Podravka nastavlja ulagati u sustave navodnjavanja na poljoprivrednim zemljištima

Projekt sufinanciraju Europska unija i Republika Hrvatska iz Programa ruralnog razvoja

Podravka i u ovoj godini nastavlja s ulaganjima u modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, a jedan od ključnih ciljeva jest i daljnje ulaganje u sustave navodnjavanja, odnosno proširenje poljoprivrednih površina pod navodnjavanjem

U sklopu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1 »Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« - ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu“, Podravki su odobrena bespovratna sredstva za sustav navodnjavanja „kap na kap“.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 8.427.898,33 eura, od čega je udio financiranja iz EU sredstva 50% te je Podravki odobren iznos od 99.749,15 eura.

Svrha Natječaja jest podizanje konkurentnosti i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava sufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, čime se uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i očuvanje okoliša doprinosi otpornom i održivom oporavku gospodarstava.

Sustavi navodnjavanja preduvjet su uspješne proizvodnje povrća, čime se jača konkurentnost domaće poljoprivredne proizvodnje. Sustavima navodnjavanja smanjujemo rizik od posljedica suše te pridonosimo visokom i kvalitetnom prinosu poljoprivrednih kultura, odnosno povrća. Ulaganjem u navodnjavanje osigurat će se veće količine kvalitetne sirovine za Podravkine tvornice, proizvodnja sirovine kontroliranog podrijetla („od polja do stola“), smanjiti će se potreba za uvoznom sirovinom, poticati domaća proizvodnja, smanjiti troškovi proizvodnje gotovog proizvoda te povećati prinosi povrća i ostalih kultura.

Parcele se nalaze na području općina Hlebine i Koprivnički Bregi, a ukupna neto površina pod sustavom navodnjavanja iznosi 63 ha.

Podravka će i dalje nastaviti povećavati proizvodnju svojih poljoprivrednih kultura, kao i ulaganja u sustave navodnjavanja te modernizaciju poljoprivredne proizvodnje, a sve u cilju što efikasnije proizvodnje te povećanja kvalitete i prinosa poljoprivrednih proizvoda. Sve ovo omogućit će sigurnost opskrbe tvornica kvalitetnim sirovinama, jačanje liderske pozicije i konkurentnosti te, u konačnici, zadovoljstvo krajnjih potrošača.

Instrument Europske unije za oporavak i otpornost

Udio financiranja iz EU sredstava: 50%