Stjecanje vlastitih dionica temeljem realizacije prava na opciju kupnje dionica - obavijest sukladno čl. 474. Zakona o tržištu kapitala

Temeljem odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, a sukladno Odluci Glavne skupštine PODRAVKE d.d. o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica Društva broj GS-1-7-2015. od 3. lipnja 2015. godine, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo - za svrhu realizacije prava na opciju kupnje dionica Društva - steklo dionice kako slijedi:


- dana 5. prosinca 2018. godine Društvo je steklo 2.319 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,032570 % temeljnog kapitala Društva.
Nakon navedenog stjecanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 149.575 vlastitih dionica odnosno 2,100772 % temeljnog kapitala Društva.


- dana 6. prosinca 2018. godine Društvo je steklo 1.200 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,016854 % temeljnog kapitala Društva.
Nakon navedenog stjecanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 150.775 vlastitih dionica odnosno 2,117626 % temeljnog kapitala Društva.


Navedena stjecanje dionica Društva izvršena su temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi - posredstvom ovlaštenog društva Zagrebačka banka d.d.