Održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. – obavijest na dan 3.2.2021.

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da je dana 3. veljače 2021. održana sjednica Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojoj je donesena odluka o imenovanju predsjednice Uprave PODRAVKE d.d.
Za predsjednicu Uprave PODRAVKE d.d. imenovana je dr.sc. Martina Dalić, OIB: 93233163619, iz Zagreba, Dobri dol 48B.
Mandat imenovane predsjednice Uprave PODRAVKE d.d. počinje teći s danom 4. veljače 2021. i traje do 23. veljače 2022. godine.