Sukladno Zaključku Uprave broj UD-90-8-2020. od 23. lipnja 2020. godine, PODRAVKA d.d. Koprivnica raspisuje:

JAVNU PRODAJU

putem prikupljanja pisanih ponuda

Podravka d.d. Koprivnica nudi na prodaju rabljena teretna vozila kako slijedi:

Red. br. Marka i tip vozila Vrsta vozila Inv. br. God. proiz. Stanje vozila – razlog prodaje Početna cijena HRK (bez PDV-a)
1. IVECO STRALIS 430 KC769DO Teretno vozilo 617197 2007. u voznom stanju, neregistrirano – dotrajalost vozila 32,950
2. IVECO STRALIS 430 KC770DO Teretno vozilo 617196 2007. u voznom stanju, neregistrirano – dotrajalost vozila 32,950
3. IVECO STRALIS AT260S43Y/FP-D KC835DE Teretno vozilo 616232 2006. u voznom stanju, neregistrirano – dotrajalost vozila 32,950
 • Vozila se mogu razgledati u razdoblju od 24.01.2022. do 04.02.2022. od 8.00 do 12.00 sati na lokaciji PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, uz prethodni dogovor - kontakt osoba DINO VALEŠ, mob. 099 538 1896.
 • Zainteresirani ponuditelji svoju pisanu ponudu dostavljaju u zatvorenoj omotnici na naslov PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, 48000 Koprivnica, na ruke DINO VALEŠ, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila – NE OTVARATI“ putem pošte ili osobnom dostavom.
  Ponuda obvezno mora sadržavati:
  • Ime i prezime, naziv obrta ili trgovačkog društva,
  • Osobni identifikacijski broj (OIB),
  • Adresa prebivališta ili sjedišta,
  • Broj telefona, e-mail adresa,
  • Iznos ponuđene cijene bez PDV,
  • Potpis ili potpis i pečat ponuđača ukoliko ponuđač posjeduje pečat.
 • Ponudu mogu dati fizičke ili pravne osobe (obrti ili trgovačka društva).
  Ponuditelji ne mogu nuditi ispod navedene početne (minimalne) cijene bez PDV.
  Ponude bez svih prethodnih obveznih elemenata neće se uzeti u razmatranje.
 • Rok za dostavu ponuda je 07.02.2022. godine do 10:00 sati. Javno otvaranje ponuda zaprimljenih u navedenom roku za dostavu bit će 07.02.2022. godine s početkom u 12:00 sati na lokaciji PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, 48000 Koprivnica.
  Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ponuditelji.
 • Najpovoljniji ponuditelj odabire se po kriteriju najviše ponuđene cijene.
  Ponude niže od početne cijene neće se uvažavati.
  Najpovoljniji ponuditelj bit će obaviješten putem e-maila u roku od 24 sata od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
  Ostali ponuditelji bit će obaviješteni putem e-maila o statusu njihove ponude i imaju pravo uvida u ponudbenu dokumentaciju.
 • Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja potpisati kupoprodajni ugovor i platiti iznos iz svoje ponude te 25% PDV na ukupan iznos iz ponude na račun PODRAVKE d.d. Koprivnica, otvoren kod Erste banke d.d. Zagreb, IBAN: HR6324020061100294823, model HR00, poziv na broj: broj imovine za koju se daje ponuda.
 • Vozilo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“.
  Reklamacije na kupljeno vozilo se ne priznaju.
 • Primopredaja vozila i sve prateće dokumentacije na lokaciji PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, uslijedit će nakon uplate kupoprodajne cijene.

 

U Koprivnici, 19. siječanj 2022. godine