Eva, Doručak, Riba, Salate, Reciklirajuća ambalaža, Novi proizvodi