Stjecanje dionica PODRAVKE d.d. – obavijest

Sukladno odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o zlouporabi tržišta, PODRAVKA d.d. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da je 5. prosinca 2018. godine primio obavijest o stjecanju dionica Izdavatelja kojom PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima obavještava Izdavatelja da je dana 3.12.2018. i 4.12.2018. godine u svoje ime i za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda – kategorije B steklo dionice Izdavatelja. Ova Obavijest se dostavlja s obzirom na činjenicu da je g. Dubravko Štimac, upućena osoba na Popisu upućenih osoba Izdavatelja - kao predsjednik Nadzornog odbora Izdavatelja, a obnaša funkciju predsjednika Uprave PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima. Podaci o transakcijama navedeni su sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523 u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija, a koji Predložak je u privitku ove Obavijesti.