Doručak, Slano, Povrće, Salate, Reciklirajuća ambalaža, Novi proizvodi