Sukladno Zaključku Uprave broj UD-90-8-2020. od 10. listopada 2022. godine, i UD-288-2023 od 12. lipnja 2023. godine, PODRAVKA d.d. Koprivnica raspisuje:

JAVNU PRODAJU

putem prikupljanja pisanih ponuda

Podravka d.d. Koprivnica nudi na prodaju rabljena teretna vozila kako slijedi:

Red. br. Marka i tip vozila Reg. oznaka Inv. broj Godina
proizvodnje
Br. šasije Početna cijena
1 Iveco EuroCargo 120E18 KC287DA 617243 2005. ZCFA1ED0202464738   6,650.00 €
2 Iveco EuroCargo 140E24FP KC699DM 617172 2007. H00633700K10042PP   7,125.00 €
3 Iveco EuroCargo 140E24FP KC771DO 617165 2007. ZCFA1JJ0202512247   6,650.00 €
4 Iveco Daily 65C15V KC107FF 617198 2007. ZCFC65A2105697881   1,900.00 €
5 Iveco Daily 50C14V KC824DE 616234 2006. ZCFC50A1005612083   3,800.00 €
6 Iveco Daily 35S15V KC674DO 617212 2007. ZCFC35A6105685325   950.00 €
7 Iveco EuroCargo 150E24FP KC654DM 617156 2007. ZCFA1LJ0202513671   5,648.42 €
8 Iveco Eurocargo 150E24FP KC661DM 617152 2007. ZCFA1LJ0202513812   5,648.42 €
9 Iveco Eurocargo 150E24FP KC662DM 617153 2007. ZCFA1LJ0202513813   5,648.42 €
10 Iveco Eurocargo 150E24FP KC664DM 617160 2007. ZCFA1LJ0202513542   5,648.42 €

Vozila se mogu razgledati u razdoblju od 25.09.2023. do 29.09 2023. od 8.00 do 14.00 sati na lokaciji PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, Koprivnica, uz prethodni dogovor - kontakt osoba MARIO POGAČIĆ, ob. 098 318 928.

Zainteresirani ponuditelji svoju pisanu ponudu dostavljaju u zatvorenoj omotnici na naslov PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, 48000 Koprivnica, na ruke MARIO POGAČIĆ, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila - NE OTVARATI“ putem pošte ili osobnom dostavom.

Ponuda obvezno mora sadržavati:

 • Ime i prezime, naziv obrta ili trgovačkog društva,
 • Osobni identifikacijski broj (OIB),
 • Adresa prebivališta ili sjedišta,
 • Broj telefona, e-mail adresa,
 • Iznos ponuđene cijene bez PDV,
 • Potpis ili potpis i pečat ponuđača ukoliko ponuđač posjeduje pečat.

Ponudu mogu dati fizičke ili pravne osobe (obrti ili trgovačka društva).

Ponuditelji ne mogu nuditi ispod navedene početne (minimalne) cijene bez PDV.

Ponude bez svih prethodnih obveznih elemenata neće se uzeti u razmatranje.

Rok za dostavu ponuda je 29.09.2023. godine do 14:00 sati. Javno otvaranje ponuda zaprimljenih u navedenom roku za dostavu bit će 02.10.2023. godine s početkom u 07:30 sati na lokaciji PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, 48000 Koprivnica.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ponuditelji.

 • Najpovoljniji ponuditelj odabire se po kriteriju najviše ponuđene cijene.
 • Ponude niže od početne cijene neće se uvažavati.
 • Najpovoljniji ponuditelj bit će obaviješten putem e-maila u roku od 24 sata od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 • Ostali ponuditelji bit će obaviješteni putem e-maila o statusu njihove ponude i imaju pravo uvida u ponudbenu dokumentaciju.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja potpisati kupoprodajni ugovor i platiti iznos iz svoje ponude te 25% PDV-a na ukupan iznos iz ponude na račun PODRAVKE d.d. Koprivnica, otvoren kod Erste banke d.d. Zagreb, IBAN: HR6324020061100294823, model HR00, poziv na broj: broj imovine za koju se daje ponuda.

 • Vozilo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“.
 • Reklamacije na kupljeno vozilo se ne priznaju.

Primopredaja vozila i sve prateće dokumentacije na lokaciji PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, uslijedit će nakon uplate kupoprodajne cijene.