Eva, Doručak, Slano, Gotova jela, Reciklirajuća ambalaža, Novi proizvodi