Otpuštanje dionica PODRAVKE d.d. – obavijest

Sukladno odredbi članka 19. Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog Parlamenta i Vijećaod 16. travnja 2014. godine o zlouporabi tržišta, PODRAVKA d.d. (u daljnjem tekstu:Izdavatelj) obavještava da je 28. prosinca 2018. godine primio obavijest o otpuštanju dionica Izdavatelja kojom Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. obavještava Izdavatelja da je dana 27.12.2018. godine zaračun Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorija A otpustilo dionice Izdavatelja.

Ova Obavijest se dostavlja s obzirom na činjenicu da je g. Damir Grbavac, upućena osoba na Popisu upućenih osoba Izdavatelja kao član Nadzornog odbora Izdavatelja, a obnaša funkciju predsjednika Uprave Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.

Podaci o transakcijama navedeni su sukladno Provedbenoj Uredbi br. 2016/523 uPredlošku za obavješćivanje o transakcijama osoba koje obavljaju rukovoditeljske dužnosti i osoba koje su s njima usko povezane te za objavljivanje tih transakcija, a koji Predložak je u privitku ove Obavijesti.