Otpuštanje vlastitih dionica temeljem realizacije prava na opciju kupnje dionica – obavijest na dan 14.5.2019.

Sukladno odredbi članka 474. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (Društvo), obavještava da je Društvo dana 13. svibnja 2019. godine otpustilo 2.000 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A, što iznosi 0,028090 % temeljnog kapitala Društva – za svrhu realizacije prava na opciju kupnje dionica Društva od strane osobe koja je u društvu obavljala rukovoditeljske dužnosti. Nakon navedenog otpuštanja dionica, stanje trezorskog računa Društva iznosi 138.775 vlastitih dionica, odnosno 1,949086 % temeljnog kapitala Društva. Navedeno otpuštanje dionica Društva izvršeno je izvan uređenog tržišta posredstvom ovlaštenog društva Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.