Politika zaštite okoliša

Zaštita okoliša jedan je od prioriteta Podravke, a provodi se primjenom načela održivog razvoja i čistije proizvodnje. Sve aktivnosti moraju biti u skladu s važećim nacionalnim zakonskim odredbama glede zaštite okoliša kao i propisima zemalja u kojima kompanija djeluje. U slučaju nepostojanja vlastitih zakonskih odredbi primjenjuju se međunarodni standardi.

Konkretne akcije provode se temeljem Akcijskog plana zaštite okoliša koji je podložan stalnom unapređenju. 

Podravka se obvezuje na racionalno korištenje najboljih izvora energije i sirovina, gospodarenje otpadima kao i stalnu prevenciju negativnog utjecaja na okoliš, kako proizvodnje tako i svojih proizvoda i usluga.

Grupa će prema načelima Politike zaštite okoliša Podravke d.d. djelovati i u svojem okruženju.

Podravka se obvezuje na stalno izvješćivanje javnosti glede stanja zaštite okoliša kao i na edukaciju i motiviranost djelatnika za stalno unapređivanje stanja zaštite okoliša.

Tako postavljena zaštita okoliša podrazumijeva cjelovita rješenja za sve cjeline u Podravki:

  • problematiku otpadnih voda,
  • gospodarenje otpadom u najširem smislu,
  • rješavanje opasnih tvari,
  • emisije u zrak,
  • vođenje katastra zagađivača,
  • rješavanje sirovina, gotovih proizvoda i ambalaže koji iz bilo kojih razloga ne odgovaraju,
  • suradnju u odabiru "čistih tehnologija" i uklapanje u ekološke standarde prilikom projektiranja i rekonstrukcija pogona,
  • odvodnju i sanaciju kanalizacijskih sustava,
  • laboratorijsku kontrolu - ovlašteni laboratorij.

Prioritetno se rješavaju najveći problemi koji bi mogli imati teže posljedice, a kasnije i ostali. Rješavanje preostalih poznatih problema kao i onih koji se mogu očekivati imaju za cilj približavanje Podravke europskim standardima zaštite okoliša.