Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. - obavijest na dan 29.10.

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da su dana 29. listopada 2020. godine održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na kojima su utvrđeni nerevidirani financijski izvještaji Grupe PODRAVKA (konsolidirano) i PODRAVKE d.d. (nekonsolidirano) za razdoblje 1.1.-30.9.2020. godine.

Navedeni Financijski izvještaji bit će objavljeni na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.