Politika sustava sigurnosti hrane i kvalitete

Politikom sustava sigurnosti hrane i kvalitete odredili smo namjere i smjer kojim želimo nastaviti i kontinuirano poboljšavati svoje poslovne procese, s naglaskom da nam je sigurnost i kvaliteta naših proizvoda temeljno strateško usmjerenje.

Podravka uživa povjerenje brojnih potrošača u regiji i svijetu koji su prepoznali vrijednost njene korporativne kulture, a koja rezultira sigurnim i kvalitetnim proizvodima i uslugama.

Trajna težnja kompanije je ispunjavanje potreba i očekivanja kupaca i zainteresiranih strana te povećavanje njihovog zadovoljstva Podravkinim proizvodima i uslugama.

Trajnom poboljšavanju sigurnosti i kvalitete Podravkinih proizvoda pridonosi primjena vodećih standarda sigurnosti hrane IFS Food (International Featured Standard-Food) i BRCGS Food Safety, koji svojim certifikatima potvrđuju sigurnost proizvoda kompanije. Postavljeni visoki standardi sustava sigurnosti hrane i kvalitete čine integrirani sustav upravljanja koji je kompanija izgradila na temeljnim principima norme ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom.

U svim poslovnim procesima Podravka primjenjuje korporativnu kulturu sustava upravljanja te sljedeće temeljne odrednice:

  • osigurava i udovoljava kvalitetne i sigurne proizvode za konzumaciju svim potrošačima kroz lanac opskrbe hrane: od nabave najkvalitetnijih sirovina, proizvodnje, sve do distribucije gotovih proizvoda na tržište
  • ispunjava zahtjeve zakonodavstva o sigurnosti hrane u Hrvatskoj i na svim tržištima na kojima je kompanija prisutna
  • prepoznaje važnost i ispunjava zahtjeve vezane uz zaštitu hrane sa ciljem suzbijanja zlouporabe i krivotvorenja proizvoda, zaštite brandova te informiranja potrošača o proizvodu koji konzumiraju
  • prepoznaje i implementira zahtjeve tržišta na području prehrambene industrije, posebice na području sigurnosti hrane
  • održava i poboljšava komunikaciju s dobavljačima, kupcima i svim zainteresiranim stranama u lancu opskrbe hrane
  • provodi principe kulture sigurnosti hrane i kvalitete šireći svijest o važnosti provedbe sustava sigurnosti hrane i kvalitete na svim razinama kompanije
  • poštuje tradiciju i uvodi moderne trendove
  • primjenjuje načela održivog razvoja
  • upravlja rizicima kroz integrirani sustav koji podrazumijeva analizu potencijalnih rizika kroz cjelokupno poslovanje, uspostavljanje kulture proaktivnog, preventivnog djelovanja te kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja kompanijom
  • kontinuirano vodi brigu o usavršavanju zaposlenika kako bi stekli i održali visoku razinu tehnoloških znanja i vještine korporativnog upravljanja, kao jedne od najvažnijih sastavnica za održavanje uspostavljenog sustava sigurnosti hrane i kvalitete

Temeljem navedenog, Podravka gradi i održava povjerenje i poštovanje svojih zaposlenika, potrošača i klijenata.

Politika se odnosi na Podravku d.d. i prodajna ovisna društva Podravke d.d. u inozemstvu.