Podravki certifikat Equal Pay Champion

Uvođenjem novog sustava plaća definirana je nova osnovna plaća bez obzira na spol izvršitelja, a što je utjecalo na smanjenje rodnog jaza u plaćama

Profesionalnu jednakost i jednakost šansi Podravka uključuje u sve procese upravljanja ljudskim resursima. Da to sve nisu samo napori već da iza njih stoje konkretni rezultati potvrđeno je dobivanjem Equal Pay Champion certifikata. Prvi je to certifikat u Hrvatskoj koji se vodi principom „Jednaka plaća za jednaki rad“, a pokrenut je s ciljem prepoznavanja poslodavaca koji su odlučni u tome da postignu ravnopravnost, pravednost i jednakost u svojoj organizaciji.

Podravka je među 16 poslodavaca koji su primili priznanje za svoj rad prema smanjivanju razlika u plaćama između spolova te su proglašeni predvodnicima na tom putu.

U ime Podravke certifikat je preuzela Moira Homan, direktorica sektora Upravljanje ljudskim resursima: „U Podravki je rodni jaz u plaćama izuzetno nizak pa smo značajno bolji od europskog prosjeka, a na što smo izrazito ponosni. Equal Pay Champion certifikat je rezultat, koji nipošto nije slučajan, već je ishod planiranih aktivnosti koje zahtijevaju dosljednost u primjeni, znanje, kompetencije i vještine“.

Certifikat Equal Pay Champion predstavlja ključan korak u izgradnji transparentnih sustava plaća na radnim mjestima diljem Hrvatske, a sam certifikacijski proces koji se provodi jednom godišnje počinje pregledom aktivnosti koje su usmjerene smanjenju razlike u plaćama. Naglasak je na aktivnom poticanju inkluzivne organizacijske kulture koja omogućava jednake prilike za sve. Podravka tako ima prijave za posao koje nisu rodno definirane te se žene i muškarci podjednako zapošljavaju. Isto tako, ovisno o kvalifikacijama, imaju jednake mogućnosti za razvoj i napredovanje. Kod otvaranja menadžerskih i stručnih radnih mjesta ili kod napredovanja aktivno se traže dodatne kompetentne kandidatkinje. Pozitivan primjer  je i Uprava Podravke d.d. gdje je udio žena 40%, što je već sad u skladu sa Strategijom Europske unije za rodnu ravnopravnost do 2025. Uvođenjem novog sustava plaća kao pravednijeg sustava u odnosu na tarifni sustav za pojedina radna mjesta definirana je nova osnovna plaća bez obzira na spol izvršitelja, a što je utjecalo na smanjenje rodnog jaza u plaćama.

Certifikat Equal Pay Champion dodjeljuje Grupa SELECTIO, vodeća grupacija za savjetovanje u ljudskim potencijalima. Ona je provela više od 20.000 evaluacija sustava upravljanja ljudskim resursima te uručila prve Equal Pay Champion certifikate najuspješnijima.