Eva, Doručak, Slano, Namazi, Reciklirajuća ambalaža, Novi proizvodi