Vlasnička struktura na 30.09.2019.

 

Vlasnička struktura Broj dionica Udjel
Republika Hrvatska 1,815,376 25.5%
PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B 1,070,901 15.0%
AZ obvezni mirovinski fond kategorije B 902,874 12.7%
Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B 724,316 10.2%
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B 625,298 8.8%
Podravka d.d. - trezorski račun 130,275 1.8%
Ostali dioničari 1,850,963 26.0%
Ukupno 7,120,003 100.0%

*CERP - Centar za restrukturiranje i prodaju

Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama možete pronaći ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.