Izmjene Kalendara događanja za 2021. godinu

Sukladno članku 137. Pravila Burze PODRAVKA d.d. objavljuje izmijenjeni Kalendar događanja za 2021. godinu.

Objave financijskih izvještaja

26.02.2021.
Nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani godišnji Financijski izvještaji za 2020.

30.04.2021.
Revidirani konsolidirani i nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2020., Godišnje izvješće Uprave i izvještaj ovlaštenih revizora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2020. godinu

30.04.2021.
Konsolidirani i nekonsolidirani Financijski izvještaji za razdoblje 1.-3. 2021.

22.07.2021.
Konsolidirani i nekonsolidirani Financijski izvještaji za razdoblje 1.-6. 2021.

29.10.2021.
Konsolidirani i nekonsolidirani Financijski izvještaji za razdoblje 1.-9. 2021.

Glavna skupština
29.06.2021.

Isplata dividende
27.08.2021. (ukoliko Glavna skupština donese odluku)

Aktivnosti vezane uz odnose s ulagateljima:
27-28.05.2021. – Investicijski dani Zagrebačke i Ljubljanske burze - predstavljanje Godišnjeg izvještaja Grupe Podravka za 2020. godinu

Informacije o sudjelovanju na ostalim investitorskim konferencijama objaviti ćemo u trenutku potvrde sudjelovanja na istima.