Međuobrok, Slano, Riba, Namazi, Reciklirajuća ambalaža, Novi proizvodi