Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava

Sukladno odredbama članka 472. te članka 482. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB 18928523252 (nadalje: Izdavatelj), obavještava da je dana 15.05.2019. primio od ERSTE d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima Podnesak kojim se daje obavijest o promjeni vlasničkog udjela u Društvu Podravka prehrambena industrija dioničko društvo.

Izdavatelju su dostavljeni sljedeći podaci:

1.    

tvrtka, sjedište i poslovna adresa izdavatelja dionica          

PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica

2.

podaci o pravnom subjektu koji je prešao iznad praga od 10 % 

ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2a, MBS: 080407542, predsjednik Uprave: Petar Vlaić, članovi Uprave: Senka Fekeža Klemen i Nataša Ivanović, prokurist: Goran Kralj, za račun sljedećih mirovinskih fondova:

1. ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A koji u vlasništvu ima 6.873 dionice Izdavatelja,

2. ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B koji u vlasništvu ima 682.749 dionica Izdavatelja,

3. ERSTE PLAVI EXPERT DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND koji u vlasništvu ima 22.302 dionice Izdavatelja,

4. ZATVORENI DOBROVOLJNI CESTARSKI MIROVINSKI FOND koji u vlasništvu ima 1.098 dionica Izdavatelja,

5. ERSTE ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND koji u vlasništvu ima 1.567 dionica Izdavatelja,

6. NESTLE ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND koji u vlasništvu ima 100 dionica Izdavatelja,

7. POŠTA ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND koji u vlasništvu ima 531 dionicu Izdavatelja,

8. POLICIJSKI ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND koji u vlasništvu ima 15 dionica Izdavatelja. 

3.

podaci o dioničaru, ako je dioničar različit od fizičke pravnog subjekta iz točke 2.

 - 

4.

podaci o lancu kontroliranih društava putem kojih pravni subjekt iz točke 2. stvarno drži glasačka prava

 -

5.

podatak iz članka 482. stavak 2 Zakona o tržištu kapitala

kupnja dionica Izdavatelja

6.

podatak o ispravi na temelju koje se prelazi prag od 10 % 

 -

7.

podatak o broju stečenih glasačkih prava (apsolutni i relativni iznos) na temelju kojih se prelazi iznad praga od 10 %

apsolutni iznos: 4.354

relativni iznos: 0,06

8.

podatak o ukupnom broju glasačkih prava (apsolutni i relativni iznos) koji se drži nakon prelaska praga 

apsolutni iznos: 715.235

relativni iznos: 10,05 

9.

datum kada je zabilježen prelazak iznad praga od 10 %

2019-05-14 

U privitku je primljeni Podnesak kojim se daje obavijest o promjeni vlasničkog udjela u Društvu Podravka prehrambena industrija dioničko društvo.