Eva, Doručak, Riba, Namazi, Reciklirajuća ambalaža, Novi proizvodi