Održana Glavna skupština PODRAVKE d.d. - donesene odluke

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da je dana 30. travnja 2020. godine, s početkom u 12:30 sati održana Glavna skupština PODRAVKE d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB 18928523252 (dalje u tekstu: Društvo) na kojoj je utvrđen i objavljen dnevni red kako je bilo objavljeno u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva.

Na Glavnoj skupštini Društva bilo je nazočno 5.653.508 dionica, što čini 79,40% temeljnog kapitala Društva, Glavna skupština Društva je donijela odluke kao što je bilo objavljeno pod točkama 4, 5, 6 i 7. dnevnog reda navedenog u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva.

Na Glavnoj skupštini Društva zaprimljen je protuprijedlog Centra za restrukturiranje i prodaju kao zakonskog zastupnika Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Prijedlog odluke o upotrebi dobiti Društva za 2019. godinu objavljen pod točkom 3. dnevnog reda navedenog u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva. Protuprijedlog je dobio potrebnu većinu glasova dioničara odnosno njihovih zastupnika i punomoćnika.

Glavna skupština Društva je donijela odluku pod točkom 3. dnevnog reda navedenog Poziva kako slijedi:

Odluka o upotrebi dobiti Društva za 2019. godinu

I

Utvrđuje se da neto dobit PODRAVKE d.d., M.B. 03454088, OIB 18928523252 (nadalje u tekstu: Društvo) za 2019. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 145.189.103,67 kn.

II

Ostvarena neto dobit Društva za 2019. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:
- iznos od 7.259.455,18 kn za unos u zakonske rezerve.

III

Odobrava se isplata dividende dioničarima Društva, imateljima redovnih dionica oznake PODR-R-A u bruto iznosu od 9,00 kn (devet kuna) po dionici.
Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 29. svibnja 2020. godine (dan stjecanja tražbine - record date).
Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva Podravka d.d. bez prava na isplatu dividende je 28. svibnja 2020. godine (ex date).
Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 26. lipnja 2020. godine (dan isplate - payment date).

IV

Nakon što se neto dobit Društva rasporedi sukladno točki II. i III. ove Odluke, preostali dio neto dobiti prenijet će se u ostale rezerve.
Obračunati iznos dividende na vlastite dionice Društva zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.