Eva, Doručak, Riba, Namazi, Gotovo, Reciklirajuća ambalaža, Novi proizvodi