PBZ Croatia osiguranje – informacija o zaprimljenoj Obavijesti

Sukladno odredbama članka 472. i 482. Zakona o tržištu kapitala, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da je 17. siječnja 2019. godine zaprimila Obavijest o promjenama u glasačkim pravima za PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezne mirovinske fondove u Izdavatelju. Navedena Obavijest nalazi se u privitku ove informacije kao njezin sastavni dio.