Ključni financijski podaci

Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja u 1.-12. 2016.

Prihodi (u milijunima kuna) 1.-12. 2016. 1.-12. 2015. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 4,226.5 3,761.1 12.4%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 4,185.5 3,626.8 15.4%
Prihodi od prodaje SPP Prehrana 3,370.3 2,821.8 19.4%
Prihodi od prodaje SPP Farma 815.2 805.0 1.3%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-12. 2016. 1.-12. 2015. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,518.9 1,385.1 9.7%
Bruto marža Grupa 36.3% 38.2% -190 bb
EBITDA Grupa 469.6 468.6 0.2%
EBITDA marža Grupa 11.2% 12.9% -170 bb
EBIT Grupa 268.9 285.2 -5.7%
EBIT marža Grupa 6.4% 7.9% -144 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 182.4 397.3 -54.1%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 4.4% 11.0% -660 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 31.12.2016. 31.12.2015. % promjene
Ukupna imovina 5,285.7 4,991.6 5.9%
Vlasnička glavnica 2,877.2 2,750.0 4.6%
Manjinski interesi 49.2 67.7 -27.3%
Novac i novčani ekvivalenti 337.6 291.9 15.7%
Financijski dug 1,379.4 1,214.3 13.6%
Neto dug 1,041.7 922.4 12.9%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-12. 2016. 1.-12. 2015. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 476.7 274.2 73.8%
Kapitalni izdaci 437.1 271.2 61.2%
Amortizacija 191.4 148.3 29.1%
Slobodni novčani tok 39.6 3.0 1226.2%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 2016. 2015. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,404 6,657 -3.8%
RDG trošak kamata 31.2 36.9 -15.5%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 653.6 544.8 20.0%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 28.5 59.7 -52.3%
Povrat na prosječnu imovinu 3.5% 9.3% -580 bb
Povrat na prosječni kapital 6.5% 17.7% -1118 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 5.6% 7.1% -157 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 55.4% 56.5% -109 bb
EBITDA / RDG trošak kamata 15.1 12.7 19.2%
Neto dug / EBITDA 2.2 2.0 10.9%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-9. 2016. 1.-9. 2015. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 3,044.3 2,503.6 21.6%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 3,030.8 2,462.2 23.1%
Prihodi od prodaje SPP Prehrana 2,465.2 1,897.8 29.9%
Prihodi od prodaje SPP Farma 565.7 564.3 0.2%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2016. 1.-9. 2015. % promjene
Bruto dobit Grupa 1,104.1 957.2 15.3%
Bruto marža Grupa 36.4% 38.9% -245 bb
EBITDA Grupa 337.4 276.5 22.0%
EBITDA marža Grupa 11.1% 11.2% -10 bb
EBIT Grupa 201.2 166.8 20.6%
EBIT marža Grupa 6.6% 6.8% -14 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 142.2 131.0 8.6%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 4.7% 5.3% -63 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.09.2016. 31.12.2015. % promjene
Ukupna imovina 5,082.4 4,945.8 2.8%
Vlasnička glavnica 2,828.3 2,750.0 2.8%
Manjinski interesi 48.2 67.7 -28.8%
Novac i novčani ekvivalenti 219.4 291.9 -24.8%
Financijski dug 1,375.0 1,214.3 13.2%
Neto dug 1,155.6 922.4 25.3%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-9. 2016. 1.-9. 2015. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 299.3 32.3 826.9%
Kapitalni izdaci 383.7 144.7 165.2%
Amortizacija 136.1 101.2 34.5%
Slobodni novčani tok  (84.4)  (112.4) -24.9%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 1.-9. 2016. 2015. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,754 6,657 1.5%
RDG trošak kamata 35.0 36.9 -5.2%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 621.2 544.8 14.0%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 60.5 59.7 1.3%
Povrat na prosječnu imovinu 8.1% 9.4% -125 bb
Povrat na prosječni kapital 14.6% 17.7% -302 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 6.6% 7.2% -57 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 56.6% 57.0% -38 bb
EBITDA / RDG trošak kamata 15.1 12.7 19.2%
Neto dug / EBITDA 2.2 2.0 10.9%
Prihodi (u milijunima kuna) 1.-6. 2016. 1.-6. 2015. % promjene
Ukupni poslovni prihodi Grupe Podravka 1,998.4 1,613.7 23.8%
Prihodi od prodaje Grupe Podravka 1,988.5 1,576.3 26.2%
Prihodi od prodaje SPP Prehrana 1,609.5 1,198.7 34.3%
Prihodi od prodaje SPP Farma 379.1 377.6 0.4%
Profitabilnost Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2016. 1.-6. 2015. % promjene
Bruto dobit Grupa 723.8 614.3 17.8%
Bruto marža Grupa 36.4% 39.0% -257 bb
EBITDA Grupa 222.0 196.1 13.2%
EBITDA marža Grupa 11.2% 12.4% -128 bb
EBIT Grupa 129.8 123.2 5.4%
EBIT marža Grupa 6.5% 7.8% -129 bb
Neto dobit nakon MI Grupa 97.3 91.9 5.8%
Neto dobit marža nakon MI Grupa 4.9% 5.8% -94 bb
Bilanca Grupe Podravka (u milijunima kuna) 30.06.2016. 31.12.2015. % promjene
Ukupna imovina 4,947.9 4,945.8 0.0%
Vlasnička glavnica 2,835.3 2,750.0 3.1%
Manjinski interesi 46.6 67.7 -31.2%
Novac i novčani ekvivalenti 242.2 291.9 -17.0%
Financijski dug 1,264.3 1,214.3 4.1%
Neto dug 1,022.1 922.4 10.8%
Novčani tok Grupe Podravka (u milijunima kuna) 1.-6. 2016. 1.-6. 2015. % promjene
Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti 142.0  (11.9) n/p
Kapitalni izdaci 233.1 60.6 284.7%
Amortizacija 92.2 67.3 36.9%
Slobodni novčani tok  (91.1)  (72.5) 25.6%
Omjeri i pokazatelji Grupe Podravka 1.-6. 2016. 2015. % promjene
Broj zaposlenih na kraju razdoblja (u jedinicama) 6,672 6,657 0.2%
RDG trošak kamata 36.2 36.9 -2.0%
Prihodi od prodaje / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 605.4 544.8 11.1%
Neto dobit nakon MI / Broj zaposlenih (u tisućama kuna) 60.4 59.7 1.1%
Povrat na prosječnu imovinu 8.1% 9.4% -126 bb
Povrat na prosječni kapital 14.4% 17.7% -324 bb
Povrat na prosječni investirani kapital 6.1% 7.2% -104 bb
Ukupna glavnica / Ukupna imovina 58.2% 57.0% +127 bb
EBITDA / RDG trošak kamata 13.7 12.7 7.7%
Neto dug / EBITDA 2.1 2.0 5.0%

Napomene:
Moguće su decimalne razlike uslijed zaokruživanja.
Financijski dug = Dugoročni i kratkoročni krediti i zajmovi + Financijske obveze po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak.
Neto dug = Financijski dug - Novac i novčani ekvivalenti.
Slobodan novčani tok = Neto novčani tok iz poslovnih aktivnosti - Kapitalni izdaci.
Povrat na prosječnu imovinu = Neto dobit nakon manjinskih interesa / Prosječna ukupna imovina.
Povrat na prosječan kapital = Neto dobit nakon manjinskih interesa / Prosječan kapital i rezerve.
Povrat na prosječan investirani kapital = EBIT*0,8 / (Prosječna vlasnička glavnica i manjinski interesi + prosječan financijski dug - prosječan novac i novčani ekvivalenti).
Omjeri i pokazatelji su računati na razini zadnjih 12 mjeseci.