluje Podravka?

U Podravki se posluje prema načelima održivog razvoja. Svojim proizvodima i uslugama Podravka konstantno uvećava vrijednost. Pri tome koristimo manje resursa te proizvodimo manje otpada, a posebno vodimo računa o očuvanju okoliša kao i o razvoju okoline i društva, pri čemu osluškujemo njihove potrebe i podupiremo kroz svoje djelovanje. Podravku odlikuje i uključenost u životne procese, kako njenih zaposlenika tako i cijele zajednice.

Kakve zaposlenike Podravka traži i što nudi?

TRAŽIMO - Osobe s voljom i entuzijazmom, otvorene za učenje i profesionalni razvoj, visokoškolskog obrazovanja, poznavanjem jezika i barem korisničkih znanja u radu  s računalom. Poželjni su i mjerljivi rezultati u dosadašnjem radu. Traže se i kreativnost, dinamičnost, komunikativnost. Pridružite nam se!

NUDIMO - Poslovne izazove, dinamično radno okruženje i mogućnost za profesionalni te osobni rast i razvoj. Podravka osigurava svojim zaposlenicima mogućnost individualnog i timskog ostvarivanja svih potencijala.

Podravka nudi dodatne mogućnosti onima koji su odlučni i željni razvoja svojih profesionalnih sposobnosti. Veliki broj svojih zaposlenika kompanija godišnje uključuje u obrazovanja ili edukacijske programe. Velik je i udio internih edukacija.

Podravka financira dodiplomske i poslijediplomske studije svojih zaposlenika, specijalističke seminare, tečajeve, interna obrazovanja i dr.

Podravka je za vas razvila i poseban pripravnički program.

Sudjeluje li Podravka u donacijama ili sponzorskim projektima pojedinaca ili organizacija?

Podravka se u svim sredinama u kojima djeluje pokazala kao poželjan socijalni partner, koji vodi računa o društvenoj zajednici u kojoj posluje. Podravka svojim aktivnostima želi pridonijeti i razvoju opće društvene zajednice u kojoj posluje te, iz tog razloga, svake godine izdvaja novac namijenjen sponzorstvima i donacijama s ciljem pružanja pomoći djelovanju raznih subjekata i udruga. Sredstva koja se izdvajaju svake se godine povećavaju, bilo da je riječ o sponzorstvima ili donacijama, a želimo postati i što bolji partner lokalnoj zajednici i društvu u cjelini te im pomagati na svim područjima društvenog djelovanja.

Na koji način Podravka ulaže u obrazovanje svojih zaposlenika?

Podravka se, s ciljem izgradnje dugoročne konkurentnosti te društveno odgovorne angažiranosti, odlučila na osnivanje vlastite menadžerske akademije - POMAK koju je do sada završilo 46 zaposlenika Podravke. Uspostavila je i suradnju sa sveučilištem Leeds Metropolitan koja je rezultirala organiziranjem programa Professional Diploma in Retailing Management, a uspješno ga je završila prva generacija polaznika. Podravka je osnovala i Zakladu "prof. Zlata Bartl" koja pruža nepovratnu potporu studentima i omogućava druge oblike ulaganja.

Imaju li, osim ISO 9001:2000 i HACCP-a, poslovni procesi Podravke i druge certifikate?

Neprekidno poboljšavanje poslovanja na svim tržištima na kojima Podravka posluje dokazano je i certifikacijskim auditom (tijekom siječnja 2005. g.) tvornice Vegete, tvornice juha i polugotovih jela te pratećih organizacijskih cjelina prema IFS i BRC standardima. Podravka je jedna od prvih kompanija u Hrvatskoj koja posjeduje ove certifikate. IFS (International Food Standard) i BRC (British Retail Consortium) su maloprodajni standardi koji postaju uvjeti za pregovaranje kod velikih međunarodnih lanaca, a uključuju elemente sustava sigurnosti hrane, sustava upravljanja kvalitetom i preduvjete za proizvodnju zdravstveno ispravnih i sigurnih proizvoda. Također, Tvornici Studenac Lipik dodijeljen je Certifikat NSF za sva pakovanja vode marke Studena, a Tvornicama Danica i Koktel peciva dodijeljen je Halal certifikat 2007. godine. Sustav sigurnosti namirnica, temeljen na HACCP principima, također je razvijen i implementiran u svim spomenutim područjima i Ital-Iceu, Danici d.o.o. te Podravka Polska u Kostrzynu. HACCP je interno verificiran i pod redovitim je inspekcijskim nadzorom.

Jesu li Podravkini poslovni procesi certificirani?

S ciljem održavanja uspješnog poslovanja, ne samo na tržištu Europske unije već i šire, Podravka je uvela sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2000 za svoje poslovne procese. Certifikacijska tvrtka Det Norske Veritas certificirala je sustav koji normalno funkcionira te se nalazi pod neprekidnim unutarnjim i vanjskim nadzorom. Prvi certifikat dobili smo za razvoj, proizvodnju, prodaju i distribuciju proizvoda robne marke Vegeta 2001. godine. Nakon toga sustav je proširen i na ostale robne marke i postepeno certificiran. Posebno su certificirani dijelovi Podravke u Poljskoj, Mađarskoj i Češkoj. Sustav upravljanja sigurnošću hrane temeljen na načelima HACCP-a (Codex Alimentarius) također je razvijen i implementiran u Podravki. Ova dva sustava se stalno nadograđuju, inoviraju i moderniziraju. Jednom riječju, neprekidno se poboljšavaju.

Koja su Podravkina strateška tržišta?

Podravkina strateška tržišta su, osim Hrvatske, zemlje jugoistočne, srednje i istočne Europe. Na tržištima srednje, istočne i jugoistočne Europe Podravka ima jasnu strategiju, a to je ostvarenje vodećeg položaja iznadprosječnim stopama rasta. Velika zastupljenost prodaje na inozemnim tržištima u ukupnoj prodaji (45%) govori o važnosti tih tržišta za poslovanje Grupe Podravka.

Kakva je organizacijska struktura Podravke?

Organizacijska struktura Podravke temelji se na sljedeća tri strateška poslovna područja: prehrana i pića, usluge te farmaceutika.

U kojim sve zemljama Podravka ima povezana društva i podružnice?

Podravka ima povezana društva i podružnice u 20 zemalja svijeta: Sloveniji, BiH, Makedoniji, Njemačkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Mađarskoj, Srbiji, Rumunjskoj, Australiji, Crnoj Gori, Češkoj, SAD-u, Ukrajini, Rusiji, Latviji, Kosovu, Bugarskoj, Turskoj i Švedskoj. Proizvodni objekti nalaze se u tri različite zemlje - Hrvatskoj, Poljskoj i Češkoj.

Preskoči na: glavni sadržaj | glavna navigacija | pretraživanje