Utvrđeni financijski izvještaji Grupe PODRAVKA i PODRAVKE d.d. za razdoblje od 01.01.-30.09.2015. godine - Obavijest

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da su dana 27. listopada 2015. održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. te su utvrđeni Financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirani) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirani) za razdoblje od 01.01.-30.09.2015. godine.

Navedeni financijski izvještaji objavit će se na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.