Otpuštanje dionica PODRAVKE d.d. – obavijest na dan 17.5.2019.

Sukladno odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine o zlouporabi tržišta, PODRAVKA d.d. (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava da je g. Miroslav Pobi, usko povezana osoba s osobom koja obavlja rukovoditeljske dužnosti, dana 16. svibnja 2019. godine otpustio 260 redovnih dionica Društva burzovne oznake PODR-R-A i to po prosječnoj cijeni od 393,00 HRK po dionici. Dionice su otpuštene temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi – posredstvom ovlaštenog društva Podravska banka d.d. Podaci o transakcijama navedeni su sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523 u Predlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija, a koji Predložak je u privitku ove Obavijesti.