Upis Odluke o isključenju manjinskih dioničara ŽITA d.d. iz društva - Obavijest

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, društvo PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u daljnjem tekstu: PODRAVKA), objavljuje da je dana 24. veljače 2016. godine Okružni sud u Ljubljani donio Odluku o upisu Odluke o isključenju manjinskih dioničara ŽITA d.d. iz društva (Sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe) u sudski registar, pod brojem: Srg 2016/7978.

PODRAVKA je dužna isplatiti otpremninu manjinskim dioničarima društva ŽITO d.d. u ukupnom iznosu od EUR 2.051.879,30.

PODRAVKA će započeti isplatu odmah po zaprimanju popisa ovlaštenika od Centralne klirinško depotne družbe, a na temelju podataka dostavljenih od strane manjinskih dioničara.