Vlasnička struktura na 30.09.2022.

 

Vlasnička struktura Broj dionica Udjel
PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B 1,097,644 15.4%
AZ obvezni mirovinski fond kategorije B 932,563 13.1%
CERP* - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 727,703 10.2%
Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B 638,248 9.0%
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B 625,298 8.8%
CERP* - Republika Hrvatska 452,792 6.4%
Kapitalni fond d.d. 406,842 5.7%
Mesna industrija Braća Pivac d.o.o. 226,659 3.2%
Republika Hrvatska 167,281 2.3%
Podravka d.d. - trezorski račun 106,029 1.5%
Ostali dioničari 1,738,944 24.4%
Ukupno 7,120,003 100.0%
*CERP - Centar za restrukturiranje i prodaju

Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama možete pronaći ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.